• Rada Moravskoslezského kraje schválila uzavření smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace.
  • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů zajišťuje společnost Jobman s.r.o., se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10.

  • Virtuální prohlídka školy

_____________________________________________