Dlouhodobým záměrem celého zařízení je vytvářet školní prostředí, kde se dětem a žákům dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče a kde se současně děti a žáci cítí spokojeně a bezpečně.

Organizace sdružuje:

  • Základní školu zřízenou podle par. 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů - Frýdlant nad Ostravicí;
  • Základní školu při zdravotnickém zařízení – odloučené pracoviště při Odborném léčebném ústavu Metylovice,
    p. o. - Moravskoslezské sanatorium, Metylovice 1 (dále OLÚ);
  • Mateřskou školu při zdravotnickém zařízení OLÚ;
  • 1 oddělení školní družiny (pracoviště Frýdlant nad Ostravicí);
  • 1 oddělení školního klubu (odloučené pracoviště při zdravotnickém zařízení OLÚ);
  • školní jídelnu – výdejnu (pracoviště Frýdlant nad Ostravicí).

___________________________________________

Pro školní rok 2024/2025 hledáme učitele/učitelku
– pro pracoviště Frýdlant nad Ostravicí

Požadované vzdělání: magisterský studijní obor Speciální pedagogika – učitelství.

Popis pracovní činnosti: vzdělávací a výchovná činnost ve škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracovní doba: přímá pedagogická činnost v rozsahu 22 hodin.

___________________________________________

Od 1. ledna 2024 dochází ke změně osoby pověřence pro ochranu osobních údajů v naší organizaci.

Kontaktní údaje na nového pověřence jsou:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 734 647 701

___________________________________________