[ Zpět ]

ARCHIV AKCÍ

Škola na náměstí, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7

Školní rok 2018/2019

 

 

Pravidelné činnosti

 

Klub pro rodiče a žáky - scházíme se 2x za měsíc v prostorách ŠD. Cílem klubu je komunikace
a spolupráce mezi rodiči a žáky. Hodinový program je zaměřen na výtvarnou a pracovní činnost
a přípravu pokrmů.

Klub keramické tvorby - scházíme se 1x za měsíc v prostorách ŠD nebo dílny. Cílem klubu je komunikace a spolupráce mezi žáky, rozvíjet fantazii, estetické cítění a citlivý vztah k materiálu a jeho zpracování.

 

Další akce a činnosti ve škole

 

25. 6. 2019 – Školní výlet do města Štramberk

Poslední červnové úterý jsme se vypravili autobusem navštívit město Štramberk. Jako první jsme prozkoumali jeskyni Šipka a poté přes historické náměstí přešli až k Štramberské trúbě-hradu. Po cestě nás doprovázela vůně čerstvě upečených štramberských uší. Na historickém náměstí jsme navštívili mini zoo Aqua Terra. Z výletu jsme se vrátili s plnými břichy a hlavou plnou zážitků.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

V květnu a červnu navštěvujeme v rámci tělesné výchovy dopravní hřiště. Žáci si zde mohou vyzkoušet nejen své fyzické dovednosti v jízdě na kole, ale také své znalosti z dopravní výchovy.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

18.6. 2019 Oslava 20.let klubu Míša

Dne 18.6.2019 jsme se vydali na oslavu 20. let klubu MÍŠA, která se konala v kulturním domě. Naši žáci se tam setkali s kamarády, které znají ze školy, sportovních olympiád a různých kulturních akcí. Organizátoři nám připravili bohaté občerstvení, k tanci zahrála živá kapela. Klubu MÍŠA děkujeme za pozvání, strávili jsme nádherné dopoledne plné zábavy.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

29. 5. 2019 - Školní kolo soutěže ve zpěvu a recitaci

V recitační a pěvecké soutěži si naši žáci vybrali básně či písně známých i méně známých autorů. Přednes básní byl procítěný, žáci se velmi snažili. Ta správná, radostná atmosféra nastala při zpěvu veselých písniček, za hudebního doprovodu houslí a kytary. A protože všichni žáci podali v recitační a pěvecké soutěži maximální výkon, byli všichni oceněni sladkostí a drobnou věcnou odměnou.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

6. 5. 2019 - Exkurze ve firmě Ferrcomp a.s. Frýdlant n. O.

Žáci naší školy dostali pozvání pana ředitele Ing. Lukeše z místní frýdlantské firmy Ferrcomp a.s. na exkurzi. V pondělí 6. 5. jsme se s našimi osmáky a deváťáky dostavili ve smluvenou dobu přímo na ředitelství firmy. Přivítal nás pan ředitel Ing. Lukeš, který se nám po celou dobu exkurze zodpovědně věnoval. Shlédli jsme zajímavou prezentaci firmy, která se zabývá výrobou svařovaných ocelových konstrukcí určených pro speciální výškové jeřáby.

Poté jsme vyfasovali slušivé reflexní vesty a modré bezpečnostní přilby a vydali se s naším průvodcem do výrobní haly. Zde nás pan Ing. Lukeš krok po kroku poutavě seznámil s výrobním procesem, technologiemi, rozmanitou obráběcí technikou, moderním svařovacím automatem, až po konečné úpravy jednotlivých dílů konstrukcí. Pro žáky to bylo velmi zajímavé, někteří viděli něco takového poprvé a tzv.“přičichli“ k tomu, co všechno se musí udělat, aby vznikl určitý element celé konstrukce.
Pro některé žáky, zejména chlapce, se tato exkurze stala možná i představou o budoucím povolání.

Naše třída (8.,9.ročník) tímto děkuje panu Ing. Lukešovi řediteli firmy Ferrcomp a.s. za umožnění zajímavé exkurze a rozšíření našich obzorů.

