[ Zpět ]

 

Akce a činnosti ve škole

 

29. 1. 2019 - Školní výlet  do oblasti Dolních Vítkovic

Na výlet jsme vyrazili s dětmi ZŠ při OLUM Metylovice do oblasti Dolních Vítkovic a hlavně Světa techniky.  Nejdříve jsme prošli venkovní prostory s výkladem pana průvodce, poté jsme už vstoupili do expozic Světa techniky, kde jsme celý zbytek exkurze strávili prohlížením exponátů od expozice přírody, techniky, civilizace, a užili jsme si i  3D projekci filmu „Podmořský svět“. Výlet byl zajímavý, odnášíme si hodně zážitků a nových vědomostí.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Prosinec ve školce

Na začátku prosince jsme ve školce uspořádali mysliveckou besedu a připomněli jsme si, jak se v zimě starat o lesní zvěř. Potom už jsme se věnovali jen zimním radovánkám, vyrábění a vyprávěním o vánočních tradicích. Děti si vyzdobily školku, vyráběly z hlíny vánoční ozdoby, zdobily perníčky atd. Na rozloučenou jsme si společně zazpívali vánoční koledy.

 Bc. Dita Biolková

 

17. 12. 2018 - Školní výlet

Den jsme začali báječnou ochutnávkou a exkurzí ve výrobně dortů Marlenka ve Frýdku-Místku. Viděli jsme také video z návštěvy pohádkového draka v Marlence i repliky dortů, které pro pohádku Jak vycvičit draka vyrobili. Pak jsme se přesunuli pod frýdecký zámek do Muzea Beskyd, kde pro nás měl animátor připraveno zajímavé povídání o adventu, zvycích, maškarách… Děti si samy vyzkoušely některé masky a v přítmí petrolejových lamp tak mohly na vlastní kůži zažít atmosféru adventu dávných dob v našich krajích.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

14. 12. 2018 - Vánoční dílny

Dnes jsme si společně s dětmi nejen povídali o vánočních zvycích a tradicích, poslouchali a zpívali koledy, ale celý den jsme při tom vyráběli vánoční svícny, ozdoby na stromek nebo přáníčka. Všem se výrobky podařily a báječně jsme si užili vánoční atmosféru.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Listopad ve školce

Halloween, soutěž o nejlepší mumii, vyrábění k tématu, vyprávění o tom, jak o sebe pečovat v zimním období a nakonec uspořádání módní přehlídky zimního oblečení. Takto rozmanitý byl listopad v naší mateřské škole.

Bc. Dita Biolková
 

Listopad v družině

Koncem října a začátkem listopadu jsme se věnovali tématice Halloweenu. Řekli jsme si, kde a jak se tento keltský svátek slaví a jaká obdoba je u nás. My tyto  dny máme   spojeny
s uctěním památky mrtvých. Ve většině případu chodíme na hřbitovy zapalovat svíčky svým blízkým, kteří už tady s námi nejsou.

Děti téma Halloweenu velice bavilo. S velkým nadšením malovaly dýně, vystřihovaly strašidelné duchy, vyráběly pavouky z papírových ruliček nebo kreslily dýně na sklenice. Tyto krásné výrobky nám celý měsíc zdobily prostory školní družiny a chodby.

Eva Šigutová
 

16. 11. 2018 - Celodenní školní výlet do oblasti Dolních Vítkovic

Na výlet jsme vyrazili s dětmi ZŠ při OLÚM Metylovice do oblasti Dolních Vítkovic. Nejdříve jsme prošli venkovní prostory s výkladem pana průvodce, poté jsme už vstoupili do Světa techniky, kde jsme celý zbytek exkurze strávili prohlížením exponátů postupně od expozice přírody, techniky, civilizace, a užili jsme si i 3D projekci filmu „Predátoři“. Výlet byl zajímavý, všem se nám líbil, odnášíme si i přes únavu hodně zážitků a nových vědomostí.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Říjen v družině

V říjnu jsme si s dětmi povídali o tom, jak se zvířátka a hlavně ptáci připravují na zimu. Četli jsme si úryvky z knihy o Veverce Zrzečce.

Příjemné podzimní počasí jsme využili k procházkám, na kterých jsme pozorovali měnící se krajinu.

Děti malovaly vlaštovky sedící na drátě. Dalším jejich výtvarným počinem byla koláž se sovami. Pokoušeli jsme se z keramické hlíny vytvořit drobné upomínkové předměty pro své blízké. S nasbíraných kaštanů jsme vyrobili pěkná srdíčka jako závěsy na dveře.

