Pravidelné činnosti

Klub pro rodiče a žáky - scházíme se 2x za měsíc v prostorách ŠD. Cílem klubu je komunikace
a spolupráce mezi rodiči a žáky. Hodinový program je zaměřen na výtvarnou a pracovní činnost
a přípravu pokrmů.


Další akce a činnosti ve škole

 

Školní výlet na Pustevny

Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

13. 6. 2023 - Zábavné odpoledne s anglickým Gymnáziem BMA

Dne 13. 6. 2023 nás opět navštívili studenti I. ročníku anglického Gymnázia BMA z Frýdlantu nad Ostravicí. Společně pro naše žáky připravili zábavný program, který se nesl v rytmu slunné Havaje. Naše školní zahrada se rázem proměnila v malebný ostrov. Žáci ověnčeni pestrobarevnou záplavou papírových květů, které si s pomocí studentů vytvořili, se ladně pohupovali v rytmu tance. Následovaly pohybové hry, při kterých si vyzkoušeli svou obratnost a prostorovou orientaci. Našim „ostrovanům“ se společná akce líbila, aktivně spolupracovali se studenty a úspěšně se zapojili do všech připravených aktivit. Studentům děkujeme za společné zážitky a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

Výtvarná soutěž lékárny AVE 

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásila lékárna AVE k Mezinárodnímu dni dětí. Naši žáci se zapojili do soutěže se zaujetím a vytvořili celou řadu krásných výtvarných děl. Jejich píle a úsilí byla ohodnocena. Všechny výtvarné práce zapůsobily na porotu. Žáci naší školy se umístili na předních místech ve výtvarné soutěži a získali krásné věcné dary. Vítězná díla jsou vystavena ve výkladní skříni lékárny Ave ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Děkujeme Lékárně AVE za uspořádání této soutěže a gratulujeme našim vynikajícím umělcům k jejich úspěchu.

Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

5. 6. 2023 - Beseda s Policii ČR

V naší škole se uskutečnila beseda s policistkou nprap. Bc. Vladimírou Faferkovou z oddělení prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Žáci byli poučeni nejen o základních pravidlech bezpečného chování, ale také o tom, jak se chránit před různými nebezpečnými situacemi. Další část besedy byla zaměřena na trestní odpovědnost. Policistka žákům vysvětlila, že již nyní jsou při porušení zákona právně postihnutelní a seznámila je s možnostmi trestního postihu. Beseda byla doplněna výukovým videem: „Chovej se, jak máš, i když 15 ještě nemáš!“ Jedná se o video z preventivního projektu „PORADCE policejní rádce pro bezpečný život“. Závěrem besedy proběhla rušná diskuze.

Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

2. 6. 2023 - Základy první pomoci

V pátek 2. června se žáci III. a IV. třídy seznámili s problematikou poskytování první pomoci se zdravotníkem Alexandrem.

Nejdříve žáci shlédli video, kde se seznámili s práci záchranářů. Následně se dozvěděli, jak se správně zachovat v krizové situaci, čeho se vyvarovat a co neopomenout. Zopakovali si důležitá telefonní čísla, na která volat v případě nehody či úrazu. Poté následoval praktický výcvik „Poskytnutí první pomoci“. Žáci si vyzkoušeli ošetřovat zraněného spolužáka. Nad správnosti postupu ošetření dbal zdravotník Alexandr.

Závěrem byla důkladně probrána lékárnička s vysvětlením a názorným předvedením, k čemu její obsah slouží, a jak se používá.

Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

1. 6. 2023 - Den dětí

Letošní Mezinárodní den dětí jsme oslavili výletem na Lysou horu.

 Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

26. 5. 2023 - NEJPRVE NAJDI – POTOM HLEDEJ

Dne 26. května 2023 jsme navštívili vernisáž žákovských prací v Základní umělecké škole ve Frýdku-Místku.

Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

9. 5. 2023 - 100 let knihovny ve Frýdlantě nad Ostravicí

Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

5. 5. 2023 - Čeladenská ovečka

Děkujeme šikovným výtvarníkům za úspěšné reprezentování naší školy ve výtvarné soutěži „O pohár čeladenské ovečky“, kterou pořádá ZŠ Čeladná.

Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

28. 4. 2023 - "Jak jsme pálili čarodějnice"

Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

24. 4. 2023 - Exkurze ve Výdejně potravinové a materiální pomoci

Dne 24. 4. navštívili žáci IV. třídy Výdejnu potravinové a materiální pomoci ve Frýdku-Místku, kterou provozuje Slezská diakonie. Žáci se dozvěděli, pro koho je Výdejna určena, kdy je otevřena a jakým způsobem
se potraviny a materiální pomoc do Výdejny získává.

Pro naše žáky to byly zajímavé informace, již vědí, kam putují potraviny z Potravinové sbírky, které
se každoročně účastníme.

Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

21. 4. 2023 - Den Země

V pátek 21. dubna proběhl na naší škole DEN ZEMĚ.

Povídali jsme si o důležitosti ochrany životního prostředí a o tom, co Zemi škodí a co ji prospívá.

Žáci vymýšleli, jak by mohli Zemi pomoci a chránit ji, plnili různé úkoly a nakonec si připravili oheň, na kterém si opekli párky. Ochranou přírody však žila škola celý měsíc duben. Proběhla sběrová akce Zachraňme strom, poznávali jsme bylinky – z některých divokých jsme vařili, sázeli jsme rostlinky, uklidili jsme okolí školy, malovali jsme stromy, psali o nich básničky. V  ekoateliéru  jsme  se  snažili  dát    věcem  druhý  život -  recyklovali  jsme  plechovky,  z kterých  jsme  vyrobili  tužkátka a květináče. Výsledky své práce jsme prezentovali na školní výstavce.

Jarmila Škutová

________________________________________

14. 4. 2023 - Návštěva Obvodního oddělení Policie ČR

Dne  14.4. 2023 ž áci naší školy  navštívili  Obvodní oddělení  Policie  ČR ve  Frýdlantě   nad  O stravicí. Beseda
s nprap. Myslikovjanem byla tentokrát zaměřena na rizikové chování a trestní odpovědnost mládeže.
Nprap. Myslikovjan žákům promítnul 
film z edice Poradce - policejní rádce pro bezpečný život – „Lehkovážné mládí
k rizikovému chování  svádí“. Následně podrobněji probral vybraná ustanovení trestního zákoníku na příkladech
z policejní praxe, se kterými se muži zákona u dětí a mládeže setkávají nejčastěji.

V další části besedy, policista žáky seznámil s výstroji policistů, kterou si mohli vyzkoušet, aby zjistili, že být policistou „v plném nasazení“ není zcela jednoduché.

Závěrem jsme navštívili celu předběžného zadržení.

Beseda žáky zaujala, nejvíce praktické příklady z policejní praxe a vyzkoušení si výstroje policistů.

Děkujeme nprap. Lukáši Myslikovjanovi za prohlídku oddělení a přednášku o práci policie.

Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

8. 3. 2023 - Klub pro rodiče a žáky

Příroda se probouzí, jaro se blíží. Naše kreativní maminky společně s dětmi si do připraveného truhlíku nasypaly zeminu, do které zasadily pestrobarevné jarní cibuloviny. Originální truhlík dozdobily přírodním materiálem.

Monika Fojtíková

________________________________________

27. 2. 2023 - Temelín

Dne 27. 2. žáci naší školy virtuálně navštívili jadernou elektrárnu Temelín. Jednalo se o interaktivní komentovanou prohlídku elektrárny, kdy nás průvodci postupně seznamovali s výrobou energie v jaderné elektrárně a procházeli s námi postupně celou elektrárnou. Beseda byla zpestřena soutěžemi mezi žáky škol. Jeden z našich žáků se stal vítězem soutěžní etapy a obdržel od firmy ČEZ věcnou cenu.