Mgr. Michaela Krumniklová (třídní učitelka)
 

29. 4. 2019 - Zoo Ostrava

V pondělí 29. 4. 2019 jsme se vydali do ZOO Ostrava. Čekala na nás chovatelka slonů paní Škorňáková, která nás poutavou přednáškou seznámila s chovem slonů. Ve zbývajícím čase jsme si prohlédli zbytek ZOO. Výlet se nám všem velmi líbil.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

26. 4. 2019 - Celosvětová oslava Dne Země

V pátek 26. dubna jsme se vydali do nedalekého Frýdku-Místku do Sadů Bedřicha Smetany u řeky Ostravice. Byl zde připraven bohatý zábavně naučný program s tématikou: národní parky a ostatní chráněné území. Program byl věnován především vztahu rostlin a živočichů k území, v němž žijí, ale taky ostatním složkám životního prostředí, vodě, půdě a ovzduší a jejich interakcím.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

15. 4. 2019 - Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019

Dne 15. 4. 2019 jsme se zúčastnili dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme Česko“. S žáky jsme uklízeli pohozené odpadky v okolí řeky Ostravice. Všem děkuji za aktivní spolupráci.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

5. 4. 2019 – Jarní slavnost - vynášení Morany

Pátečním dopolednem nás provázelo vítání jara. Žáci společně vytvořili Moranu. Společně jsme se poté přesunuli k řece Ostravici, kde jsme Moranu hodili do řeky. Zároveň jsme zpěvem přivítali jaro a všichni věříme, že zima už se nevrátí.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

15. 3. 2019 - Dětský karneval

15. 3. proběhl v naší škole dětský karneval. Masky byly velmi rozmanité. Byly zde k vidění masky pohádkových, nadpřirozených bytostí, klaunů, myslivců, princezen, přes masky politiků až po masky představující různá pracovní povolání. Za doprovodu moderní hudby si žáci zatancovali, zasoutěžili a zahráli různé sportovní hry. Všichni žáci byli náležitě odměněni za originalitu karnevalových masek.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

15. 3. 2019 - Veselé zoubky

Celá škola se zapojila do preventivního programu Veselé zoubky, který připravila dm drogerie markt s.r.o. Pro výuku prevence zubního kazu byl použit metodický program pro interaktivní tabuli, ve kterém se děti seznámily s tématem, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz. Zábavná byla také projekce filmu „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Děti diskutovaly o tom, jak se mají správně čistit zoubky, aby byly bez kazu a proč navštěvovat zubního lékaře. Na závěr si vyplnily pracovní list a za odměnu dostaly úžasné dm preventivní balíčky.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

8. 2. 2019 - Divadelní představení "Dášeňka"

V pátek 8. února se žáci zúčastnili divadelního představení Dášeňka, které nám odehrála herečka Petra Vlčková. Zábavnou formou byl dětem představen příběh stejnojmenné knihy Karla Čapka. Děti mohly pozorovat růst foxteriérky Dášenky i její učení se novým kouskům, se kterým ji pomáhal Hlas přírody.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

Plavecký výcvik žáků

V novém   roce  je  součástí  výuky  tělesné  výchovy  v  naší  škole  plavecký  výcvik  žáků
1. stupně. Děti absolvují celkem deset dvouhodinových lekcí, které vedou zkušení kvalifikovaní instruktoři plavecké školy v krytém bazénu na 11. ZŠ ve Frýdku – Místku.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

Pracovní vyučování – šití srdíček

Žáci naší školy si při pracovním vyučování ušili riflová srdíčka. Někteří je darují svým nejbližším. Jiní se jich však nedokáží vzdát, protože si je vyrobili sami a mají z nich obrovskou radost.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

28. 1. 2019 - Klub pro rodiče a žáky

Dne 28. 1. naše zručné maminky společně s dětmi vytvořily z drobných dřevěných výřezů v podobě srdíčka, kytek, korálků a ptáčka vkusnou, závěsnou dekoraci. Originální výrobek dotvořily přírodním materiálem.

Monika Fojtíková
 

15. 1. 2019 - Zábavné odpoledne se studenty anglického Gymnázia BMA

Dne 15. 1. nás navštívili studenti 1. ročníku anglického Gymnázia Beskydy Mountain Academy z Frýdlantu nad Ostravicí. Pro naše žáky si opět připravili pestrý program netradičních pohybových her a výtvarné tvorby na téma: „Roční období“. Naši žáci se aktivně zapojili do všech činností, spolupracovali ve skupinách a vzájemně si pomáhali. Studentům děkujeme za veselou návštěvu a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

26. 11. – 9. 12. 2018 - KRABICE OD BOT 2018 - Děti darují dětem k Vánocům

V letošním školním roce se i naše škola zapojila do předvánočního projektu nazvaného „Krabice od bot“, jejímž cílem je potěšit děti z chudších rodin v ČR. Organizátorem tohoto předvánočního projektu je Diakonie, která je jedním z největších poskytovatelů sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb ČR.

