Prosinec ve školce

V prosinci jsme se věnovali povídání o předvánočním a vánočním čase. Společně jsme si opakovali básničku pro Mikuláše a vyrobili jsme krásného čerta. Vyprávěli jsme si o vánočních zvycích a tradicích. Vyzdobili jsme si školku, zpívali jsme vánoční koledy, četli vánoční pohádky a poslali jsme dopis Ježíškovi. Děti si, také zvládly krásně nazdobit vánoční perníčky.
Největším překvapením byla pro děti velká sněhová nadílka, kterou jsme využili k zimnímu dovádění.

Bc. Dita Biolková

__________________________

Listopad ve školce

V listopadu jsme společně poznávali a pozorovali podzimní přírodu a její proměny. Vyprávěli jsme si
o svatomartinské tradici a vytvořili spoustu krásných výrobků.

Bc. Dita Biolková

__________________________

Říjen ve školce

V říjnu jsme si s dětmi povídali o povoláních a řemeslech. Seznámili jsme se s různými profesemi - děti pověděly, kde pracují jejích rodiče, čím by chtěly být, až budou dospělí atd. Vyzkoušeli jsme si povolání záchranářů a řemeslo cukrářů.

V druhé polovině měsíce jsme se věnovali přírodě a lesním zvířátkům.

Bc. Dita Biolková

__________________________

Září ve školce

V září jsme se věnovali pohádce, jejímu vzniku a historii.

Pracovali jsme s knížkou, hráli divadlo, vyráběli pohádkového draka a nezapomněli jsme na oblíbené večerníčky.

Bc. Dita Biolková