Mgr. Lenka Břenková

________________________________________

25. 1. a 15. 2. 2023 - Klub pro rodiče a žáky

Dne 25. 1. a 15. 2. 2023 proběhl v naší škole kreativní odpolední program pro rodiče a žáky, zaměřený na rozvoj smyslového vnímání a společné prožitky. Zručné maminky společně s dětmi vytvořily z dřevěného korpusu ve tvaru domečku a za pomoci akrylových barev milou zimní dekoraci.

Monika Fojtíková

________________________________________

26. 1. 2023 - Znáte frýdecké a místecké ulice?

Dne 26. 1. 2023 nás přišel navštívit historik a lektor výukových programů pro školy Mgr. Jaromír Polášek. Za pomocí interaktivní tabule naše žáky seznámil s historií a vývojem města Frýdek-Místek. Závěrem si žáci prohlédli knihy s dobovými fotografiemi již neexistujících chalup, domů, vilek a malebných ulic a uliček.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

19. 1. 2023 - Zábavné odpoledne s anglickým Gymnáziem BMA

Stejně jako v minulém školním roce tak i letos jsme navázali spolupráci s anglickým Gymnáziem BMA z Frýdlantu nad Ostravicí. Studenti I. ročníku si pro naše žáky připravili zábavný program netradičních seznamovacích her a pohybových a výtvarných aktivit. Žáci se s nadšením zapojili do všech činností, spolupracovali samostatně i ve skupinách. Studentům děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

15. 12. 2022 - Zimní radovánky

V polovině prosince, kdy napadl první sníh, jsme si připravili boby a vyrazili jsme na kopec blízko řeky Ostravice.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

8. 12. 2022 - Kam s ním?

Dne 8. 12. 2022 nás navštívil historik a lektor výukových programů pro školy Mgr. Jaromír Polášek. Za pomocí interaktivní tabule naše žáky seznámil se systémem nakládání s odpady ve státech EU a v rozvojových zemích. Také nám přiblížil chod Frýdecké skládky v oblasti svozu, skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Závěrem si žáci zopakovali jak, kam a proč odpad třídit.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

25. 11. 2022 – Adventní spirála

Děti si na začátku adventu mohli projít adventní spirálou. Adventní spirála je také spirálou radosti, je obrazem naší vlastní cesty dovnitř, do našeho nitra, někam hluboko, kde je ukryté světlo, které lze nalézt a vynést na povrch a kterým můžeme prosvětlovat sami sebe i všechno kolem nás.

Velká spirála z jehličnatých větviček je rozložena na zemi a uvnitř spirály kraluje velká svíce. Děti spirálou dojdou do středu, zapálí svoji svíčku („naberou“ světlo) a položí ji k ostatním zapáleným svícínkům ve spirále. Děti celým svým tělem prožívají radost z přibývajícího vnitřního světla, kterého se v této době zvenčí tolik nedostává. Poznávají prostřednictvím tiché, klidné a láskyplné činnosti, že svět i v chladivých a pochmurných barvách je krásný. Pocítí tajemnou atmosféru – ticho, rostoucí světlo, uklidnění a očekávání.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

9. 11. 2022 - Klub pro rodiče a žáky

Dne 9. 11. 2022 se náš klub rozrostl o další nové čtyři členy. Po seznámení si naše kreativní maminky společně s dětmi navlékly na drátek předem nasbírané a provrtané žaludy a jejich kloboučky. Tak vznikla originální, závěsná dekorace.

Monika Fojtíková

________________________________________

20. 10. 2022 - Pohádky z Beskyd a Pobeskydí

Dne 20. 10. 2022 nás přišel navštívit historik a lektor výukových programů pro školy Mgr. Jaromír Polášek. Svým poutavým vyprávěním nás přenesl do světa veselých i dech tajících pohádek, bajek a pověstí z Beskyd. Naši žáci se dozvěděli, jak to vlastně dopadlo s divokým slimákem, žabí princeznou, s čarodějnicemi a proč už děti nestraší příběh O koňské hlavě. Závěrem si žáci prohlédli ilustrované historické knihy známých i méně známých regionálních spisovatelů.

