[ Zpět ]

ARCHIV AKCÍ

Škola na náměstí, odl. prac. ZŠ a MŠ při OLÚ Metylovice

Školní rok 2018/2019

 

 

Akce a činnosti ve škole

 

Červen v družině

9. června 2019 jsme v družině oslavili mezinárodní den dětí. Uspořádali jsme sportovní odpoledne plné různých disciplín.

Skákali jsme v pytli, jako žáby, běhali s pingpongovým míčkem na lžíci štafetu s kuželkami. Děti plnily i další úkoly jako skládaly puzzle, nafukovaly balónky na čas, házely bonbóny na cíl, navlékaly co nejdelší náhrdelník. Nejsložitějším úkolem pro děti bylo urovnání zápalek zpět do krabičky za použití jen jedné ruky. Akce se všem dětem moc líbila a jako bonus je čekala sladká odměna.

Eva Šigutová
 

Červen ve školce

Červen jsme ve školce zahájili přípravou ovocných pohárů a oslavou Dne dětí. Povídali jsme si o tom, jak žijí lidé a děti v jiných zemích a jaká je jejich národnost a rozdíl mezi ní. Po celý zbytek měsíce jsme se už věnovali etiketě stolování, harmonogramu stravování a přípravě jídel.

Na konec pobytu dětí jsme si popřáli krásné léto a hurá na prázdniny.

Bc. Dita Biolková
 

Retro hry v MŠ

V červnu jsme v naší mateřské škole uspořádali dva dny - "Retro" soutěží. Soutěže se konaly ve venkovním a vnitřním prostoru léčebny. Děti skákaly přes gumu, skákaly panáka, cvrnkaly kuličky do důlku, sestavovaly stavebnice, mozaiky, kostky s obrázky, hrály blešky, vyzkoušely si hru s provázkem na přetahovanou a spoustu dalších zábavných her. Děti všechny disciplíny úspěšně zvládly, byly šikovné a také proto zaslouženě vyhrály krásné odměny.

 Bc. Dita Biolková

27. 6. 2019 - Olympiáda netradičních sportů

Těsně před koncem školního roku se v naší škole odehrála netradiční Olympiáda družstev. Tři dvanáctičlenná družstva soutěžila ve hře Petanque, v netradiční štafetě, hodu na cíl,  přetahování lanem a hře "Triffidi".

Sportovní dopoledne se vydařilo. Počasí nám přálo. Žáci si vyzkoušeli své dovednosti, schopnosti a um v různých netradičních disciplínách. Výborně spolupracovali ve svých týmech. V jednotlivých disciplínách se snažili volit nejvhodnější strategii a taktiku, aby dosáhli co nejlepšího výsledku. Starší povzbuzovali a pomáhali těm mladším. Všichni dodržovali zásady fair play. A i když může vyhrát jen jeden, vítězové byli tentokrát všichni.

Zapsal: Spytimír Ryzí
 

20. 6. 2019 - Projektový den „Cestička do Frýdlantu“

Dnes jsme ve škole oslavili blížící se léto celodenní soutěžní přírodovědnou vycházkou s poznáváním rostlin, stromů, plodů, obojživelníků a ptáků, dále různými sportovními aktivitami v přírodě, vyráběním skřítků z přírodních materiálů a luštěním zašifrovaných zpráv. Přálo nám i počasí a shodli jsme se, že se všem akce líbila a někdy si ji zopakujeme.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

18. 6. 2019 - Valašské muzeum  přírodě

V úterý 18. 6. 2019 jsme navštívili národní kulturní památku Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Cestu autobusem jsme si zpříjemnili zpíváním písniček. V Mlýnské dolině nás nejvíce zaujal starodávný mandl a lis na olej. Ve Valašské dědině zas ukázka řemesel přadleny a kováře, i když největší pozornost našich žáků si nakonec vysloužil výklad „paní učitelky“ ve staré škole.

 

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Květen v družině

Nechali jsme se s dětmi inspirovat názvem měsíce květen. Dětem se velmi líbilo malování tulipánů ve váze i ztvárnění louky plné rozkvetlých pampelišek.

Připravovali jsem se na den matek. S dětmi jsme rozebírali důležitost maminek a jejich vztah k nim. Dokonce děti přišly na to, že kdyby maminkách někdy s něčím pomohly, měly by maminky více času na ně. Shodli jsme se na tom, že maminky máme moc rádi a děti jim vyrobily nádherné srdíčka.

