Akce a činnosti ve škole

 

21. června 2023 – Sportovní hry

Dnešní dopoledne se žáci ZŠ při OLÚM Metylovice snažili získat vítězství v různorodých sportovních aktivitách od kýblování, běhu, hry  petanque, házení různých předmětů na cíl až po „trifidy“. Nejúspěšnější družstvo získalo drobné odměny, přesto si pochvalu za snahu zasloužili naprosto všichni.

Mgr. Vítězslava Poláková

______________________________________

19. června 2023: Projektový den „Cesta za pokladem“

Přírodovědný poznávací projekt za pokladem s výšlapem na Metylovickou hůrku lidově zvanou „Čupek“. Děti rozdělené do dvou soutěžních družstev plnily po celý projektový den kvízy, rébusy. Křížovky a podobné aktivity, prokazovaly zručnost při práci s přírodninami a hledaly indicie k výsledné zprávě o umístění pokladu. Vítězné družstvo získalo za své znalosti a dovednosti odměnu, nám všem však byl odměnou hezky prožitý školní den.

Mgr. Vítězslava Poláková

______________________________________

25. 5. 2023 - Projektový den „Cestou necestou“

Dnes jsme si ve škole užívali jaro venku - celodenní soutěžní přírodovědnou vycházkou s poznáváním rostlin, stromů, plodů, dále různými sportovními aktivitami v přírodě, luštěním přírodního sudoku a  zašifrovaných zpráv. Usmířilo se i počasí, přestalo pršet a celou akci jsme si mohli užít o to více.

Mgr. Vítězslava Poláková

______________________________________

28. 3. 2023 - Jarní dílny

Dne 28. 3. 2023 jsme s žáky tříd č. 2 a 3 původně naplánovanou jarní vycházku se soutěžemi pro nepřízeň počasí nahradili jarními dílnami. Vzhledem k zájmu dětí a jejich zápalu při tvoření lze soudit, že tato změna ani jim nevadila a všichni jsme si užili výrobu jarních dekorací a záložek do knih.

Mgr. Vítězslava Poláková

______________________________________

15. 12. 2022 Vánoční dílny

Dnes jsme si společně s dětmi nejen povídali o vánočních zvycích a tradicích, poslouchali a zpívali koledy, ale celý den jsme při tom vyráběli vánoční svícny, ozdoby na stromek nebo skřítky. Všem se výrobky podařily a báječně jsme si užili vánoční atmosféru.

Mgr. Vítězslava Poláková

______________________________________

17. 10. 2022 -  Projektový den „Cestička do Frýdlantu“

Dnes jsme si ve škole užívali barevný podzim venku - celodenní soutěžní přírodovědnou vycházkou s poznáváním rostlin, stromů, plodů, dále různými sportovními aktivitami v přírodě, vyráběním skřítků z přírodních materiálů a luštěním zašifrovaných zpráv. Přálo nám i počasí a shodli jsme se, že se všem akce líbila a někdy si ji zopakujeme.

 

Mgr. Vítězslava Poláková

______________________________________

9. 9. 2022 – Sportovní hry

Dnešní slunečné dopoledne se žáci ZŠ při OLÚM Metylovice snažili získat vítězství v různorodých sportovních aktivitách od přetahování, běhu, hry  petanque, házení různých předmětů na cíl až po „trifidy“. Odměnou nám všem bylo zábavně prožité dopoledne.

 

Mgr. Vítězslava Poláková

______________________________________

7. 10. 2020 - Beseda s hasiči Metylovice

Děkujeme metylovickým hasičům za možnost důkladně prozkoumat jejich hasičské auto a dovědět se k čemu každá jeho část slouží, jaký má objem cisterna a vše ostatní, co nás učitele i děti zajímalo. Dokonce jsme byli svědky „zásahu“ hasičů, při kterém zajistili a odnesli mládě hada. Odnesli jsme si spoustu poznatků a ve škole jsme ještě pokračovali malováním a vyráběním hasičských vozů a soutěžním kvízem souvisejícím s exkurzí.

Mgr. Vítězslava Poláková

______________________________________

5. 10. 2022 - Beseda s lesníkem

5. září 2022 naši školu navštívil lesník se zajímavým vyprávěním, které nám všem přiblížilo svět zvěře našich lesů. Dověděli jsme se - kromě mnoha jiných věcí - jak se pozná jelen dvanácterák, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy nebo třeba jak se správně nazývá mládě srny a laně. Sáhli jsme si na trofeje i na na kožešiny zvířat. Bylo to příjemné zpestření výuky ve slunečném pátečním dopoledni.

Mgr. Vítězslava Poláková

______________________________________