Červen ve školce

Červen jsme zahájili Dnem dětí a potom už jsme se celý měsíc věnovali emocím a solidaritě – jak se cítíme, jak se vidíme, co je důležitější, jak kdo vypadá nebo jak se chová a jaký je? Komu pomáháme a koho vždy chráníme atd.

Děti si vyzkoušely, jak je pro lidi s handicapem náročnější soutěžit v různých disciplínách, jak je pro ně důležitá pomoc druhých, jak je potřeba zapojit všechny lidské smysly, pokud je některý oslabený, aby mohli splnit sportovní úkol.

Červen je také měsíc myslivosti, a proto jsme si připomněli, jak je důležité se starat o přírodu a lesní zvěř.

Bc. Dita Biolková

__________________________

Květen ve školce

V květnu jsme ve školce „procestovali“ celou Českou republiku a pokračovali jsme po celém světě až do vesmíru. „Cestou“ se děti dozvěděly spoustu významných, důležitých a zajímavých informací, ke kterým společně vytvořili krásné tematické výrobky.

Bc. Dita Biolková

__________________________

Duben ve školce

Duben byl ve školce plný různých aktivit. Vyprávěli jsme si o tradicích Velikonoc, věnovali jsme se bezpečnosti, dopravě a ekologii.

            Před odjezdem dětí jsme tradičně oslavili pálení čarodějnic.

Bc. Dita Biolková

__________________________

Březen ve školce

V březnu jsme se věnovali domácím a lesním zvířátkům – jejich způsobu života, kde žijí, čím se živí, jaký mohou mít užitek pro člověka atd. Ve venkovním areálu léčebny jsme uspořádali vědomostní lesní soutěž, která proběhla zábavnou formou. Děti byly velmi šikovné, a proto na ně v cíli čekala sladká odměna a velké medaile.
Také jsme společně přivítali jaro, poznávali jarní květiny a vyrobili krásné výrobky.

Bc. Dita Biolková

__________________________

Únor ve školce

V únoru jsme ve školce objevovali, jaký význam má pro nás zdravý životní styl a zdravá výživa. Co našemu zdraví prospívá a i naopak co nám škodí.
V druhé polovině měsíce jsme se už tradičně věnovali oslavám masopustu. Děti se seznámily s tradicemi a zvyky tohoto lidového obyčeje. Společně tvořili, soutěžili a na závěr si užili karnevalovou diskotéku.

Bc. Dita Biolková

__________________________

Leden ve školce

Leden jsme ve školce zahájili vyprávěním o tradici Tří králů, a dále jsme se už věnovali tématu zimní hry a sporty.
Děti vyprávěly - jaké zimní sporty znají, kterým se věnuje jejich rodina, jak je u různých sportů důležitá bezpečnost, kam volat v případě úrazu a nebezpečí atd. Seznámili jsme se s přípravou olympiády a paralympiády.

Bc. Dita Biolková

__________________________

Prosinec ve školce

V prosinci jsme se věnovali povídání o předvánočním a vánočním čase. Společně jsme si opakovali básničku pro Mikuláše a vyrobili jsme krásného čerta. Vyprávěli jsme si o vánočních zvycích a tradicích. Vyzdobili jsme si školku, zpívali jsme vánoční koledy, četli vánoční pohádky a poslali jsme dopis Ježíškovi. Děti si, také zvládly krásně nazdobit vánoční perníčky.
Největším překvapením byla pro děti velká sněhová nadílka, kterou jsme využili k zimnímu dovádění.

Bc. Dita Biolková

__________________________

Listopad ve školce

V listopadu jsme společně poznávali a pozorovali podzimní přírodu a její proměny. Vyprávěli jsme si
o svatomartinské tradici a vytvořili spoustu krásných výrobků.

Bc. Dita Biolková

__________________________

Říjen ve školce

V říjnu jsme si s dětmi povídali o povoláních a řemeslech. Seznámili jsme se s různými profesemi - děti pověděly, kde pracují jejích rodiče, čím by chtěly být, až budou dospělí atd. Vyzkoušeli jsme si povolání záchranářů a řemeslo cukrářů.

V druhé polovině měsíce jsme se věnovali přírodě a lesním zvířátkům.

Bc. Dita Biolková

__________________________

Září ve školce

V září jsme se věnovali pohádce, jejímu vzniku a historii.

Pracovali jsme s knížkou, hráli divadlo, vyráběli pohádkového draka a nezapomněli jsme na oblíbené večerníčky.

Bc. Dita Biolková