S dětmi jsme se tento měsíc věnovali etiketě cestování v dopravních prostředcích. Nejprve jsme si společně přečetli úryvky z knihy pana Špačka a nakonec jsme si to názorně vyzkoušeli při hře v autobusu.

Eva Šigutová
 

Květen ve školce

Během měsíce května jsme se zaměřili na naši planetu Zemi. Povídali jsme si o tom, co vše nás na Zemi obklopuje - řeky, moře, hory, lesy...Objevovali jsme informace - proč potřebujeme mapy, co je buzola, co jsou světové strany, glóbus, co je vesmír, hvězdy, planety atd. Děti byly moc šikovné a vyrobily i spoustu výrobků a hlavně udělaly radost maminkám k jejich svátku.

 Bc. Dita Biolková

 

21. 5. 2019 - Výlet do ZOO Ostrava

Dnes jsme si užili krásného počasí ve společnosti živočichů všech kontinentů. Komentované krmení pandy červené bylo zorganizováno jen pro nás. Největší zážitek však pro nás všechny byl program, který spočíval ve velmi zajímavém povídání paní ošetřovatelky o slonech. Mohli jsme si potěžkat sloní kel, zub, nehet, štětinu z ocasu slona, i ořech palmy, kterým lze slonovinu nahradit. Dozvěděli jsme se mnoho nových zajímavých informací o těchto překrásných zvířatech.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Duben v družině

V dubnu nám počasí přálo a spoustu času jsme strávili na dětském hřišti, na procházkách a při hraní míčových a jiných her na hřišti.

Při vycházkách do okolí jsme pozorovali živočichy (mravence, motýly, ptáky), rozeznávali jsem rostliny, které by děti měly znát.

Rovněž jsme se věnovali tématice Velikonoc, probírali jsme některé zvyky a tradice.
Děti malovaly papírová vajíčka, zajíce a vystřihovali slepičky a ptáčky.

Eva Šigutová
 

Duben ve školce

V dubnu jsme se ve školce věnovali dopravě, ekologii, velikonočním zvykům a tradicím. Společně jsme také zvládli uspořádat spoustu zábavných, naučných a kreativních činností k tématu.

 Bc. Dita Biolková

 

25. 4. 2019 - Výlet do Štramberka

Výlet do Štramberka – do jeskyně Šipka, muzea malíře Zdeňka Buriana a pekárny tradičních štramberských uší se nám všem velmi líbil, a to nejen díky krásnému počasí, ale také společným zážitkům. Každý z nás si mohl vyrobit jedno štramberské ucho, dověděli jsme se o pověsti, která předchází pojmenování této pochoutky. V muzeu jsme žasli nad nadčasovostí obrazů Zdeňka Buriana a z Šipky se kochali nádherným výhledem na celé panorama městečka Štramberk. Určitě si někdy podobný výlet zopakujeme.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

17. 4. 2019 - Projekt Velikonoční dílny

Středu 17. 4. 2019 jsme v naší škole věnovali výuce spojené s nadcházejícími svátky jara, vyprávěné o zvycích, tradicích a především tvoření tradičních velikonočních kraslic, zápichů do květináčů a dekorací. Každý z nás si odnáší z projektového dne nejen ve většině velmi podařené výrobky, ale i velikonoční sváteční náladu.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

12. 4. 2019 - Projekt Veselé zoubky

V pátek 12. 4. 2019 se mladší žáci naší školy věnovali nejprve projektové hodině podpořené preventivním programem dm, kde jsme si vyprávěli o zubní hygieně, zásadách správného čištění zubů, správné stravě, zubních kazech apod. Podívali jsme se společně na výukový příběh Spejbla a Hurvínka a nakonec na interaktivní tabuli plnili kvíz. V dalších hodinách jsme k danému tématu tvořili z různých materiálů obrázkové knihy. Věřím, že projektový den splnil svůj účel a přivede děti ke správné péči o chrup.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Březen v družině

Vzhledem nepříznivého počasí jsme hodně času trávili v družině. Hráli jsme společenské hry. Učili jsme poznávat jarní květiny dle obrázků.
Celý měsíc jsme se věnovali projektu o zdravé stravě. Povídali jsme si o správných stravovacích návycích. Tvořili jsme projekt zdravé a nezdravé potraviny. Tento projekt děti tvořily s velkým nadšením. Vystřihovaly z letáků potraviny. Rozhodovaly se, zda jsou zdravé nebo ne a lepily je na správnou stranu výkresu. Děti malovaly také zátiší s ovoce a poté si ho mohly sníst.

