[ Zpět ]

 

Akce a činnosti ve škole

 

 

Listopad ve školce

V listopadu jsme s dětmi pokračovali vyprávěním o podzimní přírodě. Tentokrát jsme se věnovali lesu – děti objevovaly svět zvířátek ve volné přírodě, seznámily se společenstvím lesa, získaly jednoduché poznatky o přírodě, jejich proměnách atd.

V rámci projektového dne nás ve školce navštívil pan myslivec, který pro děti uspořádal moc zajímavou besedu. Děti v průběhu vyprávění plnily různé úkoly, za které si na závěr odnesly drobné odměny.

Bc. Dita Biolková
 

Říjen ve školce

V říjnu jsme se ve školce věnovali podzimu a jeho kouzlu. Společně jsme si vyprávěli, co všechno nám podzimní příroda přináší za změny, co je potřeba udělat na zahradě, na poli, jaké sklízíme plodiny atd.

Děti se celý říjen hlavně těšily na Halloween, který si náramně užily - procházely strašidelnou stezkou, zasoutěžily si o nejlepší mumii a vyrobily si spoustu krásných výrobků k tématu.

Bc. Dita Biolková
 

Říjen v družině

Říjnové dny byly ještě bohaté na sluníčko, takže jsme si je snažili s dětmi maximálně užít pobytem venku. Na multifunkčním hřišti děti hrály různé druhy míčových her. Pozornost jsme věnovali i nádherně zbarvené podzimní krajině. Děti sbíraly podzimní listy a poznávaly, z kterého stromů jsou. Vydali jsme se i do lesa, kde jsme sbírali a poznávali jedlé a jedovaté houby, kterých byl v tomto období les plný. Houby, které jsem neznali, jsme si vyfotili a v družině jsme je následně hledali v atlasu hub. Ve dnech, kdy bylo počasí chladné, jsme vytvářeli pavoučí sítě – mozaika, malovali obrázky dýni. Děti vyráběly strašidelné netopýry. Měsíc jsme zakončili Halloweenskou dílničkou, kdy děti z toaletního papíru, látky, provázku a klacíku vytvářely 3D dýni a malovali obrázky s touto tématikou.

Eva Šigutová

 

17. 10. 2019 - Projektový den ZOO Ostrava

Překrásný slunečný čtvrtek jsme s žáky ZŠ při OLÚM v Metylovicích prožili v ZOO Ostrava seznámením s cizokrajnými zvířaty – žáci prvního stupně zažili výklad a podrobné seznámení s šelmami celého světa, 6. – 9. ročníku pak velmi poutavé vyprávění o životě slonů, jejich ohrožení pro slonovinu a palmový olej a slyšeli jsme i mnoho dalších zajímavostí. Navíc při každé návštěvě ZOO je možné objevit novou expozici, živočicha nebo rostlinu. Na závěr si děti mohly nakoupit upomínkové předměty a s pocitem užitečného dne jsme zamířili zpět do Metylovic.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Září ve školce

V září jsme se společně seznamovali s hudebními nástroji - jaké máme druhy, z čeho jsou vyrobeny, při jakých příležitostech se můžeme s hudebními nástroji setkat, jak můžeme využívat lidské smysly ve spojitosti s hudbou atd.

Zároveň jsme v září zahájili deseti blokový projekt hudební výchovy, který bude probíhat jednou v měsíci pod vedením odborníka z praxe. Děti měly možnost si v prvním bloku vyrobit vlastní rytmický nástroj, zazpívat si lidové písně v doprovodu houslí a zároveň se s tímto hudebním nástrojem seznámit. Také proběhla realizace dechových cvičení.

Dita Biolková
 

5. září 2019 - Projektový den „Jak znáš les“

Přírodovědný poznávací projekt „Jak znáš les“ s výšlapem na Metylovickou hůrku lidově zvanou „Čupek“. Děti rozdělené do tří soutěžních družstev plnily po celý projektový den kvízy a různé aktivity související se znalostí fauny a flory, prokazovaly zručnost při práci s přírodninami, trénovaly paměť na přírodním pexesu nebo sbíraly určené plody a rostliny. Vítězné družstvo získalo za své znalosti a dovednosti odměnu, nám všem však byl odměnou hezky prožitý školní den.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

4. září 2019 - Beseda s myslivcem

Dnes naši školu navštívil myslivec se zajímavým vyprávěním, které nám všem přiblížilo svět zvěře našich lesů. Dověděli jsme se - kromě mnoha jiných věcí - jak se pozná jelen dvanácterák, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy nebo třeba jak se správně nazývá mládě srny a laně. Sáhli jsme si na trofeje i na kožešiny zvířat a zasoutěžili o ceny. Bylo to příjemné zpestření výuky ve slunečném středečním dopoledni.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

3. září 2019 - Beseda s hasiči Metylovice

Děkujeme metylovickým hasičům za možnost důkladně prozkoumat jejich hasičské auto a dovědět se k čemu každá jeho část slouží, jaký má objem cisterna a vše ostatní, co nás učitele i děti zajímalo. Odnesli jsme si spoustu poznatků a ve škole jsme ještě pokračovali malováním zážitku, vyráběním hasičských vozů a soutěžním kvízem souvisejícím s exkurzí.

Mgr. Vítězslava Poláková