Akce a činnosti ve škole

 

13. 4. 2022 - Celoškolní projektový den „Jaro“ s výšlapem na Metylovickou hůrku.

Dne 13. 4. 2022 jsme si s žáky ZŠ při OLÚM Metylovice užili venku při realizaci projektového dne zaměřeného na přírodu, environmentální výchovu a spolupráci mezi dětmi. Bylo krásně a soutěžní skupiny plnily jarní úkoly, sudoku, přírodní pexeso a mnoho dalších aktivit týkajících se zajímavostí z přírody, házely šiškami na cíl nebo tvořily paletu barev přírody. Vítězná skupina za odměnu hledala pro každého člena v lese ukryté perníkové vejce a všichni jsme přivítali trávení tohoto překrásného slunečného dne výukou venku.

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________

Březen v družině

S dětmi jsme si povídali o jarní rovnodennosti. Jaro nás prostě provázelo celým tímto měsícem.

Malovali jsme první jarní květiny – krásné různobarevné tulipány. Skládali jsme origami – tulipán. Nezapomněli jsme ani na mláďátka, konkrétně jsme malovali jarní ptáčky.

Trávili jsme většinu odpoledního programu pobytem venku. Hráli jsme hry na multifunkčním hřišti. Hojně jsme si užívali prvního jarního sluníčka.

V herně děti mezi sebou soutěžily ve stolních hrách, jako je Člověče nezlob se, Piškvorky a Pexeso.

Eva Šigutová

________________________________________

Únor v družině

V únoru jsme s dětmi nezapomněli na svátek sv. Valentýna – jehož symbolem je láska, takže srdíčka. Ty se nám objevovaly u všeho tvoření (zamilování tučňáčci a medvídci).

Na procházkách jsme pozorovali pomalu měnící se přírodu a povídali jsme si o stěhovavých ptácích. Našli jsme stopy zajíce na louce, proto jsme se dostali při povídání i na zajíce polního. Děti tvořily na toto téma i projekt o zajících, kterému předcházelo hledání různých zajímavostí v encyklopediích.

Povídali jsme si o zdravém životním stylu, to děti hodně zaujalo. Říkali jsme si, které potraviny jsou zdravé a které naopak bychom měli jíst co nejméně nebo vůbec.

Tvořili jsme papírové košíčky s květinami, malovali jsme čápy na komíně a první jarní květiny - sněženky.

Eva Šigutová

________________________________________

Leden v družině

Začátek letošního kalendářního roku nám přál na zimní počasí, proto jsme velkou část odpoledního programu trávili venku. Děti si dostatečně užívaly hrátek ve sněhu a sáňkování.

Při vycházkách jsme s dětmi hledali stopy zvířat a snažili jsme se jednotlivé stopy rozpoznat. 

V herně jsme si povídali o rodinných a příbuzenských vztazích.  Je vidět, že doba covidová narušila vztahy nejen mezi dětmi, ale i v rodinách, protože děti nejsou schopny pojmenovat vztahy v rodině (teta, strejda, bratranec, sestřenice). S obtížemi jsme vytvořili strom života. 

Děti vytvořily krásné zimní domečky z papíru, vyrobily roztomilého tučňáka a lednové tvoření jsme zakončili kreslením zimních sluníček.

Eva Šigutová

________________________________________

22. 10. 2021 - Halloween versus Dušičky

V souvislosti s blížícím se anglosaským svátkem Halloween a naším svátkem Všech Svatých jsme si s žáky třídy č. 3 při OLÚ Metylovice povídali o historii vzniku těchto svátků, jejich podobnostech a rozdílech, způsobu slavení na různých kontinentech. Kromě plnění různých pracovních listů děti také vyřezali z dýní strašidelné hlavy, které nám snad chvíli budou ve třídě krásně svítit.

 Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________

18. 10. 2021 - Školní výlet do Štramberku

Výlet do Štramberku začal mírným mrholením, naštěstí déšť brzy přestal a městečko vystoupilo z mlhy. Navštívili jsme s žáky ZŠ při OLÚM Metylovice jeskyni Šipka, vyhlídku pod hradem – Štramberskou Trúbou a pekárnu tradičních štramberských uší. Každý z nás si mohl vyrobit jedno štramberské ucho, dověděli jsme se i o pověsti, která předchází pojmenování této pochoutky.

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________ 

16. 9. 2021 - ZOO Ostrava: výukový školní výlet „Sloni a včely“

V tento den jsme se žáky ZŠ při OLÚM v Metylovicích prožili nejen prohlídku ZOO s průvodcem, ale také zjišťování a plnění informací o Slonech a včelách v pracovních listech.  Navíc při každé návštěvě ZOO Ostrava objevujeme novou expozici, živočicha nebo rostlinu. Dnes například s námi „mluvil“ žako šedý. Na závěr si děti mohly nakoupit upomínkové předměty a s pocitem zajímavě stráveného dne jsme zamířili zpět do Metylovic.

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________ 

10. 9. 2021 - Projektový den „Cestička do Frýdlantu“

Dnes jsme ve škole oslavili blížící se léto celodenní soutěžní přírodovědnou vycházkou s poznáváním rostlin, stromů, plodů, obojživelníků a ptáků, dále různými sportovními aktivitami v přírodě, vyráběním skřítků
z přírodních materiálů a luštěním zašifrovaných zpráv. Počasí nám přálo a výlet nás všechny příjemně unavil.

 Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________ 

8. 9. 2021 - Sportovní den

Počasí nás potěšilo mírným slunečným dnem, tak jsme s žáky mohli vyrazit na hřiště. Tam 3 skupiny dětí soutěžily ve sportovních aktivitách – kromě hry pétanque a „čáry“ s ringo kroužky jsme si užili zábavu při netradičním běhu,“ trifidech“ a hodu čímkoli na cíl. Výherci se odměnili vítězným pokřikem, ale nám všem byl spíše odměnou pobyt na čerstvém vzduchu a spousta legrace, kterou jsme zažili.

 

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________ 

7. 9. 2021 - Beseda s lesníkem

Dnes naši školu navštívil lesník se zajímavým vyprávěním, které nám všem přiblížilo svět zvěře našich lesů. Dověděli jsme se - kromě mnoha jiných věcí - jak se pozná jelen dvanácterák, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy nebo třeba jak se správně nazývá mládě srny a laně. Sáhli jsme si na trofeje i na kožešiny zvířat a dokonce
i zasoutěžili. Bylo to příjemné zpestření výuky ve slunečném úterním dopoledni.

Mgr. Vítězslava Poláková

 ________________________________________

3. 9. 2021 - Projektový den „Jak znáš les“

Přírodovědný poznávací projekt „Jak znáš les“ s výšlapem na Metylovickou hůrku lidově zvanou „Čupek“. Děti rozdělené do tří soutěžních družstev plnily po celý projektový den kvízy a různé aktivity související se znalostí fauny a flory, prokazovaly zručnost při práci s přírodninami, trénovaly paměť na přírodním pexesu nebo sbíraly určené plody a rostliny. Vítězné družstvo získalo za své znalosti a dovednosti odměnu, nám všem však byl odměnou hezky prožitý školní den.

Mgr. Vítězslava Poláková