Organizace Základní škola a Mateřská škola,
Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7,
 příspěvková organizace
je příspěvkovou organizací zřizovanou
 Moravskoslezským krajem.

 

Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, p.o. uskutečňuje vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle školních vzdělávacích programů, vycházejících z:

Poskytujeme:

Organizace sdružuje Základní školu ve Frýdlantě nad Ostravicí, zřízenou podle § 16 odst. 9 Školského zákona a odloučené pracoviště při zdravotnickém zařízení – Odborném léčebném ústavu Metylovice – Moravskoslezském sanatoriu, p.o..