23. června 2022 – Sportovní hry

Dnešní slunečné dopoledne se žáci ZŠ při OLÚM Metylovice snažili získat vítězství v různorodých sportovních aktivitách od přetahování, běhu, hry  petanque, házení různých předmětů na cíl až po „trifidy“. Nejúspěšnější družstvo získalo drobné odměny, přesto si pochvalu za snahu zasloužili téměř všichni.

 

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________

22. června 2022 - Školní výlet do Muzea Beskyd a Marlenky

Dnes jsme s žáky školy vyrazili do Frýdku-Místku, kde se v zámku nachází bohatě vybavené muzeum přírody Beskyd. Prošli a prozkoumali jsme vystavené exponáty, hledali zvuky ptáků a dalších živočichů, vyzkoušeli si tradiční hamr a ještě mnoho dalšího. Pak jsme si prohlédli výrobu tradičních potravin značky Marlenka a chvilku našli čas i na obchůdky a utrácení na náměstí ve Frýdku.

 

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________

21. 6. 2022 - Projektový den „Cestička do Frýdlantu“

Dnes jsme ve škole oslavili blížící se léto celodenní soutěžní přírodovědnou vycházkou s poznáváním rostlin, stromů, plodů, obojživelníků a ptáků, dále různými sportovními aktivitami v přírodě, vyráběním skřítků z přírodních materiálů a luštěním zašifrovaných zpráv. Přálo nám i počasí a shodli jsme se, že se všem akce líbila a někdy si ji zopakujeme.

 

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________

20. 6. 2022 - Beseda s lesníkem

20. června 2022 naši školu navštívil lesník se zajímavým vyprávěním, které nám všem přiblížilo svět zvěře našich lesů. Dověděli jsme se - kromě mnoha jiných věcí - jak se pozná jelen dvanácterák, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy nebo třeba jak se správně nazývá mládě srny a laně. Sáhli jsme si na trofeje i kožešiny zvířat a zahráli různé hry. Bylo to příjemné zpestření výuky ve slunečném dopoledni.

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________

18. 5. 2022 - Školní výlet do Štramberka 

Výlet do Štramberka – do jeskyně Šipka, muzea Šipka a pekárny tradičních štramberských uší se nám všem líbil, a to nejen díky krásnému počasí, ale také společným zážitkům. Každý z nás si mohl vyrobit štramberské ucho, dověděli jsme se o pověsti, která předchází pojmenování této pochoutky. Z Šipky a z hradu se kochali nádherným výhledem na celé panorama městečka Štramberk, v muzeu shlédli minerály a historické artefakty z této oblasti.

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________

13. 4. 2022 - Celoškolní projektový den „Jaro“ s výšlapem na Metylovickou hůrku.

Dne 13. 4. 2022 jsme si s žáky ZŠ při OLÚM Metylovice užili venku při realizaci projektového dne zaměřeného na přírodu, environmentální výchovu a spolupráci mezi dětmi. Bylo krásně a soutěžní skupiny plnily jarní úkoly, sudoku, přírodní pexeso a mnoho dalších aktivit týkajících se zajímavostí z přírody, házely šiškami na cíl nebo tvořily paletu barev přírody. Vítězná skupina za odměnu hledala pro každého člena v lese ukryté perníkové vejce a všichni jsme přivítali trávení tohoto překrásného slunečného dne výukou venku.

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________

Březen v družině

S dětmi jsme si povídali o jarní rovnodennosti. Jaro nás prostě provázelo celým tímto měsícem.

Malovali jsme první jarní květiny – krásné různobarevné tulipány. Skládali jsme origami – tulipán. Nezapomněli jsme ani na mláďátka, konkrétně jsme malovali jarní ptáčky.

Trávili jsme většinu odpoledního programu pobytem venku. Hráli jsme hry na multifunkčním hřišti. Hojně jsme si užívali prvního jarního sluníčka.

V herně děti mezi sebou soutěžily ve stolních hrách, jako je Člověče nezlob se, Piškvorky a Pexeso.

Eva Šigutová

________________________________________

Únor v družině

V únoru jsme s dětmi nezapomněli na svátek sv. Valentýna – jehož symbolem je láska, takže srdíčka. Ty se nám objevovaly u všeho tvoření (zamilování tučňáčci a medvídci).

Na procházkách jsme pozorovali pomalu měnící se přírodu a povídali jsme si o stěhovavých ptácích. Našli jsme stopy zajíce na louce, proto jsme se dostali při povídání i na zajíce polního. Děti tvořily na toto téma i projekt o zajících, kterému předcházelo hledání různých zajímavostí v encyklopediích.

Povídali jsme si o zdravém životním stylu, to děti hodně zaujalo. Říkali jsme si, které potraviny jsou zdravé a které naopak bychom měli jíst co nejméně nebo vůbec.

Tvořili jsme papírové košíčky s květinami, malovali jsme čápy na komíně a první jarní květiny - sněženky.

