Logo - Školní vzdělávací programy

 

Škola uskutečňuje výchovu a vzdělávání dětí a žáků
podle školních vzdělávacích programů:

 

 

"HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY - č.j. ZMFry/01092/2017"

  • Školní vzdělávací program mateřské školy při zdravotnickém zařízení zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání;

 

"ŠVP ZV - č.j. ZMFry/00281/2018"

  • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (od 1. 9. 2018);

 

"ŠVP ZV – č.j. ZMFry/01096/2017"

  • Školní vzdělávací program pro základní školu při zdravotnickém zařízení zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání;

 

"ŠVP pro ZŠS, č.j. ŘZŠ/110/2010"

  • Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.
     

Do vzdělávacích  programů je možno nahlížet na požádání v ředitelně školy.