[ Zpět ]

 

Pravidelné činnosti

 

Klub pro rodiče a žáky - scházíme se 1x za měsíc v prostorách ŠD. Cílem klubu je komunikace
a spolupráce mezi rodiči a žáky. Hodinový program je zaměřen na sportovní, výtvarnou a pracovní činnost
a přípravu pokrmů.

Klub keramické tvorby - scházíme se 1x týdně v prostorách ŠD nebo dílny. Cílem klubu je komunikace a spolupráce mezi žáky, rozvíjet fantazii, estetické cítění a citlivý vztah k materiálu a jeho zpracování.

 

Další akce a činnosti ve škole

 

12. 11. 2018 Beseda: Kuba - dvě tváře svobody

V pondělí jsme nasedli do autobusu a zajeli jsme s žáky do nedalekého Frýdku-Místku, kde jsme, v kině Petra Bezruče zhlédli sedmý díl vzdělávacího projektu Svět kolem nás. Uhranul nás Mexický záliv, karibský ráj a největší ostrov Velkých Antil.

 

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

2. 11. 2018 - Beseda s Policií ČR

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme dne 2. 11. opět navštívili místní oddělení Policie ČR ve Frýdlantu nad Ostravicí. Praporčík Literák nás provedl celou budovou, kde nás všechny umístil do policejní cely. Nakonec jsme si vyzkoušeli policejní čtyřkolku.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

Potravinová sbírka

V měsíci říjnu se v naší škole uskutečnila potravinová sbírka, která je pořádána v rámci akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby. Žáci společně s rodiči a učiteli naší školy přinesli plné tašky trvanlivých potravin (např. Cukr, olej, luštěniny, konzervy všeho druh, těstoviny apod.) Vše bylo věnováno Středisku Sociální Asistence Frýdek-Místek, jehož posláním je podpora rodin s dětmi v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci. Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme za jejich aktivitu a zapojení se do této dobrovolné pomoci.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

26.10. 2018 - Mapujeme strom svobody

V rámci 100. výročí založení naší republiky jsme se zapojili do projektu: „MAPUJEME STROM SVOBODY“. S žáky naší školy jsme navštívili nedalekou obec Čeladná, kde byla v roce 1968 vysazena lípa. Strom jsme označili žáky vyrobenou kartičkou „Strom svobody“, změřili obvod stromu a v okolí stromu uklidili.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

15. 10. 2018 - Klub pro rodiče a žáky – tvorba ježka

A je tu podzim. Naše kreativní maminky společně s dětmi nasbíraly šišky, bukvice, žaludy…  Z  polystyrénového  kužele  a koule  vytvořily tělíčko,  které  omotaly   provazem
a dotvořily přírodním materiálem.

Monika Fojtíková
 

13. 10. 2018 - Mezinárodní den elektroodpadu

V rámci mezinárodního dne elektroodpadu, který připadl na soboru 13. října, si žáci školy zopakovali, do které sběrné nádoby elektroodpad patří.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

12. 10. 2018 – projektový den- sadba jabloně na školní zahradu

V rámci projektu 72hodin se naše škola aktivně zapojila a vysadila jabloň na školní zahradu. Sazenici jabloně pro výsadbu nám darovala společnost Jukka z Ostrožské Nové Vsi. Získali jsme odrůdu Florina, která bude plodit na podzim a my už se nemůžeme dočkat, až sklidíme první jablíčka.
Bližší informace na: https://www.72hodin.cz/2018/projekty/skolni-jablon

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

10. 10. 2018 - Planeta Země 3000 - Myanmar

Dne 10. října 2018 se žáci III. a IV. třídy zúčastnili komentované filmové projekce "Myanmar - divoká cesta do barmské říše", která je součástí vzdělávacího programu Planeta Země 3000. Promítání proběhlo v prostorách KD Frýdlant nad Ostravicí a bylo nabité zajímavými informacemi. Projekce trvala 70 minut, žáci byli nadšeni a zbavili se mnohých předsudků o této krásné zemi.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

9. 10. 2018 – Divadelní představení „Čert a Káča“

Žáci III. a IV. třídy navštívili kulturní dům ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde shlédli divadelní představení. Klasickou českou pohádku na motivy Boženy Němcové „Čert a Káča“. Žáci se dozvěděli, jak to dopadne, když popletený čert si na svých zádech odnese do pekla hubatou a tance chtivou Káču.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

17. 9. 2018 – DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

V rámci tělesné výchovy, dvakrát do měsíce, navštěvujeme nedaleké dopravní hřiště. Žáci si zde mohou vyzkoušet nejen své fyzické dovednosti v jízdě na kole, ale také své znalosti z dopravní výchovy.

Mgr. Marcela Faldynová DiS