• Rada Moravskoslezského kraje schválila uzavření smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro vybrané příspěvkové organizace.
  • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů zajišťuje společnost Jobman s.r.o., se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10.

 Informace k organizaci vzdělávání ve školním roce 2020/2021(.pdf) naleznete zde... 

 

Informace k  omezením v oblasti školství
uplatňovaným od 4. 1. 2020

Mateřské školy – pro prezenční docházku nejsou omezeny.

Základní školy – pro prezenční docházku jsou omezeny takto:

  • S výjimkou žáků 1. a 2. třídy základních škol se omezuje provoz základních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků základní školy na vzdělávání v základní škole. 1. a 2. třídy základních škol docházejí k prezenční výuce, zbylé třídy se vzdělávají distančně.
  • V případě, že jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku základní školy také žáci vyšších ročníků, tak se osobně vzdělávání účastní také tito žáci vyšších ročníků prvního stupně základních škol.
  • Provoz přípravných tříd základní školy není omezen.
  • Provoz škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy není omezen.
  • Provoz školy při zdravotnickém zařízení není omezen.

Provoz školní družiny nebo školního klubu je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, pokud je zachována homogennost skupiny (tedy v oddělení nebo skupině budou pouze žáci z jedné třídy).

Základní školy nebo třídy základních škol zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

Provoz těchto škol či tříd není omezen. Výuka probíhá v neměnných homogenních skupinách. Je zakázáno při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).

Provoz školní družiny a školního klubu je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, za podmínky dodržení homogennosti skupin (tedy v oddělení ne skupině budou pouze žáci z jedné třídy).

 __________________________________