[ Zpět ]

 

Akce a činnosti ve škole

 

Květen a červen ve školce

Vzhledem k přerušení provozu MŠ z důvodu koronavirové epidemie jsme se ve školce setkali až v polovině května, ale přesto jsme společně zvládli spoustu zábavných činností. V květnu si děti vytvořily podmořský svět, který byl pro všechny velice zajímavý. Červen byl zahájen dětským dnem, a protože nám nepřálo počasí, tak jsme si udělali zábavu ve školce spojenou s výrobou ovocných pohárů, které všem moc chutnaly.

Celý měsíc byl ve školce zaměřen na polytechnické vzdělávání. Společně jsme s dětmi zamířili do oblastí předmatematické a předčtenářské gramotnosti a chemie. Děti v rozdělených aktivitách využívaly stavebnice, různé obrázky, přírodniny a společně jsme si vyzkoušeli různé chemické pokusy. Všechny to moc bavilo, a kromě zábavy se děti i poučily. V rámci plnění projektů jsme uspořádali akce zaměřené na Aromaterapii, rozvoj jemné a hrubé motoriky, hudební a hudebně pohybové aktivity a také nás navštívil pan myslivec.

Před svým odjezdem si ještě děti stihly vyrobit krásné přívěšky z hlíny. Byla to krásná památka na rozloučenou.

Bc. Dita Biolková

Březen v družině

S dětmi jsme se věnovali na začátku tohoto měsíce jarnímu období. Povídali jsme si, co se příchodem jara mění, jaké květiny a zvířátka můžeme v přírodě vidět. Na procházkách po okolí jsme se soustředili právě na jejich pozorování. Děti malovaly sněženky a první mláďátka – kuřátka a housátka.

Než jsme byli nuceni svou činnost díky složité situaci a nastolenému krizovému stavu přerušit, stihli jsme s dětmi ještě vytvořit nádherné zápichy do květináčů z vatových tampónků v podobě čápů.

Eva Šigutová

 

Únor ve školce

V únoru byla hlavním tématem rodina a domov. Společně jsme si vyprávěli o členech rodiny, o tom, jak nás chrání domov a rodiče, o vztazích mezi lidmi, o emocích atd.

Pro děti byla velká zábava uspořádání masopustu. Společně jsme vyrobili kulisy na masopustní jarmark a děti vytvořily různé výrobky, které potom na jarmarku „prodávaly“. Vše jsme zakončili masopustním karnevalem, který měl veliký úspěch.

                                                                                                              Bc. Dita Biolková

 

Únor v družině

Únor jsme se zaměřili na lidské smysly. Děti si často ani všechny smysly neuvědomují a některé děti je neumí ani všechny vyjmenovat.

Procvičování smyslů jsme pojali zábavnou formou. Například chuť jsme trénovali ochutnávkou potravin se zavázanýma očima. Se zavázanýma očima děti poznávaly i jednotlivé druhy koření. Hmat jsme trénovali různými motorickými cvičeními a hrami. Děti samozřejmě nejvíce bavila hra „Na slepou bábu“. Hmat jsme trénovali i tím, že děti měli v pytli různé předměty, které měli určité tvary a strukturu povrchu a oni je měli pojmenovat a poznat. Sluch děti zapojily v rámci muzikoterapie s bubínky.

14.února byl svátek všech zamilovaných. Povídali jsme si o vzniku tohoto svátku. Děti malovaly zamilovaný strom a vyráběly valentýnské vitráže do oken. Dále děti malovaly kytičky, zajíce, jarní sluníčko a slona afrického.

Eva Šigutová

 

Leden ve školce

Celý leden jsme se ve školce věnovali zimním sportům a hrám – olympiádě, paraolympiádě, vlastnostem sportovce - jaké musí překonat překážky v životě i ve sportu, jaké nebezpečí nám hrozí v zimě, jak se na sport správně obléci atd.
Také dále pokračujeme v oblíbeném projektu hudební výchovy. Společně jsme si připomněli tradici Tří králů a zazpívali jsme si podle kreslených obrázků.

Bc. Dita Biolková
 

Leden v družině

Leden jsme věnovali vztahům v rodině. Děti si vytvořily své rodinné stromy. Zadání práce, která nám připadala jednoduchá, když jsme si o ní povídali, se nakonec proměnila v něco opravdu těžkého. Pro děti bylo složité si uvědomit, jaké rodinné vztahy jsou, aby je mohly ztvárnit. Nebo si nepamatovaly jména členů rodiny. Proměnilo se nám to v detektivní pátrání jak se, kdo jmenuje. Vše dobře dopadlo a nakonec vznikly opravdu podařené stromy.

