[ Zpět ]

Vyučujeme podle těchto vzdělávacích programů:

• Vzdělávací program základní školy,
• ŠVP ZV – LMP, č.j. ŘZŠ/163/2007 – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením,
• ŠVP ZV – LMP, č.j. ŘZŠ/111/2010 – od 1.9.2010 přepracovaná verze,
• Vzdělávací program pomocné školy č.j. 24035/97-22,
• ŠVP pro ZŠS, č.j. ŘZŠ/110/2010 – Školní vzdělávací program pro základní školu speciální,
• Školní vzdělávací program mateřské školy při zdravotnickém zařízení - "HRAJEME SI OD JARA DO ZIMY" - č.j. ŘZŠ/112/2010.
 

Do vzdělávacích  programů je možno nahlížet na požádání v ředitelně školy.