Pravidelné činnosti

Klub pro rodiče a žáky - scházíme se 2x za měsíc v prostorách ŠD. Cílem klubu je komunikace
a spolupráce mezi rodiči a žáky. Hodinový program je zaměřen na výtvarnou a pracovní činnost
a přípravu pokrmů.

Klub keramické tvorby - scházíme se 1x za měsíc v prostorách ŠD nebo dílny. Cílem klubu je komunikace a spolupráce mezi žáky, rozvíjet fantazii, estetické cítění a citlivý vztah k materiálu a jeho zpracování.


Další akce a činnosti ve škole

  

23. 6. 2022 - Recitační soutěž

Dne 23. 6. 2022 proběhla na naší škole po dvouleté odmlce recitační soutěž, na které se sešlo 20 úžasných recitátorů z celé školy. Všichni soutěžící byli za statečnost odměněni medailí a sladkou odměnou.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

________________________________________

22. 6. 2022 - Výlet za zvířátky

„Záchrannou stanici“ a „Dům přírody Poodří“ navštívili ve středu 22.6. 2022 žáci s paními učitelkami. Ve výukovém sále jsme se seznámili s programem „Od vajíčka k mláděti“, který se nám moc líbil. Potom jsme navštívili „Dům přírody Poodří“, kde vnitřní expozice je věnovaná krajině Poodří, zobrazující rostliny i živočichy listnatého lesa, okolí toku Odry i pohled pod hladinu stojatých vod. Také jsme stihli prohlídku živých zvířat. Všichni jsme byli moc spokojení, určitě zase někdy přijedeme a moc děkujeme za příjemně strávený čas, ochotu a trpělivost.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

________________________________________

14. 6. Návštěva ZuŠ

14. 6. 2022 jsme s žáky navštívili ZUŠ ve Frýdku-Místku. Každý jsme si vytvořili svůj odznak, který jsme si mohli připnout na oděv a odnést domů. Počasí nám přálo a tak jsme si výlet všichni užili.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

________________________________________

2. 6. 2022 - Školní výlet

2. června jsme se vydali na školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm. V Rožnově jsme navštívili místní skanzen. Jelikož ten den byl vstup zdarma, tak jsme si vyzvedli „jen „ volňásky na Valašskou dědinu a vyrazili zkoumat tamější prostředí. Procházeli jsme všechny chaloupky a domečky a zjišťovali, jak chudě se žilo. Po vyčerpávající procházce skanzenem jsme si koupili suvenýry a vrátili se autobusem zpět do školy.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

________________________________________

13. 5. 2022 - Vaječina

V pátek 13. května se paní učitelka rozhodla s žáky usmažit vaječinu. Sami si museli naštípat dříví a oheň zapálit. Nakoupily se vajíčka, nakrájela se domácí slanina, jarní cibulka, a hurá do toho. Vaječina se velmi povedla, všem moc chutnalo.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

________________________________________

Čeladenská ovečka 2022 - máme oceněnění

Po dvouleté pauze se žáci naší školy zapojili do VIII. ročníku výtvarné soutěže „O pohár čeladenské ovečky 2022“, která letos proběhla na téma Hudba z Beskyd“. Do soutěže byly zaslány čtyři obrázky a s potěšením vám můžeme oznámit, že všechny obrázky byly oceněny zvláštní cenou ředitelky školy a výtvarnou komisí.

Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

22. 4. 2022 - Den Země

V pátek 22. dubna jsme se zúčastnili další zajímavé akce pořádané k oslavě Dne Země. Akce probíhala tradičně v Sadech Bedřicha Smetany v Místku a nesla se v duchu globálního oteplování a změně klimatu. Počasí bylo nádherné, a tak nám dopoledne velice rychle uteklo. Na různých stanovištích jsme získali mnoho nových informací. Za splnění úkolu jsme dostali známku a za vyplněný startovací list jsme obdrželi odměny.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

________________________________________

13. 4. 2022 - Zábavné dopoledne s anglickým Gymnáziem BMA

Dne 13. 4. 2022 nás navštívili studenti I. ročníku anglického Gymnázia BMA z Frýdlantu nad Ostravicí. Společně pro naše žáky připravili pestrý, zábavný program netradičních seznamovacích pohybových her a výtvarných činností. Naši žáci aktivně spolupracovali se studenty a úspěšně se zapojili do všech připravených aktivit. Studentům děkujeme za společné zážitky a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

________________________________________

Ukliďme Česko 2022

Do kampaně Ukliďme Česko se naše třída zapojila v letošním školním roce již po druhé. V pátek 8.4 bylo krásné počasí a vybízelo k procházce. Začali jsme nádvořím školy a pak pokračovali ulicí Dr. Polívky. Uklízeli jsme kolem řeky Ostravice, zahrádek a potoku Hutný.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

________________________________________

Klub pro rodiče a žáky

Dne 24. 4. 2022 naše kreativní maminky společně s dětmi vytvořily s drobných, dřevěných výřezů ve tvaru domečku, ptáčka, kytičky a srdíčka milou závěsnou dekoraci. Originální výrobek dotvořily přírodním materiálem.