Eva Šigutová

________________________________________

Leden v družině

Začátek letošního kalendářního roku nám přál na zimní počasí, proto jsme velkou část odpoledního programu trávili venku. Děti si dostatečně užívaly hrátek ve sněhu a sáňkování.

Při vycházkách jsme s dětmi hledali stopy zvířat a snažili jsme se jednotlivé stopy rozpoznat. 

V herně jsme si povídali o rodinných a příbuzenských vztazích.  Je vidět, že doba covidová narušila vztahy nejen mezi dětmi, ale i v rodinách, protože děti nejsou schopny pojmenovat vztahy v rodině (teta, strejda, bratranec, sestřenice). S obtížemi jsme vytvořili strom života. 

Děti vytvořily krásné zimní domečky z papíru, vyrobily roztomilého tučňáka a lednové tvoření jsme zakončili kreslením zimních sluníček.

Eva Šigutová

________________________________________

22. 10. 2021 - Halloween versus Dušičky

V souvislosti s blížícím se anglosaským svátkem Halloween a naším svátkem Všech Svatých jsme si s žáky třídy č. 3 při OLÚ Metylovice povídali o historii vzniku těchto svátků, jejich podobnostech a rozdílech, způsobu slavení na různých kontinentech. Kromě plnění různých pracovních listů děti také vyřezali z dýní strašidelné hlavy, které nám snad chvíli budou ve třídě krásně svítit.

 Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________

18. 10. 2021 - Školní výlet do Štramberku

Výlet do Štramberku začal mírným mrholením, naštěstí déšť brzy přestal a městečko vystoupilo z mlhy. Navštívili jsme s žáky ZŠ při OLÚM Metylovice jeskyni Šipka, vyhlídku pod hradem – Štramberskou Trúbou a pekárnu tradičních štramberských uší. Každý z nás si mohl vyrobit jedno štramberské ucho, dověděli jsme se i o pověsti, která předchází pojmenování této pochoutky.

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________ 

16. 9. 2021 - ZOO Ostrava: výukový školní výlet „Sloni a včely“

V tento den jsme se žáky ZŠ při OLÚM v Metylovicích prožili nejen prohlídku ZOO s průvodcem, ale také zjišťování a plnění informací o Slonech a včelách v pracovních listech.  Navíc při každé návštěvě ZOO Ostrava objevujeme novou expozici, živočicha nebo rostlinu. Dnes například s námi „mluvil“ žako šedý. Na závěr si děti mohly nakoupit upomínkové předměty a s pocitem zajímavě stráveného dne jsme zamířili zpět do Metylovic.

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________ 

10. 9. 2021 - Projektový den „Cestička do Frýdlantu“

Dnes jsme ve škole oslavili blížící se léto celodenní soutěžní přírodovědnou vycházkou s poznáváním rostlin, stromů, plodů, obojživelníků a ptáků, dále různými sportovními aktivitami v přírodě, vyráběním skřítků
z přírodních materiálů a luštěním zašifrovaných zpráv. Počasí nám přálo a výlet nás všechny příjemně unavil.

 Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________ 

8. 9. 2021 - Sportovní den

Počasí nás potěšilo mírným slunečným dnem, tak jsme s žáky mohli vyrazit na hřiště. Tam 3 skupiny dětí soutěžily ve sportovních aktivitách – kromě hry pétanque a „čáry“ s ringo kroužky jsme si užili zábavu při netradičním běhu,“ trifidech“ a hodu čímkoli na cíl. Výherci se odměnili vítězným pokřikem, ale nám všem byl spíše odměnou pobyt na čerstvém vzduchu a spousta legrace, kterou jsme zažili.

 

Mgr. Vítězslava Poláková

________________________________________ 

7. 9. 2021 - Beseda s lesníkem

Dnes naši školu navštívil lesník se zajímavým vyprávěním, které nám všem přiblížilo svět zvěře našich lesů. Dověděli jsme se - kromě mnoha jiných věcí - jak se pozná jelen dvanácterák, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy nebo třeba jak se správně nazývá mládě srny a laně. Sáhli jsme si na trofeje i na kožešiny zvířat a dokonce
i zasoutěžili. Bylo to příjemné zpestření výuky ve slunečném úterním dopoledni.

Mgr. Vítězslava Poláková

 ________________________________________

3. 9. 2021 - Projektový den „Jak znáš les“

Přírodovědný poznávací projekt „Jak znáš les“ s výšlapem na Metylovickou hůrku lidově zvanou „Čupek“. Děti rozdělené do tří soutěžních družstev plnily po celý projektový den kvízy a různé aktivity související se znalostí fauny a flory, prokazovaly zručnost při práci s přírodninami, trénovaly paměť na přírodním pexesu nebo sbíraly určené plody a rostliny. Vítězné družstvo získalo za své znalosti a dovednosti odměnu, nám všem však byl odměnou hezky prožitý školní den.

Mgr. Vítězslava Poláková