Symbolu stromu jsme se věnovali i v dalším výtvarné činnosti. Z kousků papírů jsme vytvořili barevnou mozaiku slunce a na ní jsme nalepily krásný mohutný tmavý kmen stromu s obrovskými kořeny, které měly znázorňovat pevný rodinný základ. Strom jsme vylepšili napsaným moudrem.

V lednu se Pustevny prozářily uměleckými sochami v rámci Ledového království. A my jsme se jimi nechali s dětmi inspirovat a na zahradě děti vytvořily sochy ze sněhu.

Pozorovali jsme i zimní přírodu a zvířátka při pobyt venku, povídali jsme si o ni a v družině jsme vytvořili krmítka s ptáčky.

Eva Šigutová

 

Prosinec ve školce

Prosinec jsme ve školce zahájili vyprávěním o Mikuláši – jak se na něj těšíme, co by nám mohl přinést, připomněli jsme si básničky a známé písničky, které bychom mohli přednést a zazpívat atd. Děti také napjatě poslouchaly pohádku „O pekle a čertí škole“. Zároveň jsme s dětmi ze školy uspořádali Mikulášské tvoření a děti si společně vyrobily krásné čerty a Mikuláše.

Po Mikuláši jsme se už věnovali jen blížícím se vánočním svátkům – zdobili jsme vánoční stromeček, vyráběli ozdoby a vánoční řetěz, vyprávěli jsme si o vánočních tradicích, zpívali koledy, děti vyprávěly, jak Vánoce probíhají u nich doma, co by si přály dostat pod stromeček apod. Před odjezdem dětí škola uspořádala projekt vánočního tvoření, ke kterému jsme se s dětmi připojili a měli jsme možnost si ve třídách vyrobit různé vánoční dekorace a přáníčka. Bylo to pěkné kreativní rozloučení na závěr.

Bc. Dita Biolková
 

Prosinec v družině

Již na začátku měsíce se děti začaly učit krátké básníčky a písničky na mikulášskou besídku. Dlouho očekávaný den nastal v pátek 6. prosince, kdy k nám do léčebny zavítal Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Děti však od Mikuláše svůj balíček nedostaly zadarmo. Každý musel přednést básničku nebo zazpívat písničku. Byl to krásný předvánoční podvečer.
V družině jsme také psali dopis Ježíškovi. Doufám, že alespoň část přání Ježíšek dětem splnil. ☺

Aby dětem čas do Vánoc rychle utíkal, krátili jsme si zbývající odpoledne výrobou papírových hvězdiček a obrázků se zimní a vánoční tématikou, kterými jsme si následně vyzdobili družinu a chodbu. Děti ozdobily svými výtvory i nově opravené prostory neurologického oddělení.

Eva Šigutová

 

16. 12. 2019 - Vánoční dílny

Dnes jsme si společně s dětmi ze ZŠ i MŠ nejen povídali o vánočních zvycích a tradicích, poslouchali a zpívali koledy, ale celý den jsme při tom vyráběli vánoční svícny, dekorace, přání a skřítky. Všem se výrobky podařily a báječně jsme si užili vánoční atmosféru.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

11. 12. 2019 - Školní výlet

Den jsme začali báječnou ochutnávkou a exkurzí ve výrobně dortů Marlenka ve Frýdku-Místku. Viděli jsme také video z návštěvy pohádkového draka v Marlence i repliky dortů, které pro pohádku „Draka bolí hlava“ vyrobili. Pak jsme se přesunuli na frýdecký zámek do Muzea Beskyd, kde pro nás měl p. Polášek v rámci výstavy pohlednic připraveno povídání o adventu, zvycích, pohlednicích…

Mgr. Vítězslava Poláková

 

Listopad v družině

V listopadu jsme si s dětmi v družině povídali o zdravém stravování, do něhož patří především ovoce a zelenina. Jednotlivé druhy jsme vybarvovali a děti je následně třídily do košíčků na ovoce a zeleninu. Jablka a hrušky jsme ztvárnili i jinými výtvarnými technikami.

Více jak polovinu měsíce jsme strávili virtuálními návštěvami různých zemí společně s Ladislavem Špačkem a jeho vnučkou Viktorkou a knihou Dědečku vyprávěj o světě. Navštívili jsme Francii, Itálii, Španělsko a Řecko a děti se dozvěděly něco o jejich kuchyni a zajímavosti jednotlivých zemí. Typická jídla těchto zemí jsme malovali a vznikly krásné projekty, kterými jsme si vyzdobili chodbu. Děti byly tvorbou projektů nadšené. ☺

Eva Šigutová

 

Listopad ve školce

V listopadu jsme s dětmi pokračovali vyprávěním o podzimní přírodě. Tentokrát jsme se věnovali lesu – děti objevovaly svět zvířátek ve volné přírodě, seznámily se společenstvím lesa, získaly jednoduché poznatky o přírodě, jejich proměnách atd.