Monika Fojtíková

________________________________________

20. 12. 2021 - Solná jeskyně

Při výuce v solné jeskyni žáci dokáží zapojit všechny své smysly a učí se tak naslouchat více biorytmu svého těla. Dalším nemalým přínosem pravidelných návštěv jeskyně je, že mimo jiné podporuje respirační systém, zlepšuje spánkový cyklus, pročišťuje organismus od škodlivých látek, podporuje hojení pokožky a snižuje projevy alergií, sůl zahřívá a uvolňuje ztuhlé svaly, zjemňuje kůži a umí odplavit stres a napětí. A proto s žáky chodíme pravidelně každým rokem.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

________________________________________

17. 12. 2021 - Vánoce včera a dnes

Opět do naší školy zavítal pan Polášek, který našim žákům přiblížil dobu minulou a současnou v čase vánočním. S pomocí interaktivní tabule se žáci seznámili s dobovými fotografiemi a životem našich předků v zimních měsících. Také se mohli zamyslet a porovnat tradiční vánoční pokrmy, zvyky a dárky našich prababiček a pradědečků s dnešní uspěchanou dobou. Závěrem si s obdivem prohlédli sbírku dobových pohlednic a novoročenek.

 

Mgr. Marcela Faldynová DiS

__________________________________

16. 12. 2021 - Youtuber KOVY - strach, smysl a motivace

Ve čtvrtek jsme se v rámci vyučování zúčastníli online streamu Kovyho přednášky. Tuto přednášku jsme si vybrali proto, že Kovy je jeden z mála zajímavých youtuberů. Tématem byl "Strach, smysl a motivace". Dozvěděli jsme se, jak se strachem pracovat, k čemu je motivace a proč je to pro nás důležité. Po skončení přednášky následoval online chat s Kovym, který zodpovídal naše dotazy.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

________________________________________

13. 12. 2021 – Canisterapie - PODANÉ RUCE, z. s.

V pondělí 13.12. navštívili v rámci projektové výuky naše žáky canisterapeutičtí pejsci. Během besedy jsme se podívali na svět očima psů, naučili jsme se lépe vnímat emoce své i ostatních a povídali jsme si také mimo jiné o slušném chování a dobrých mezilidských vztazích. Díky přítomnosti pejsků vše byla skvělá hra.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

________________________________________

11. 11. 2021 - Klub pro rodiče a žáky

Odpolední program pro rodiče a žáky byl zaměřen na rozvoj smyslového vnímání a společné prožitky. Naše kreativní maminky společně s dětmi vytvořily z březového polínka a přírodního materiálu milou podzimní dekoraci. Děti tento originální výrobek pojmenovaly – „SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK“.

Monika Fojtíková

________________________________________

15.10. 2021 - Projekt 72 hodin

V loňské výzvě jsme s žáky sbírali kaštany a žaludy pro lesní zvěř. Jelikož se akce velice zadařila a zvířátka vždy naši dobrotu hned z krmítka vypucovala, tak jsme se rozhodli akci zopakovat i letos. Vydali jsme se sbírat do parčíku blízko domu seniorů a poblíž řeky Ostravice.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

____________________________________________ 

14. 10. 2021 – Tonda Obal na cestách

I u nás ve škole se při svých cestách po republice zastavil Tonda Obal. Při celoškolním projektu jsme besedovali s lektorkou na téma recyklování. Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli jsme také možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Zopakovali jsme si zásady třídění odpadu a viděli jsme zajímavé video z procesu ve spalovně. Děkujeme za informační novinky a těšíme se na příště.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

____________________________________________ 

7. 10. 2021- Beseda s Policií ČR

Prevenci patologických jevů bereme na naší škole vážně. Naši žáci pravidelně absolvují preventivní programy pořádané Policii ČR. Tentokrát nás navštívila nprap. Lucie Galiová s preventivním programem „Rizika komunikace na sociálních sítích“. Žáci sledovali prezentaci s odborným výkladem nprap. Lucie Galiové. Následně debatovali o svých zkušenostech s multimediálními technologiemi a různými druhy sociálních sítí. Za aktivní spolupráci byli všichni žáci odměněni dárečky s policejní tématikou.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

____________________________________________ 

17. 9. 2021 - "Ukliďme svět, ukliďme Česko"

se naši žáci a učitelé zapojili do celosvětového projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Akce se zúčastnili žáci všech tříd. Před akcí samotnou si pod vedením učitelek vybrali území, kde úklid proběhne a následně vybranou oblast důkladně vyčistili. Moc žákům a pedagogům děkujeme za zájem, nasazení a nadšení vložené do tohoto užitečného projektu.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 ____________________________________________

16. 9. 2021 - Beseda s Policií ČR

Ve dne 16. 9. 2021 absolvovali žáci naší školy besedu se zástupcem obvodního oddělení Policie Frýdlant n. O. Přednášející nprap. Lukáš Myslikovjan seznámil žáky s pracovní náplní policistů, pomůckami a vybavením, které při své práci používají. Další část besedy byla zaměřena na bezpečné chování - bezpečnost v dopravě, ve škole,
ale i  doma. Nprap. Myslikovjan  připomenul  dětem, jak je   důležité nosit  reflexní prvky  při   pohybování se
na komunikacích. Následně děti obdržely do tříd knihu Policejní pohádky a různé hry zaměřené na bezpečnost.

Mgr. Lenka Břenková

 ____________________________________________

8. 9. 2021 – ZOO OSTRAVA

Rok 2021 je významný pro Zoo Ostrava, kdy slaví 70. výročí založení. K návštěvě zoologické zahrady jsme si po deštivém a chladném týdnu nemohli vybrat lepší den. Počasí bylo nádherné, nálada skvělá a výlet vydařený. Kromě sluníčka nás hřálo i vědomí, že naší návštěvou jsme podpořili chov ohrožených zvířat.

ZOO OstravaZOO OstravaZOO OstravaZOO OstravaZOO Ostrava

Mgr. Marcela Faldynová DiS