Akce a činnosti ve škole

 

22. 10. 2021 - Halloween versus Dušičky

V souvislosti s blížícím se anglosaským svátkem Halloween a naším svátkem Všech Svatých jsme si s žáky třídy č. 3 při OLÚ Metylovice povídali o historii vzniku těchto svátků, jejich podobnostech a rozdílech, způsobu slavení na různých kontinentech. Kromě plnění různých pracovních listů děti také vyřezali z dýní strašidelné hlavy, které nám snad chvíli budou ve třídě krásně svítit.

 Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________

18. 10. 2021 - Školní výlet do Štramberku

Výlet do Štramberku začal mírným mrholením, naštěstí déšť brzy přestal a městečko vystoupilo z mlhy. Navštívili jsme s žáky ZŠ při OLÚM Metylovice jeskyni Šipka, vyhlídku pod hradem – Štramberskou Trúbou a pekárnu tradičních štramberských uší. Každý z nás si mohl vyrobit jedno štramberské ucho, dověděli jsme se i o pověsti, která předchází pojmenování této pochoutky.

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________ 

16. 9. 2021 - ZOO Ostrava: výukový školní výlet „Sloni a včely“

V tento den jsme se žáky ZŠ při OLÚM v Metylovicích prožili nejen prohlídku ZOO s průvodcem, ale také zjišťování a plnění informací o Slonech a včelách v pracovních listech.  Navíc při každé návštěvě ZOO Ostrava objevujeme novou expozici, živočicha nebo rostlinu. Dnes například s námi „mluvil“ žako šedý. Na závěr si děti mohly nakoupit upomínkové předměty a s pocitem zajímavě stráveného dne jsme zamířili zpět do Metylovic.

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________ 

10. 9. 2021 - Projektový den „Cestička do Frýdlantu“

Dnes jsme ve škole oslavili blížící se léto celodenní soutěžní přírodovědnou vycházkou s poznáváním rostlin, stromů, plodů, obojživelníků a ptáků, dále různými sportovními aktivitami v přírodě, vyráběním skřítků
z přírodních materiálů a luštěním zašifrovaných zpráv. Počasí nám přálo a výlet nás všechny příjemně unavil.

 Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________ 

8. 9. 2021 - Sportovní den

Počasí nás potěšilo mírným slunečným dnem, tak jsme s žáky mohli vyrazit na hřiště. Tam 3 skupiny dětí soutěžily ve sportovních aktivitách – kromě hry pétanque a „čáry“ s ringo kroužky jsme si užili zábavu při netradičním běhu,“ trifidech“ a hodu čímkoli na cíl. Výherci se odměnili vítězným pokřikem, ale nám všem byl spíše odměnou pobyt na čerstvém vzduchu a spousta legrace, kterou jsme zažili.

 

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________ 

7. 9. 2021 - Beseda s lesníkem

Dnes naši školu navštívil lesník se zajímavým vyprávěním, které nám všem přiblížilo svět zvěře našich lesů. Dověděli jsme se - kromě mnoha jiných věcí - jak se pozná jelen dvanácterák, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy nebo třeba jak se správně nazývá mládě srny a laně. Sáhli jsme si na trofeje i na kožešiny zvířat a dokonce
i zasoutěžili. Bylo to příjemné zpestření výuky ve slunečném úterním dopoledni.

Mgr. Vítězslava Poláková

 ________________________________________

3. 9. 2021 - Projektový den „Jak znáš les“

Přírodovědný poznávací projekt „Jak znáš les“ s výšlapem na Metylovickou hůrku lidově zvanou „Čupek“. Děti rozdělené do tří soutěžních družstev plnily po celý projektový den kvízy a různé aktivity související se znalostí fauny a flory, prokazovaly zručnost při práci s přírodninami, trénovaly paměť na přírodním pexesu nebo sbíraly určené plody a rostliny. Vítězné družstvo získalo za své znalosti a dovednosti odměnu, nám všem však byl odměnou hezky prožitý školní den.

Mgr. Vítězslava Poláková