Eva Šigutová
 

Březen ve školce

V březnu jsme si ve školce povídali o povoláních a vyzkoušeli jsme si společně zahrát na záchranáře. Také jsme si vyprávěli o knihách - jak vznikají, jak se k nim máme chovat, kde si je můžeme půjčit, jaké známe druhy knih apod. Děti byly šikovné a vyrobily si vlastní knížku a spoustu dalších výrobků k tématu.

Bc. Dita Biolková
 

 

27. 3. 2019 - Školní výlet do oblasti Dolních Vítkovic

Na výlet jsme vyrazili s dětmi ZŠ při OLÚ Metylovice do oblasti Dolních Vítkovic a „malého světa techniky“ U6. Nejdříve jsme prošli venkovní prostory s výkladem pana průvodce, poté jsme už vstoupili do expozic U6, kde jsme celý zbytek exkurze strávili pod vedením pana animátora, vyzkoušeli jsme si sami, na jakém principu fungují technické vynálezy z dob minulých v praxi. Výlet byl zajímavý i díky výbornému výkladu animátora, odnášíme si hodně zážitků a nových vědomostí.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Únor v družině

V únoru jsme se věnovali zvířátkům, učili jsme se jejich stopy. Děti si poté stopy procvičovaly v pracovních listech.

Chodili jsme na procházky do Metyloviček, kde jsme společně na louce hledali stopy zvířat a hráli spoustu her.

S dětmi jsme malovali masopustní masky a povídali jsme si o masopustu jako takovém.

 

Eva Šigutová
 

 

Únor ve školce

Co je to rodina a kdo do ní patří, význam rodiny pro život jednotlivce, co je to domov, rozlišování společenských rolí, vztahy mezi lidmi atd. - o tom všem jsme si s dětmi vyprávěli.

Společně jsme si vyrobili krásné výrobky na Valentýna a pokračovali jsme v oslavách masopustu. Uspořádali jsme masopustní průvod a karneval, na který si děti vyrobily krásné masky, zasoutěžily si v několika soutěžích, zatančily a odnesly si drobné odměny.

 Bc. Dita Biolková
 

Leden v družině

V prvním lednovém týdnu jsme se s dětmi věnovali seznamovacím hrám. Povídali jsme si na téma „Tří králů“ a „Tří králové sbírky“.

Společně jsme vytvořili obrovského sněhuláka na dveře ŠD z recyklovatelného materiálů (vlny, papírů, plsti, toaletních ruliček). Usměvavými sněhuláky jsme vyzdobili prostory před ŠD.

Další část měsíce jsme se věnovali zvířátkům a jejich stopám. Soutěžili jsme v rozeznávání stop. Vyráběli jsme ledního medvěda, tučňáky z papírů, tučňáky z otisků prstů na ledově kře, ptáčky na zasněženém stromě a lišky ve svém brlohu.

Neopomněli jsme ani zimní krajinu – vystřihli jsme a nalepili kmen stromu a poté udělali sníh pomocí otisků prstů. Pastelami děti malovaly snovou zasněženou krajinu.

Eva Šigutová
 

Leden ve školce

V lednu jsme se ve školce věnovali zimním sportům. Vyprávěli jsme si co je to zimní olympiáda, paralympiáda, jaké máme druhy zimních sportů, jak se správně a bezpečně na jednotlivé sporty vhodně oblékat, jak dbát při sportování bezpečnosti, jak se zachovat v případě úrazu atd. Děti se také dozvěděly co je to masopust a jeho tradice a společně si vyrobily masopustní koláče. Na závěr měsíce jsme si zasoutěžili a uspořádali karneval.

Bc. Dita Biolková

 

29. 1. 2019 - Školní výlet  do oblasti Dolních Vítkovic

Na výlet jsme vyrazili s dětmi ZŠ při OLUM Metylovice do oblasti Dolních Vítkovic a hlavně Světa techniky.  Nejdříve jsme prošli venkovní prostory s výkladem pana průvodce, poté jsme už vstoupili do expozic Světa techniky, kde jsme celý zbytek exkurze strávili prohlížením exponátů od expozice přírody, techniky, civilizace, a užili jsme si i  3D projekci filmu „Podmořský svět“. Výlet byl zajímavý, odnášíme si hodně zážitků a nových vědomostí.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Prosinec v družině

První prosincový týden jsme se s dětmi věnovali tématice Mikuláše. Děti si připravily pásmo básniček a koled, malovaly jsme čerty a Mikuláše.

