Pravidelné činnosti

Klub pro rodiče a žáky - scházíme se 2x za měsíc v prostorách ŠD. Cílem klubu je komunikace
a spolupráce mezi rodiči a žáky. Hodinový program je zaměřen na výtvarnou a pracovní činnost
a přípravu pokrmů.


Další akce a činnosti ve škole

 

26. 1. 2023 - Znáte frýdecké a místecké ulice?

Dne 26. 1. 2023 nás přišel navštívit historik a lektor výukových programů pro školy Mgr. Jaromír Polášek. Za pomocí interaktivní tabule naše žáky seznámil s historií a vývojem města Frýdek-Místek. Závěrem si žáci prohlédli knihy s dobovými fotografiemi již neexistujících chalup, domů, vilek a malebných ulic a uliček.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

19. 1. 2023 - Zábavné odpoledne s anglickým Gymnáziem BMA

Stejně jako v minulém školním roce tak i letos jsme navázali spolupráci s anglickým Gymnáziem BMA z Frýdlantu nad Ostravicí. Studenti I. ročníku si pro naše žáky připravili zábavný program netradičních seznamovacích her a pohybových a výtvarných aktivit. Žáci se s nadšením zapojili do všech činností, spolupracovali samostatně i ve skupinách. Studentům děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

15. 12. 2022 - Zimní radovánky

V polovině prosince, kdy napadl první sníh, jsme si připravili boby a vyrazili jsme na kopec blízko řeky Ostravice.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

8. 12. 2022 - Kam s ním?

Dne 8. 12. 2022 nás navštívil historik a lektor výukových programů pro školy Mgr. Jaromír Polášek. Za pomocí interaktivní tabule naše žáky seznámil se systémem nakládání s odpady ve státech EU a v rozvojových zemích. Také nám přiblížil chod Frýdecké skládky v oblasti svozu, skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Závěrem si žáci zopakovali jak, kam a proč odpad třídit.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

25. 11. 2022 – Adventní spirála

Děti si na začátku adventu mohli projít adventní spirálou. Adventní spirála je také spirálou radosti, je obrazem naší vlastní cesty dovnitř, do našeho nitra, někam hluboko, kde je ukryté světlo, které lze nalézt a vynést na povrch a kterým můžeme prosvětlovat sami sebe i všechno kolem nás.

Velká spirála z jehličnatých větviček je rozložena na zemi a uvnitř spirály kraluje velká svíce. Děti spirálou dojdou do středu, zapálí svoji svíčku („naberou“ světlo) a položí ji k ostatním zapáleným svícínkům ve spirále. Děti celým svým tělem prožívají radost z přibývajícího vnitřního světla, kterého se v této době zvenčí tolik nedostává. Poznávají prostřednictvím tiché, klidné a láskyplné činnosti, že svět i v chladivých a pochmurných barvách je krásný. Pocítí tajemnou atmosféru – ticho, rostoucí světlo, uklidnění a očekávání.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

9. 11. 2022 - Klub pro rodiče a žáky

Dne 9. 11. 2022 se náš klub rozrostl o další nové čtyři členy. Po seznámení si naše kreativní maminky společně s dětmi navlékly na drátek předem nasbírané a provrtané žaludy a jejich kloboučky. Tak vznikla originální, závěsná dekorace.

Monika Fojtíková

________________________________________

20. 10. 2022 - Pohádky z Beskyd a Pobeskydí

Dne 20. 10. 2022 nás přišel navštívit historik a lektor výukových programů pro školy Mgr. Jaromír Polášek. Svým poutavým vyprávěním nás přenesl do světa veselých i dech tajících pohádek, bajek a pověstí z Beskyd. Naši žáci se dozvěděli, jak to vlastně dopadlo s divokým slimákem, žabí princeznou, s čarodějnicemi a proč už děti nestraší příběh O koňské hlavě. Závěrem si žáci prohlédli ilustrované historické knihy známých i méně známých regionálních spisovatelů.

Monika Fojtíková

________________________________________

19. 10. 2022 - Klub pro rodiče a žáky

Odpolední program pro rodiče a žáky byl zaměřen na rozvoj smyslového vnímání a společné prožitky. Naše kreativní maminky společně s dětmi nasbíraly žaludy, kaštany, bukvice, barevné listy a různé druhy bobulovin. Takto připravený přírodní materiál  nadekorovaly na slaměný věnec, který oživí interiér každého domova.

Monika Fojtíková

________________________________________

14. 10. 2022 - Projekt 72 hodin

V letošním roce jsme se zapojili do sběračské soutěže vyhlášené ZOO Ostrava. Do soutěže jsou zahrnuty plody šípků, jeřabin a žaludů. Do konce října plody usušíme a poté odvezeme do ZOO Ostrava. Nejspíš soutěž nevyhrajeme, ale už teď nás těší, že aspoň trošku v zimě zvířatům přilepšíme.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

7. října 2022 – Beseda na policii

V rámci prevence rizikových projevů chování jsme ve spolupráci s Policií ČR vyslechli besedu, kterou vedl pan nprap. Myslikovjan. Žáci si osvěžili své znalosti z okruhu dopravní výchovy, zejména pozici cyklisty a jeho bezpečí. Prošli jsme stanici, kde jsme si vyzkoušeli vězení a také policejní stroje.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

5. 10. 2022 – Protidrogový vlak

4. října v noci dorazil do Frýdlantu nad Ostravicí "Protidrogový vlak", neboli "Revolution Train". Každý z jeho šesti vozů je rozdělen na tři sály, v nichž jsme se seznámili s příčinami, vývojem a důsledky drogové závislosti. Zhlédli jsme životní pouť party mladých lidí, kteří sklouzli do světa alkoholu, drog i prostituce. Postupně jsme prošli barem, vězeňskou celou, výslechovou místností nebo feťáckým doupětem a viděli autonehodu. Na konci prohlídky se každý u stromu života zamyslel, zda by stálo za to, zničit si život drogovou závislostí.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

4. 10. 2022 - Beseda s pracovníkem horské služby

Celá škola se vydala na nedalekou stanici v podhůří Beskyd. Pan záchranář nám ukázal základní výbavu, vysvětlil náplň práce pracovníků horské služby a jaké jsou nejčastější situace, kdy je jich potřeba. Také jsme se dozvěděli, jak se mohou stát takovým pracovníkem a kde se nacházejí základny v České republice. Zároveň se naučili, co si vzít do hor, jak se chovat a jaké zásady dodržovat, abychom pomoc horské služby vlastně vůbec nepotřebovali.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

21. 9. 2022 - Planeta Praha

Planeta Praha je film, který nás zavedl na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali z neuvěřitelné blízkosti. Kde se v Praze vzali majestátní mufloni? Co si počne slípka zelenonohá, které nutrie bere možnost ke hnízdění? Do jaké zimní skrýše se na Petříně schová roztomilý plch? A co roháč, najde svou partnerku v nočním reji zahradní restaurace? Film nás zavedl na vzrušující výpravu, ze které jsme byli všichni uneseni.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

16. 9. 2022 - Ukliďme Česko

se žáci a pracovníci naší školy zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Zaměřili jsme se na úklid v okolí školy a blízkých ulic. Díky tomu jsme udělali dobrý skutek pro naši přírodu. Velké poděkování patří všem, kteří se zúčastnili.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

9. 9. 2022 - Sportovní den

V pátek jsme se vydali na tři kilometry vzdálené fotbalové hřiště v Pržně. Paní učitelky měly pro žáky velké překvapení v podobě živých koní. Děkujeme majitelkám koní za „vypůjčení“. Moc jsme si to užili.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________