Únor ve školce

V únoru jsme pokračovali v poznávání, co jsou zdravé potraviny a co našemu zdraví prospívá, a i naopak co nám škodí. Uspořádali jsme masopust a podnikli dvě výpravy s myslivcem. Byla to skvělá zábava, kterou jsme si společně náramně užili.

Bc. Dita Biolková

 

Leden ve školce

V lednu jsme si ve školce vyprávěli, jaký význam má zdravá výživa pro život člověka a jak souvisí výživa se sportem. Také jsme se formou hry a zábavy věnovali matematickým představám.

Bc. Dita Biolková

 

Prosinec ve školce

Celý prosinec jsme si ve školce vyprávěli o zimním období a vánočním čase. Zdobili jsme   školku, vyráběli krásné výrobky, četli pohádky, vyprávěli jsme si o vánočních zvycích, tradicích a zpívali koledy.

                                                                                                                                          Bc. Dita Biolková

 

Listopad ve školce

V listopadu jsme ve školce pokračovali v poznávání podzimní přírody. Vyprávěli jsme si o lesních zvířátkách – jak se chystají na zimu, jak jim můžeme my lidé na podzim a v zimě pomoci apod. Také jsme si řekli, jak o sebe v tomto ročním období pečovat a jak se oblékat. Na konci pobytu dětí nás navštívili školáci a společně si s námi vyrobili krásné podzimní skřítky a draky.

                                                                                                                                          Bc. Dita Biolková

 

Říjen ve školce

Říjen byl ve školce plný podzimních činností, poznávání a seznamování se změnami v přírodě. Chodili jsme na vycházky, na kterých děti poznávaly různé stromy podle listů a nasbíraly si přírodniny, které jsme společně využili k tvoření a různým zábavným hrám. Děti rozeznávaly ovoce, zeleninu a dozvěděly se, jaká je potřebná práce k jejich sklizni. Celý měsíc se děti těšily na Halloween, který se nám vydařil a všichni jsme si ho náramně užili.

Bc. Dita Biolková

 

Září ve školce

V září jsme se ve školce věnovali domácím a hospodářským zvířatům. Děti se seznámily s různými druhy zvířat – jejich vzhledem, prostředím, ve kterém žijí, jejich užitkem atd. Zároveň jsme zahájili celoroční pokračování realizace projektových hudebních bloků, ve kterých se děti učí zvládat základní hudební dovednosti.

Bc. Dita Biolková