[ Zpět ]

 

Akce a činnosti ve škole

 

5. září 2019 - Projektový den „Jak znáš les“

Přírodovědný poznávací projekt „Jak znáš les“ s výšlapem na Metylovickou hůrku lidově zvanou „Čupek“. Děti rozdělené do tří soutěžních družstev plnily po celý projektový den kvízy a různé aktivity související se znalostí fauny a flory, prokazovaly zručnost při práci s přírodninami, trénovaly paměť na přírodním pexesu nebo sbíraly určené plody a rostliny. Vítězné družstvo získalo za své znalosti a dovednosti odměnu, nám všem však byl odměnou hezky prožitý školní den.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

4. září 2019 - Beseda s myslivcem

Dnes naši školu navštívil myslivec se zajímavým vyprávěním, které nám všem přiblížilo svět zvěře našich lesů. Dověděli jsme se - kromě mnoha jiných věcí - jak se pozná jelen dvanácterák, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy nebo třeba jak se správně nazývá mládě srny a laně. Sáhli jsme si na trofeje i na kožešiny zvířat a zasoutěžili o ceny. Bylo to příjemné zpestření výuky ve slunečném středečním dopoledni.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

3. září 2019 - Beseda s hasiči Metylovice

Děkujeme metylovickým hasičům za možnost důkladně prozkoumat jejich hasičské auto a dovědět se k čemu každá jeho část slouží, jaký má objem cisterna a vše ostatní, co nás učitele i děti zajímalo. Odnesli jsme si spoustu poznatků a ve škole jsme ještě pokračovali malováním zážitku, vyráběním hasičských vozů a soutěžním kvízem souvisejícím s exkurzí.

Mgr. Vítězslava Poláková