Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, p.o.

uskutečňuje vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle školních vzdělávacích programů, vycházejících z:

  • Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání;

  • Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání;

  • Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.

Poskytujeme:

  • základní vzdělání a základy vzdělání v základní škole zřízené podle
    § 16 odst. 9 Školského zákona;

  • základní vzdělání a základy vzdělání v základní škole při zdravotnickém zařízení;

  • předškolní vzdělávání v mateřské škole při zdravotnickém zařízení;

  • zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu;

  • stravování dětem, žákům a vlastním zaměstnancům.

Organizace sdružuje Základní školu ve Frýdlantě nad Ostravicí, zřízenou podle § 16 odst. 9 Školského zákona a odloučené pracoviště při zdravotnickém zařízení – Odborném léčebném ústavu Metylovice – Moravskoslezském sanatoriu, p.o..