Únor ve školce

V únoru byla hlavním tématem rodina a domov. Společně jsme si vyprávěli o členech rodiny, o tom, jak nás chrání domov a rodiče, o vztazích mezi lidmi, o emocích atd.

Pro děti byla velká zábava uspořádání masopustu. Společně jsme vyrobili kulisy na masopustní jarmark a děti vytvořily různé výrobky, které potom na jarmarku „prodávaly“. Vše jsme zakončili masopustním karnevalem, který měl veliký úspěch.

Leden ve školce

Celý leden jsme se ve školce věnovali zimním sportům a hrám – olympiádě, paraolympiádě, vlastnostem sportovce - jaké musí překonat překážky v životě i ve sportu, jaké nebezpečí nám hrozí v zimě, jak se na sport správně obléci atd.
Také dále pokračujeme v oblíbeném projektu hudební výchovy. Společně jsme si připomněli tradici Tří králů a zazpívali jsme si podle kreslených obrázků.