Pravidelné činnosti

Klub pro rodiče a žáky - scházíme se 2x za měsíc v prostorách ŠD. Cílem klubu je komunikace
a spolupráce mezi rodiči a žáky. Hodinový program je zaměřen na výtvarnou a pracovní činnost
a přípravu pokrmů.

Klub keramické tvorby - scházíme se 1x za měsíc v prostorách ŠD nebo dílny. Cílem klubu je komunikace a spolupráce mezi žáky, rozvíjet fantazii, estetické cítění a citlivý vztah k materiálu a jeho zpracování.


Další akce a činnosti ve škole

 

8. 9. 2021 – ZOO OSTRAVA

Rok 2021 je významný pro Zoo Ostrava, kdy slaví 70. výročí založení. K návštěvě zoologické zahrady jsme si po deštivém a chladném týdnu nemohli vybrat lepší den. Počasí bylo nádherné, nálada skvělá a výlet vydařený. Kromě sluníčka nás hřálo i vědomí, že naší návštěvou jsme podpořili chov ohrožených zvířat.

ZOO OstravaZOO OstravaZOO OstravaZOO OstravaZOO Ostrava

Mgr. Marcela Faldynová DiS