[ Zpět ]

Škola uskutečňuje výchovu a vzdělávání dětí a žáků
podle školních vzdělávacích programů:

 

"HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY - č.j. ZMFry/01092/2017"

 

"ŠVP ZV - č.j. ZMFry/00281/2018"

 

"ŠVP ZV – č.j. ZMFry/01096/2017"

 

"ŠVP pro ZŠS, č.j. ŘZŠ/110/2010"

Do vzdělávacích  programů je možno nahlížet na požádání v ředitelně školy.