Užívali jsme si prvních sněhových vloček venku a děti postavily sněhuláka.

Tématice sněhuláka jsme se věnovali i ve školní družině, kde děti tvořily sněhuláky z papíru.

Všichni jsme byli ovlivněni vánoční náladou, povídali jsme si o Ježíškovi a vytoužených dárečcích. Děti psaly Dopis Ježíškovi.

Eva Šigutová
 


 

Prosinec ve školce

Na začátku prosince jsme ve školce uspořádali mysliveckou besedu a připomněli jsme si, jak se v zimě starat o lesní zvěř. Potom už jsme se věnovali jen zimním radovánkám, vyrábění a vyprávěním o vánočních tradicích. Děti si vyzdobily školku, vyráběly z hlíny vánoční ozdoby, zdobily perníčky atd. Na rozloučenou jsme si společně zazpívali vánoční koledy.

 Bc. Dita Biolková

 

17. 12. 2018 - Školní výlet

Den jsme začali báječnou ochutnávkou a exkurzí ve výrobně dortů Marlenka ve Frýdku-Místku. Viděli jsme také video z návštěvy pohádkového draka v Marlence i repliky dortů, které pro pohádku Jak vycvičit draka vyrobili. Pak jsme se přesunuli pod frýdecký zámek do Muzea Beskyd, kde pro nás měl animátor připraveno zajímavé povídání o adventu, zvycích, maškarách… Děti si samy vyzkoušely některé masky a v přítmí petrolejových lamp tak mohly na vlastní kůži zažít atmosféru adventu dávných dob v našich krajích.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

14. 12. 2018 - Vánoční dílny

Dnes jsme si společně s dětmi nejen povídali o vánočních zvycích a tradicích, poslouchali a zpívali koledy, ale celý den jsme při tom vyráběli vánoční svícny, ozdoby na stromek nebo přáníčka. Všem se výrobky podařily a báječně jsme si užili vánoční atmosféru.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Listopad ve školce

Halloween, soutěž o nejlepší mumii, vyrábění k tématu, vyprávění o tom, jak o sebe pečovat v zimním období a nakonec uspořádání módní přehlídky zimního oblečení. Takto rozmanitý byl listopad v naší mateřské škole.

Bc. Dita Biolková
 

Listopad v družině

Koncem října a začátkem listopadu jsme se věnovali tématice Halloweenu. Řekli jsme si, kde a jak se tento keltský svátek slaví a jaká obdoba je u nás. My tyto  dny máme   spojeny
s uctěním památky mrtvých. Ve většině případu chodíme na hřbitovy zapalovat svíčky svým blízkým, kteří už tady s námi nejsou.

Děti téma Halloweenu velice bavilo. S velkým nadšením malovaly dýně, vystřihovaly strašidelné duchy, vyráběly pavouky z papírových ruliček nebo kreslily dýně na sklenice. Tyto krásné výrobky nám celý měsíc zdobily prostory školní družiny a chodby.

Eva Šigutová
 

16. 11. 2018 - Celodenní školní výlet do oblasti Dolních Vítkovic

Na výlet jsme vyrazili s dětmi ZŠ při OLÚM Metylovice do oblasti Dolních Vítkovic. Nejdříve jsme prošli venkovní prostory s výkladem pana průvodce, poté jsme už vstoupili do Světa techniky, kde jsme celý zbytek exkurze strávili prohlížením exponátů postupně od expozice přírody, techniky, civilizace, a užili jsme si i 3D projekci filmu „Predátoři“. Výlet byl zajímavý, všem se nám líbil, odnášíme si i přes únavu hodně zážitků a nových vědomostí.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Říjen v družině

V říjnu jsme si s dětmi povídali o tom, jak se zvířátka a hlavně ptáci připravují na zimu. Četli jsme si úryvky z knihy o Veverce Zrzečce.

Příjemné podzimní počasí jsme využili k procházkám, na kterých jsme pozorovali měnící se krajinu.

Děti malovaly vlaštovky sedící na drátě. Dalším jejich výtvarným počinem byla koláž se sovami. Pokoušeli jsme se z keramické hlíny vytvořit drobné upomínkové předměty pro své blízké. S nasbíraných kaštanů jsme vyrobili pěkná srdíčka jako závěsy na dveře.

