Pravidelné činnosti

Klub pro rodiče a žáky - scházíme se 2x za měsíc v prostorách ŠD. Cílem klubu je komunikace
a spolupráce mezi rodiči a žáky. Hodinový program je zaměřen na výtvarnou a pracovní činnost
a přípravu pokrmů.

Klub keramické tvorby - scházíme se 1x za měsíc v prostorách ŠD nebo dílny. Cílem klubu je komunikace a spolupráce mezi žáky, rozvíjet fantazii, estetické cítění a citlivý vztah k materiálu a jeho zpracování.


Další akce a činnosti ve škole

 

Září 2020

Po letních prázdninách nás uvítala krásně rozrostlá a podzimními plody obsypaná školní zahrada. V rámci pracovních činností jsme započali podzimní práce na zahradě. Nasbírali jsme jahody, jablíčka, dýně a nasušili bylinky. Také jsme využili nově nainstalovány herní a vzdělávací prvky.

Mgr. Marcela Faldynová DiS 

 

21. 9. 2020 - Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020

V pondělí jsme se zúčastnili dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme Česko“. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nám poskytla pomůcky k úklidu a proto nám už nic nebránilo, pustit se do práce. S žáky jsme uklidili 5pytlů odpadů, které byly pohozeny v okolí řeky Ostravice. Všem děkuji za aktivní spolupráci.

Mgr. Marcela Faldynová DiS 

 

18. 9. 2020 - Hrad Starý Jičín

V rámci projektového dne jsme se vydali na hrad Starý Jičín. Po náročné cestě na vrchol jsme se nejdříve pořádně nasytili,  a pak jsme už jen netrpělivě čekali, co nás bude čekat. A to teda bylo! Přišel pan kastelán oděný v dobovém kostýmu a začal nám vyprávět veselé vyprávění o historii hradu a mnoho zajímavého o hradních bytostech a strašidlech. V průběhu vyprávění jsme se postupně přesouvali do pater strážní věže, kde jsme museli plnit úkoly, abychom nakonec našli poklad, ve kterém pro nás bylo ukryto plno dobrot. Následovala oblíbená část každého výletu - nákupy. Počasí nám vyšlo a k tomu jsme si užili spoustu zábavy.

Mgr. Marcela Faldynová DiS 

 

15. 9. 2020 Projektový den školí družiny Hudebně – pohybové odpoledne.

Do přípravy projektového dne byla zapojena vychovatelka školní družiny, která se společně podílela s odborníkem z praxe paní Mgr. Zdeňkou Grossmannovou na plánování a realizaci celé akce.

V úvodní části odpoledního programu se žáci zaměřili pravidelné dýchání, na nádech, zadržení dechu a hluboký výdech. Při opakování jednoduchých písní a říkadel se soustředili na zřetelnou a správnou výslovnost textů. Takto rozcvičení žáci si společně zazpívali písně lidové a umělé za hudebního doprovodu houslí a kytary. Další část odpoledního programu byla zaměřena na upevňování správného držení těla při chůzi – vyrovnání hlavy, zad, vtažení břicha a souhybné pohyby paží a nohou. Žáci dle pokynů paní Grossmannové se soustředili na propínání pokrčených nohou, dostatečné zdvihání chodidel, na chůzi v zástupu za vedoucím žákem a nácvik chůze ve dvojicích za doprovodu hudby. V závěrečné (relaxační) části programu se žáci ležící na karimatkách zaposlouchali do krátkých skladeb známých hudebních skladatelů a dětských pěveckých sborů. Žáci se zapojili do všech připravených aktivit. Byli pozorní vnímaví a trpěliví, snažili se kriticky zhodnotit své výkony. Pracovali s nižší mírou pomoci. Podíleli se na vytvoření příjemné atmosféry.

Monika Fojtíková

 

14. 9. 2020 Projektový den školní družiny Domácí pomocníci, aneb jak se co dělá.

Do přípravy projektového dne byla zapojena vychovatelka ŠD, která se společně podílela s odborníkem z praxe panem Mgr. Jaroslavem Poláškem na plánování a realizaci celé akce.

V úvodní části odpoledního výukového programu byla využita interaktivní tabule, na které pan Polášek přiblížil žákům různé druhy domácích pomocníků, pomocí kterých si lidé dříve usnadňovali domácí práce. Žáci se tak mohli „ponořit“ do doby dávno minulé a tak obdivovat již dávno zapomenuté valchy, necky, staré sporáky, žehličky, mandly, či šicí stroje. V další části odpoledního programu si žáci zasoutěžili. Aktivně se zapojili do vyhledávání a určování známých, dnes už nepoužívaných kuchyňských pomůcek, které si mohli osahat a vyzkoušet jejich funkčnost. Závěrečná část výukového programu byla zaměřena na kreativní tvorbu. Žáci si z modelíny vytvořili libovolné kuchyňské pomůcky, které vystavili ve školní družině. Žáci se zapojili do všech připravených aktivit, komunikovali bez ostychu s vrstevníky i dospělými. Při vlastní tvorbě zapojili svou fantazii a kreativitu. Podíleli se na vytvoření příjemné atmosféry.


Monika Fojtíková