• Rada Moravskoslezského kraje schválila uzavření smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace.
  • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů zajišťuje společnost Jobman s.r.o., se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10.

  • Virtuální prohlídka školy

___________________________________________

  • Doučování ve školním roce 2022/2023

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi zahájilo v září 2021 realizaci Národního plánu doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19 a zajistit přednostní doučování těm žákům, kterým v této souvislosti hrozil školní neúspěch.

    Doučování probíhá v rámci Národního plánu obnovy, který je financován Evropskou unií, konkrétně z fondu Next Generation EU, pod názvem „Doučování žáků škol“.

    Doučování bude pokračovat i ve školním roce 2022/2023 (září – prosinec 2022, leden – srpen 2023).

___________________________________________