Eva Šigutová
 

Říjen ve školce

Celý říjen jsme se ve školce věnovali podzimní přírodě a její rozmanitosti. Děti se seznámily se světem zvířátek ve volné přírodě a také se dozvěděly co je potřeba udělat na podzim na poli a na zahradě. Na dopoledních vycházkách jsme společně poznávali a pozorovali různé přírodniny a na rozloučenou před odjezdem dětí jsme si připravili ovocné poháry.

 Bc. Dita Biolková

 

18. 10. 2018 - Naučné soutěžní dopoledne

Přestože se dnes místo olympiády netradičních sportů konala „dešťová“ varianta plánu, nelitovali jsme. Při soutěžním dopoledni jsme si užili legraci např. při variantě hry „Kufr“, ale získali jsme hodně nových informací třeba o přežití na Měsíci podle NASA, o naší historii, přírodě… To vše formou soutěží, vítězné družstvo si nakonec užilo i svou sladkou odměnu.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Září v družině

Máme tady nový školní rok. HURÁÁ. Po prázdninách jsme všichni krásně odpočatí a plní zajímavých zážitků. S dětmi jsme si povídali, jak trávily svůj volný čas. Každý chtěl vylíčit své veselé historky z cestování s rodiči.

Krásných dní jsme ještě využili ke koupání ve venkovním bazénu, vycházkách po okolí, kde jsme sbírali podzimní plody a listy pro pozdější využití.

Děti z celé léčebny se zapojily do soutěže o největšího draka, které pořádalo letiště ve Frýdlantě nad Ostravicí. Naše děti skoro s dvoumetrovým drakem soutěž vyhrály. Všichni jsme z toho měli velkou radost.

Eva Šigutová
 

Září ve školce

V září jsme se ve školce věnovali hudebním a hudebně pohybovým činnostem. Děti se učily zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální. Uspořádali jsme "INDIÁNSKÝ DEN", na kterém jsme si společně vyrobili indiánský totem a vyrazili jsme na indiánskou výpravu. Poslouchali jsme zvuky přírody, zpívali, tančili v doprovodu hudebních nástrojů a vyprávěli si o indiánské kultuře. Děti velice zaujala výroba indiánských čelenek, šátků a malování na kameny.

Bc. Dita Biolková

21. 9. 2018 - Projektový den „Podzim“

Dnes jsme ve škole oslavili blížící se první podzimní den celodenní soutěžní přírodovědnou vycházkou s poznáváním rostlin, stromů, plodů, obojživelníků a ptáků, dále různými sportovními aktivitami v přírodě, vyráběním skřítků Podzimníčků z přírodních materiálů a luštěním zašifrovaných zpráv. Přálo nám i počasí a shodli jsme se, že se všem akce líbila a někdy si ji zopakujeme.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

7. 9. 2018 - Návštěva Valašského muzea v přírodě

Na školním výletě jsme navštívili národní kulturní památku Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Po Dřevěném městečku nás v Mlýnské dolině nejvíce zaujala starodávná pila, lis na olej a kovárna. Ve Valašské dědině si největší pozornost našich žáků nakonec vysloužil výklad „paní učitelky“ ve staré škole, kde si děti mohly vyzkoušet třeba i dobový krasopis.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

5. 9. 2018 - Přírodovědný poznávací projekt „Jak znáš les“ s výšlapem
na Metylovickou hůrku lidově zvanou „Čupek“

Děti rozdělené do tří soutěžních družstev plnily po celý projektový den kvízy a různé aktivity související se znalostí fauny a flory, prokazovaly zručnost při práci s přírodninami, trénovaly paměť na přírodním pexesu nebo sbíraly určené plody a rostliny. Vítězné družstvo získalo za své znalosti a dovednosti odměnu, nám všem však byl odměnou hezky prožitý školní den.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

4. 9. 2018 - Exkurze u dobrovolných hasičů Metylovice.

Děkujeme metylovickým hasičům za možnost důkladně prozkoumat jejich hasičská auta a dovědět se k čemu každá jejich část slouží, jaký má objem cisterna a vše ostatní, co nás učitele i děti zajímalo. Odnesli jsme si spoustu poznatků a ve škole jsme ještě pokračovali malováním zážitku a soutěžním kvízem souvisejícím s exkurzí.

Mgr. Vítězslava Poláková