Únor ve školce

Celý únor nesněžilo,
ve školce však bylo bílo,
iglú jsme si vytvořili,
s tučňáky se vyfotili.
Po návratu z expedice
vrhli jsme se na tradice,
masopust a maškarády,
to maj děti velmi rády,
k tanci, zpěvu to byl důvod,
zotavovnou prošel průvod.

Únor byl na sníh venku velmi skoupý, naopak, venku bylo nezvyklé teplo a začaly už kvést i sněženky. Ve školce jsme ale ještě chvíli pokračovali v polárním bádání. Nové děti život za polárním kruhem také zajímal, slepily si veselé tučňáky a poskládaly ledové cihly na iglú z krabice. Vytvořily  tak fotokoutek, kde si je rodiče s nadšením fotili.

A protože nadešel čas masopustu, naše učení a tvoření se točilo pak kolem něj. Vyvrcholením byl karneval ve školce a veselý průvod s tanečky a písničkami celým areálem léčebny.

A aby toho šaškování nebylo málo, pokračovali jsme pak v cirkusovém duchu.

V dílničkách tentokrát děti s rodiči vyrobily nejrůznější travňáky, které budou doma zalévat a když jim vyrostou vlásky, pošlou všem školkovým kamarádům fotku na společnou skupinu.

Tradiční zakončení na přírodovědné stezce tentokrát doplnila díky aktivním rodičům odpolední zahradní slavnost s plněním úkolů se zvířátky v džungli, pokladem, opékáním párků a sladkých marsmallownů.

Radmila Vojtková

__________________________

Leden ve školce

V školce plno neposedů
zkoumalo vlastnosti ledu,
zajímali se o sníh, mráz,
jak vypaří se voda snáz.
Se sněhuláky plno fíglů,
pak postavili si velké iglú,
kolem něho pluly kry,
to byl prostor pro další hry. 

Letošní leden nezapřel smysl svého názvu. Zprvu mrzlo, až praštělo a tak jsme si mohli za okny zamrazit ve formičkách na písek 3D ledové modely, které jsme následně barvili. Zkoumali jsme tvar vloček, zkoušeli je poskládat ze dřívek nebo nakreslit solným roztokem. Vznikly nám krásné krystalové obrazce. Sněhuláci nám byli inspirací pro skupinovou práci, nenásilné učení počítání a porovnávání velikostí, procvičení grafomotoriky, ale i námětem pro společnou dílničku s rodiči. Velké poznání nám přineslo pomyslné cestování za polární kruh. Dozvěděli jsme se, co je polární záře, něco ze života Eskymáků a která zvířata žijí na severním a jižním pólu. Nemohli jsme si nechat ujít ani řádění na sněhu, sáňkování a vyšlapávání cestiček. A závěr? Přírodovědná stezka a hledání zlatého pokladu ve Frýdlantě nemohlo chybět.

Radmila Vojtková

__________________________

Prosinec ve školce

V naší školce v podkroví
pekli jsme i cukroví,
měli jsme i čertí rej,
na sněhu nám bylo hej.
Betlém z kostek jsme stavěli,
pár koled jsme si zapěli,
stromeček jsme zdobili,
krásné dárky tvořili.

Tentokrát jsme vyrazili na výlet hned na začátku turnusu a to na výstavu betlémů ve Frýdlantě n. O. Inspirovali jsme se k tvorbě vlastního betlému, který děti postavily z kostek, panáčků a plastelíny a vystavily ve vestibulu léčebny. K vánočnímu tvoření jsme využili netradiční materiál a recyklovali výplně z balíčků. Děti si domů odvezly nafouknuté čertíky i plavající kapříky. Upekli jsme si vlastní mlsání – skořicové a citrónové sušenky. Společně s rodiči se děti podílely na tvorbě výrobků na vánoční jarmark a nacvičili jsme písničku Rolničky na vystoupení při rozsvěcování stromečku.

 

Radmila Vojtková

__________________________

Listopad ve školce

Taky ještě v listopadu
chodili jsme na zahradu,
z brambor jsme ježky dělali,
pak jsme je v listí uspali.
Už víme, že jedí brouky,
po jablíčkách mají pšouky
a s příchodem Martina,
že nám zima začíná.

Začátkem měsíce byl dušičkový čas. K tomu se také pojily naše aktivity. Pak přišel na řadu les - velká otevřená kapitola poznávání. Tentokrát jsme se věnovali lesním zvířatům. Zkoušeli jsme je kreslit, modelovat, povídali si, jak žijí a co jedí. Nejvíce děti překvapilo, že ježek nejí jablíčka a proč se tedy s jablíčky všude kreslí. Naučili se o ježcích poučnou písničku s tanečkem, kterou chtěli donekonečna opakovat. A co teprve divoká jízda na koních podle legendy o sv. Martinovi. Stačily k tomu židličky i pařezy v lese a improvizované vystoupení pro rodiče bylo na světě. Nechyběla ani společná dílnička, kde už jsme vyráběli sněhuláčky na vánoční jarmark a výlet na lesní stezku Vyhlídku.

Radmila Vojtková

__________________________

Říjen ve školce

Ovoce a zelenina,
bavila nás plastelína,
bramborová tiskátka,
i o šišce pohádka.
A taky nás napadlo
hrát o řepě divadlo. 

V říjnu jsme se věnovali plodům podzimu. Pomocí pohádky jsme se naučili rozlišovat ovoce a zeleninu, ukázali si, co roste na poli a v lese. Sbírali a lisovali jsme barevné listy,  vytřepávali jsme šišková semínka a díky pokusu zjistili, jak se chová šiška v suchu a ve vlhku. Uspořádali jsme „Bramborové hrátky“. Nejdříve jsme si řekli bramborou říkánku a zazpívali písničku a pak jsme zápolili venku na hřišti v nejrůznějších disciplínách – brambory jsme hledali, převáželi na kolečku, házeli do kyblíku, kutáleli z kopce… Pak nás čekalo ještě bramborové tvoření, společně s rodiči jsme vytvořili nejroztodivnější bramborové postavičky, které zdobí parapety ve spojovacím krčku.  Na závěr turnusu nás čekal výlet do Frýdlantu, kde jsme plnili přírodovědné úkoly a zařádili jsme si na dětském hřišti.

Radmila Vojtková

__________________________

Září ve školce

V září bylo pořád krásně,
chodili jsme ven, to je jasné,
učili se o počasí,
vnímali přírodní krásy,
sbírali jsme přírodniny,
výrobek měl každý jiný,
na Vyhlídce soutěžili,
na kolotoči se vozili. 

Takhle nějak to vypadalo v září v naší MŠ. Co to šlo, byli jsme venku, učili se hrát hry s míčem, prozkoumávali okolí, sbírali přírodniny, budovali v písku, ale taky jsme si venku na procházce zazpívali či na zahradě zatancovali s hudbou. Ve školce jsme zkoumali, zda jde ze tří barev vytvořit duhu, podařilo se nám to z plastelíny i pomocí barev. Společně s rodiči jsme v Dílničkách vytvořili z přírodnin krásné výrobky a uspořádali výstavku na parapetech spojovacího krčku. Završením turnusu pak byl společný výlet na přírodovědnou stezku Vyhlídku, kde jsme museli splnit různé úkoly a odměnou nám byla jízda na prehistorickém kolotoči.

Radmila Vojtková

__________________________