Pravidelné činnosti

Klub pro rodiče a žáky - scházíme se 2x za měsíc v prostorách ŠD. Cílem klubu je komunikace
a spolupráce mezi rodiči a žáky. Hodinový program je zaměřen na výtvarnou a pracovní činnost
a přípravu pokrmů.

Klub keramické tvorby - scházíme se 1x za měsíc v prostorách ŠD nebo dílny. Cílem klubu je komunikace a spolupráce mezi žáky, rozvíjet fantazii, estetické cítění a citlivý vztah k materiálu a jeho zpracování.


Další akce a činnosti ve škole

 

21. 9. 2022 - Planeta Praha

Planeta Praha je film, který nás zavedl na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali z neuvěřitelné blízkosti. Kde se v Praze vzali majestátní mufloni? Co si počne slípka zelenonohá, které nutrie bere možnost ke hnízdění? Do jaké zimní skrýše se na Petříně schová roztomilý plch? A co roháč, najde svou partnerku v nočním reji zahradní restaurace? Film nás zavedl na vzrušující výpravu, ze které jsme byli všichni uneseni.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

16. 9. 2022 - Ukliďme Česko

se žáci a pracovníci naší školy zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Zaměřili jsme se na úklid v okolí školy a blízkých ulic. Díky tomu jsme udělali dobrý skutek pro naši přírodu. Velké poděkování patří všem, kteří se zúčastnili.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

9. 9. 2022 - Sportovní den

V pátek jsme se vydali na tři kilometry vzdálené fotbalové hřiště v Pržně. Paní učitelky měly pro žáky velké překvapení v podobě živých koní. Děkujeme majitelkám koní za „vypůjčení“. Moc jsme si to užili.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________