O žáky naší školy se starají tito pracovníci

  Ředitelka školy: Mgr. Yvetta Romsyová        tel.: 558 677 344
  Zástupce ředitelky školy: PaedDr. Božena Kovářová
  Ekonomický pracovník: Elena Malková
   
  Učitelé: Mgr. Zdeňka Grossmannová
    Mgr. Eva Zámečníková
    Mgr. Lenka Břenková
    Mgr. Marcela Faldynová DiS
   
  Asistent pedagoga: Zuzana Sudorovská
    Markéta Imričková
     
  Vychovatelka ŠD: Monika Fojtíková
   
  Správní zaměstnanci: Mgr. Jiří Bartek
    Jana Kovaříková

   

  Učitelé: Mgr. Vítězslava Poláková
    Mgr. Renata Janáčková
    Mgr. Spytimír Ryzí
   
  Učitelka MŠ: Bc. Dita Biolková
  Vychovatelka ŠD: Eva Šigutová