Logo - GDPR

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, p.o., (dále jen "organizace") se sídlem Náměstí 7, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 70632090 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Osobní údaje organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 

Pokud organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat po organizaci informaci o zpracování vašich osobních údajů;

  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným organizací;

  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané organizací jsou nepřesné);

  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů organizací;

  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) organizaci; o podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
Komun. adresa: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 734 647 701
datová schránka: : q4hs4wu