Logo- Inspekční zprávy

Zprávy o kontrolách školy provedených Českou školní inspekci
 

Inspekční zpráva (pdf) o provedené inspekci ČŠI ve dnech 2. a 4. 10. 2007.