Monika Fojtíková

________________________________________

19. 10. 2022 - Klub pro rodiče a žáky

Odpolední program pro rodiče a žáky byl zaměřen na rozvoj smyslového vnímání a společné prožitky. Naše kreativní maminky společně s dětmi nasbíraly žaludy, kaštany, bukvice, barevné listy a různé druhy bobulovin. Takto připravený přírodní materiál  nadekorovaly na slaměný věnec, který oživí interiér každého domova.

Monika Fojtíková

________________________________________

14. 10. 2022 - Projekt 72 hodin

V letošním roce jsme se zapojili do sběračské soutěže vyhlášené ZOO Ostrava. Do soutěže jsou zahrnuty plody šípků, jeřabin a žaludů. Do konce října plody usušíme a poté odvezeme do ZOO Ostrava. Nejspíš soutěž nevyhrajeme, ale už teď nás těší, že aspoň trošku v zimě zvířatům přilepšíme.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

7. října 2022 – Beseda na policii

V rámci prevence rizikových projevů chování jsme ve spolupráci s Policií ČR vyslechli besedu, kterou vedl pan nprap. Myslikovjan. Žáci si osvěžili své znalosti z okruhu dopravní výchovy, zejména pozici cyklisty a jeho bezpečí. Prošli jsme stanici, kde jsme si vyzkoušeli vězení a také policejní stroje.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

5. 10. 2022 – Protidrogový vlak

4. října v noci dorazil do Frýdlantu nad Ostravicí "Protidrogový vlak", neboli "Revolution Train". Každý z jeho šesti vozů je rozdělen na tři sály, v nichž jsme se seznámili s příčinami, vývojem a důsledky drogové závislosti. Zhlédli jsme životní pouť party mladých lidí, kteří sklouzli do světa alkoholu, drog i prostituce. Postupně jsme prošli barem, vězeňskou celou, výslechovou místností nebo feťáckým doupětem a viděli autonehodu. Na konci prohlídky se každý u stromu života zamyslel, zda by stálo za to, zničit si život drogovou závislostí.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

4. 10. 2022 - Beseda s pracovníkem horské služby

Celá škola se vydala na nedalekou stanici v podhůří Beskyd. Pan záchranář nám ukázal základní výbavu, vysvětlil náplň práce pracovníků horské služby a jaké jsou nejčastější situace, kdy je jich potřeba. Také jsme se dozvěděli, jak se mohou stát takovým pracovníkem a kde se nacházejí základny v České republice. Zároveň se naučili, co si vzít do hor, jak se chovat a jaké zásady dodržovat, abychom pomoc horské služby vlastně vůbec nepotřebovali.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

21. 9. 2022 - Planeta Praha

Planeta Praha je film, který nás zavedl na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali z neuvěřitelné blízkosti. Kde se v Praze vzali majestátní mufloni? Co si počne slípka zelenonohá, které nutrie bere možnost ke hnízdění? Do jaké zimní skrýše se na Petříně schová roztomilý plch? A co roháč, najde svou partnerku v nočním reji zahradní restaurace? Film nás zavedl na vzrušující výpravu, ze které jsme byli všichni uneseni.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

16. 9. 2022 - Ukliďme Česko

se žáci a pracovníci naší školy zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Zaměřili jsme se na úklid v okolí školy a blízkých ulic. Díky tomu jsme udělali dobrý skutek pro naši přírodu. Velké poděkování patří všem, kteří se zúčastnili.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________

9. 9. 2022 - Sportovní den

V pátek jsme se vydali na tři kilometry vzdálené fotbalové hřiště v Pržně. Paní učitelky měly pro žáky velké překvapení v podobě živých koní. Děkujeme majitelkám koní za „vypůjčení“. Moc jsme si to užili.

Mgr. Marcela Jurošová DiS

________________________________________