Pravidelné činnosti

Klub pro rodiče a žáky - scházíme se 2x za měsíc v prostorách ŠD. Cílem klubu je komunikace
a spolupráce mezi rodiči a žáky. Hodinový program je zaměřen na výtvarnou a pracovní činnost
a přípravu pokrmů.

Klub keramické tvorby - scházíme se 1x za měsíc v prostorách ŠD nebo dílny. Cílem klubu je komunikace a spolupráce mezi žáky, rozvíjet fantazii, estetické cítění a citlivý vztah k materiálu a jeho zpracování.


Další akce a činnosti ve škole

  

11. 11. 2021 - Klub pro rodiče a žáky

Odpolední program pro rodiče a žáky byl zaměřen na rozvoj smyslového vnímání a společné prožitky. Naše kreativní maminky společně s dětmi vytvořily z březového polínka a přírodního materiálu milou podzimní dekoraci. Děti tento originální výrobek pojmenovaly – „SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK“.

Monika Fojtíková

____________________________________________ 

15.10. 2021 - Projekt 72 hodin

V loňské výzvě jsme s žáky sbírali kaštany a žaludy pro lesní zvěř. Jelikož se akce velice zadařila a zvířátka vždy naši dobrotu hned z krmítka vypucovala, tak jsme se rozhodli akci zopakovat i letos. Vydali jsme se sbírat do parčíku blízko domu seniorů a poblíž řeky Ostravice.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

____________________________________________ 

14. 10. 2021 – Tonda Obal na cestách

I u nás ve škole se při svých cestách po republice zastavil Tonda Obal. Při celoškolním projektu jsme besedovali s lektorkou na téma recyklování. Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli jsme také možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Zopakovali jsme si zásady třídění odpadu a viděli jsme zajímavé video z procesu ve spalovně. Děkujeme za informační novinky a těšíme se na příště.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

____________________________________________ 

7. 10. 2021- Beseda s Policií ČR

Prevenci patologických jevů bereme na naší škole vážně. Naši žáci pravidelně absolvují preventivní programy pořádané Policii ČR. Tentokrát nás navštívila nprap. Lucie Galiová s preventivním programem „Rizika komunikace na sociálních sítích“. Žáci sledovali prezentaci s odborným výkladem nprap. Lucie Galiové. Následně debatovali o svých zkušenostech s multimediálními technologiemi a různými druhy sociálních sítí. Za aktivní spolupráci byli všichni žáci odměněni dárečky s policejní tématikou.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

____________________________________________ 

17. 9. 2021 - "Ukliďme svět, ukliďme Česko"

se naši žáci a učitelé zapojili do celosvětového projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Akce se zúčastnili žáci všech tříd. Před akcí samotnou si pod vedením učitelek vybrali území, kde úklid proběhne a následně vybranou oblast důkladně vyčistili. Moc žákům a pedagogům děkujeme za zájem, nasazení a nadšení vložené do tohoto užitečného projektu.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 ____________________________________________

16. 9. 2021 - Beseda s Policií ČR

Ve dne 16. 9. 2021 absolvovali žáci naší školy besedu se zástupcem obvodního oddělení Policie Frýdlant n. O. Přednášející nprap. Lukáš Myslikovjan seznámil žáky s pracovní náplní policistů, pomůckami a vybavením, které při své práci používají. Další část besedy byla zaměřena na bezpečné chování - bezpečnost v dopravě, ve škole,
ale i  doma. Nprap. Myslikovjan  připomenul  dětem, jak je   důležité nosit  reflexní prvky  při   pohybování se
na komunikacích. Následně děti obdržely do tříd knihu Policejní pohádky a různé hry zaměřené na bezpečnost.

Mgr. Lenka Břenková

 ____________________________________________

8. 9. 2021 – ZOO OSTRAVA

Rok 2021 je významný pro Zoo Ostrava, kdy slaví 70. výročí založení. K návštěvě zoologické zahrady jsme si po deštivém a chladném týdnu nemohli vybrat lepší den. Počasí bylo nádherné, nálada skvělá a výlet vydařený. Kromě sluníčka nás hřálo i vědomí, že naší návštěvou jsme podpořili chov ohrožených zvířat.

ZOO OstravaZOO OstravaZOO OstravaZOO OstravaZOO Ostrava

Mgr. Marcela Faldynová DiS