[ Zpět ]

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7

Škola ve Frýdlantě nad Ostravicí je plně organizovaná, je nejbližší spádovou školou tohoto druhu pro žáky z okolních obcí.

V budově jsou dvě třídy praktické školy (s interaktivní tabulí a dataprojektorem), jedna třída  speciální školy,  tři  odborné  učebny  (učebna  PC, cvičná kuchyň, polytechnická dílna
i  s keramickou  pecí),  sportovně-relaxační  místnost,  školní  jídelna-výdejna.  K  relaxačním
a sportovním hrám nám slouží venkovní „vzdušná tělocvična“ na dvoře školy.

V odpoledních hodinách zajišťuje volnočasový program žáků školní družina.
 

 

Další fotografie ze školy naleznete ve fotogalerii.