Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7

Škola ve Frýdlantě nad Ostravicí je plně organizovaná, je nejbližší spádovou školou tohoto druhu pro žáky z okolních obcí.

V budově jsou dvě třídy praktické školy vybavené interaktivní tabulí a dataprojektorem, jedna třída speciální školy,  tři  odborné učebny  (učebna  PC, cvičná kuchyň, polytechnická dílna s keramickou  pecí),  sportovně-relaxační  místnost, školní  jídelna-výdejna. K  relaxačníma sportovním hrám nám slouží školní dvůr a zahrada.

V odpoledních hodinách zajišťuje volnočasový program žáků školní družina.

Virtuální prohlídka školy.