Eva Šigutová
 

Říjen ve školce

Celý říjen jsme se ve školce věnovali podzimní přírodě a její rozmanitosti. Děti se seznámily se světem zvířátek ve volné přírodě a také se dozvěděly co je potřeba udělat na podzim na poli a na zahradě. Na dopoledních vycházkách jsme společně poznávali a pozorovali různé přírodniny a na rozloučenou před odjezdem dětí jsme si připravili ovocné poháry.

 Bc. Dita Biolková

 

18. 10. 2018 - Naučné soutěžní dopoledne

Přestože se dnes místo olympiády netradičních sportů konala „dešťová“ varianta plánu, nelitovali jsme. Při soutěžním dopoledni jsme si užili legraci např. při variantě hry „Kufr“, ale získali jsme hodně nových informací třeba o přežití na Měsíci podle NASA, o naší historii, přírodě… To vše formou soutěží, vítězné družstvo si nakonec užilo i svou sladkou odměnu.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Září v družině

Máme tady nový školní rok. HURÁÁ. Po prázdninách jsme všichni krásně odpočatí a plní zajímavých zážitků. S dětmi jsme si povídali, jak trávily svůj volný čas. Každý chtěl vylíčit své veselé historky z cestování s rodiči.

Krásných dní jsme ještě využili ke koupání ve venkovním bazénu, vycházkách po okolí, kde jsme sbírali podzimní plody a listy pro pozdější využití.

Děti z celé léčebny se zapojily do soutěže o největšího draka, které pořádalo letiště ve Frýdlantě nad Ostravicí. Naše děti skoro s dvoumetrovým drakem soutěž vyhrály. Všichni jsme z toho měli velkou radost.

Eva Šigutová
 

Září ve školce

V září jsme se ve školce věnovali hudebním a hudebně pohybovým činnostem. Děti se učily zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální. Uspořádali jsme "INDIÁNSKÝ DEN", na kterém jsme si společně vyrobili indiánský totem a vyrazili jsme na indiánskou výpravu. Poslouchali jsme zvuky přírody, zpívali, tančili v doprovodu hudebních nástrojů a vyprávěli si o indiánské kultuře. Děti velice zaujala výroba indiánských čelenek, šátků a malování na kameny.

Bc. Dita Biolková

21. 9. 2018 - Projektový den „Podzim“

Dnes jsme ve škole oslavili blížící se první podzimní den celodenní soutěžní přírodovědnou vycházkou s poznáváním rostlin, stromů, plodů, obojživelníků a ptáků, dále různými sportovními aktivitami v přírodě, vyráběním skřítků Podzimníčků z přírodních materiálů a luštěním zašifrovaných zpráv. Přálo nám i počasí a shodli jsme se, že se všem akce líbila a někdy si ji zopakujeme.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

7. 9. 2018 - Návštěva Valašského muzea v přírodě

Na školním výletě jsme navštívili národní kulturní památku Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Po Dřevěném městečku nás v Mlýnské dolině nejvíce zaujala starodávná pila, lis na olej a kovárna. Ve Valašské dědině si největší pozornost našich žáků nakonec vysloužil výklad „paní učitelky“ ve staré škole, kde si děti mohly vyzkoušet třeba i dobový krasopis.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

5. 9. 2018 - Přírodovědný poznávací projekt „Jak znáš les“ s výšlapem
na Metylovickou hůrku lidově zvanou „Čupek“

Děti rozdělené do tří soutěžních družstev plnily po celý projektový den kvízy a různé aktivity související se znalostí fauny a flory, prokazovaly zručnost při práci s přírodninami, trénovaly paměť na přírodním pexesu nebo sbíraly určené plody a rostliny. Vítězné družstvo získalo za své znalosti a dovednosti odměnu, nám všem však byl odměnou hezky prožitý školní den.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

4. 9. 2018 - Exkurze u dobrovolných hasičů Metylovice.

Děkujeme metylovickým hasičům za možnost důkladně prozkoumat jejich hasičská auta a dovědět se k čemu každá jejich část slouží, jaký má objem cisterna a vše ostatní, co nás učitele i děti zajímalo. Odnesli jsme si spoustu poznatků a ve škole jsme ještě pokračovali malováním zážitku a soutěžním kvízem souvisejícím s exkurzí.

Mgr. Vítězslava Poláková