Říjen ve školce

Říjen byl ve školce plný podzimních činností, poznávání a seznamování se změnami v přírodě. Chodili jsme na vycházky, na kterých děti poznávaly různé stromy podle listů a nasbíraly si přírodniny, které jsme společně využili k tvoření a různým zábavným hrám. Děti rozeznávaly ovoce, zeleninu a dozvěděly se, jaká je potřebná práce k jejich sklizni. Celý měsíc se děti těšily na Halloween, který se nám vydařil a všichni jsme si ho náramně užili.

Bc. Dita Biolková

 

Září ve školce

V září jsme se ve školce věnovali domácím a hospodářským zvířatům. Děti se seznámily s různými druhy zvířat – jejich vzhledem, prostředím, ve kterém žijí, jejich užitkem atd. Zároveň jsme zahájili celoroční pokračování realizace projektových hudebních bloků, ve kterých se děti učí zvládat základní hudební dovednosti.

Bc. Dita Biolková