V rámci projektového dne nás ve školce navštívil pan myslivec, který pro děti uspořádal moc zajímavou besedu. Děti v průběhu vyprávění plnily různé úkoly, za které si na závěr odnesly drobné odměny.

Bc. Dita Biolková
 

Říjen ve školce

V říjnu jsme se ve školce věnovali podzimu a jeho kouzlu. Společně jsme si vyprávěli, co všechno nám podzimní příroda přináší za změny, co je potřeba udělat na zahradě, na poli, jaké sklízíme plodiny atd.

Děti se celý říjen hlavně těšily na Halloween, který si náramně užily - procházely strašidelnou stezkou, zasoutěžily si o nejlepší mumii a vyrobily si spoustu krásných výrobků k tématu.

Bc. Dita Biolková
 

Říjen v družině

Říjnové dny byly ještě bohaté na sluníčko, takže jsme si je snažili s dětmi maximálně užít pobytem venku. Na multifunkčním hřišti děti hrály různé druhy míčových her. Pozornost jsme věnovali i nádherně zbarvené podzimní krajině. Děti sbíraly podzimní listy a poznávaly, z kterého stromů jsou. Vydali jsme se i do lesa, kde jsme sbírali a poznávali jedlé a jedovaté houby, kterých byl v tomto období les plný. Houby, které jsem neznali, jsme si vyfotili a v družině jsme je následně hledali v atlasu hub. Ve dnech, kdy bylo počasí chladné, jsme vytvářeli pavoučí sítě – mozaika, malovali obrázky dýni. Děti vyráběly strašidelné netopýry. Měsíc jsme zakončili Halloweenskou dílničkou, kdy děti z toaletního papíru, látky, provázku a klacíku vytvářely 3D dýni a malovali obrázky s touto tématikou.

Eva Šigutová

 

17. 10. 2019 - Projektový den ZOO Ostrava

Překrásný slunečný čtvrtek jsme s žáky ZŠ při OLÚM v Metylovicích prožili v ZOO Ostrava seznámením s cizokrajnými zvířaty – žáci prvního stupně zažili výklad a podrobné seznámení s šelmami celého světa, 6. – 9. ročníku pak velmi poutavé vyprávění o životě slonů, jejich ohrožení pro slonovinu a palmový olej a slyšeli jsme i mnoho dalších zajímavostí. Navíc při každé návštěvě ZOO je možné objevit novou expozici, živočicha nebo rostlinu. Na závěr si děti mohly nakoupit upomínkové předměty a s pocitem užitečného dne jsme zamířili zpět do Metylovic.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Září ve školce

V září jsme se společně seznamovali s hudebními nástroji - jaké máme druhy, z čeho jsou vyrobeny, při jakých příležitostech se můžeme s hudebními nástroji setkat, jak můžeme využívat lidské smysly ve spojitosti s hudbou atd.

Zároveň jsme v září zahájili deseti blokový projekt hudební výchovy, který bude probíhat jednou v měsíci pod vedením odborníka z praxe. Děti měly možnost si v prvním bloku vyrobit vlastní rytmický nástroj, zazpívat si lidové písně v doprovodu houslí a zároveň se s tímto hudebním nástrojem seznámit. Také proběhla realizace dechových cvičení.

Dita Biolková
 

5. září 2019 - Projektový den „Jak znáš les“

Přírodovědný poznávací projekt „Jak znáš les“ s výšlapem na Metylovickou hůrku lidově zvanou „Čupek“. Děti rozdělené do tří soutěžních družstev plnily po celý projektový den kvízy a různé aktivity související se znalostí fauny a flory, prokazovaly zručnost při práci s přírodninami, trénovaly paměť na přírodním pexesu nebo sbíraly určené plody a rostliny. Vítězné družstvo získalo za své znalosti a dovednosti odměnu, nám všem však byl odměnou hezky prožitý školní den.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

4. září 2019 - Beseda s myslivcem

Dnes naši školu navštívil myslivec se zajímavým vyprávěním, které nám všem přiblížilo svět zvěře našich lesů. Dověděli jsme se - kromě mnoha jiných věcí - jak se pozná jelen dvanácterák, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy nebo třeba jak se správně nazývá mládě srny a laně. Sáhli jsme si na trofeje i na kožešiny zvířat a zasoutěžili o ceny. Bylo to příjemné zpestření výuky ve slunečném středečním dopoledni.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

3. září 2019 - Beseda s hasiči Metylovice

Děkujeme metylovickým hasičům za možnost důkladně prozkoumat jejich hasičské auto a dovědět se k čemu každá jeho část slouží, jaký má objem cisterna a vše ostatní, co nás učitele i děti zajímalo. Odnesli jsme si spoustu poznatků a ve škole jsme ještě pokračovali malováním zážitku, vyráběním hasičských vozů a soutěžním kvízem souvisejícím s exkurzí.

Mgr. Vítězslava Poláková