Dokumenty potřebné při nástupu dítěte do ZŠ nebo MŠ při zdravotnickém zařízení OLÚ MS Metylovice:

⇒ Evidenční list žáka/žákyně ZŠ (formát doc.)
⇒ Dotazník pro kmenovou školu žáka/žákyně ZŠ (formát doc.)
⇒ Evidenční list dítěte nastupujícího do MŠ (formát doc.)
⇒ Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (formát doc.)