V pátek 9. 12. naši žáci společně s učiteli donesli do školy krabice různých velikostí, které naplnili dětskými dárky. Krabici úhledně zabalili do přírodního papíru a pomocí tiskátek vánočně nazdobili. Vánoční dárky pro děti z chudších rodin byly dopraveny na sběrné místo Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Monika Fojtíková
 

14. 12. 2018 - Solná jeskyně

V rámci vyučování  navštěvují žáci naší školy solnou jeskyni.  Děti se zde seznamují s tím, jak jeskyně vznikla, relaxují na lehátkách  při hudbě a zurčení potůčku. Mohou si hrát se solí, která vypadá jako mořský písek.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

12. 12. 2018 - Náš první sněhulák

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

29. 11. 2018 – Tonda obal na cestách

Pytlík od brambůrek s pokovovaným vnitřkem – patří do žlutého, nebo černého koše? Ve čtvrtek proběhla v naší škole zajímavá beseda o odpadech a jejich recyklaci. Žáci vybraných ročníků se dozvěděli zajímavé a praktické informace o systému nakládání s odpady v Česku a vyzkoušeli si, jak se má správně třídit. Přednášku nám poskytla společnost EKO-KOM.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

28. 11. 2017 – pečení vánočního cukroví

Ve středu jsme si s žáky zahráli na maminky a připravili jsme si těsto na linecké cukroví. V další vyučovací hodině jsme těsto pořádně vyváleli a vykrajovali. Nakonec vše upekli tak, až jsme provoněli celou školu. Na vánoční stůl nám ale nic nezbylo, protože jsme to všechno hned snědli.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

23. 11. 2018 – Voda ve Frýdku-Místku a okolí

Dne 23.11. nás navštívil lektor odborných kurzů z Muzea Beskyd, Frýdek-Místek pan Mgr. Jaromír Polášek, který nám tentokrát přišel povykládat o vodě, jako nezbytné veličině pro život. Ale také o vodě, která je hrozbou pro lidi, např. v podobě povodní.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

12. 11. 2018 - Beseda: Kuba - dvě tváře svobody

V pondělí jsme nasedli do autobusu a zajeli jsme s žáky do nedalekého Frýdku-Místku, kde jsme, v kině Petra Bezruče zhlédli sedmý díl vzdělávacího projektu Svět kolem nás. Uhranul nás Mexický záliv, karibský ráj a největší ostrov Velkých Antil.

 

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

2. 11. 2018 - Beseda s Policií ČR

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme dne 2. 11. opět navštívili místní oddělení Policie ČR ve Frýdlantu nad Ostravicí. Praporčík Literák nás provedl celou budovou, kde nás všechny umístil do policejní cely. Nakonec jsme si vyzkoušeli policejní čtyřkolku.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

Potravinová sbírka

V měsíci říjnu se v naší škole uskutečnila potravinová sbírka, která je pořádána v rámci akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby. Žáci společně s rodiči a učiteli naší školy přinesli plné tašky trvanlivých potravin (např. Cukr, olej, luštěniny, konzervy všeho druh, těstoviny apod.) Vše bylo věnováno Středisku Sociální Asistence Frýdek-Místek, jehož posláním je podpora rodin s dětmi v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci. Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme za jejich aktivitu a zapojení se do této dobrovolné pomoci.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

26.10. 2018 - Mapujeme strom svobody

V rámci 100. výročí založení naší republiky jsme se zapojili do projektu: „MAPUJEME STROM SVOBODY“. S žáky naší školy jsme navštívili nedalekou obec Čeladná, kde byla v roce 1968 vysazena lípa. Strom jsme označili žáky vyrobenou kartičkou „Strom svobody“, změřili obvod stromu a v okolí stromu uklidili.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

15. 10. 2018 - Klub pro rodiče a žáky – tvorba ježka

A je tu podzim. Naše kreativní maminky společně s dětmi nasbíraly šišky, bukvice, žaludy…  Z  polystyrénového  kužele  a koule  vytvořily tělíčko,  které  omotaly   provazem
a dotvořily přírodním materiálem.

Monika Fojtíková
 

13. 10. 2018 - Mezinárodní den elektroodpadu

V rámci mezinárodního dne elektroodpadu, který připadl na soboru 13. října, si žáci školy zopakovali, do které sběrné nádoby elektroodpad patří.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

12. 10. 2018 – projektový den- sadba jabloně na školní zahradu

V rámci projektu 72hodin se naše škola aktivně zapojila a vysadila jabloň na školní zahradu. Sazenici jabloně pro výsadbu nám darovala společnost Jukka z Ostrožské Nové Vsi. Získali jsme odrůdu Florina, která bude plodit na podzim a my už se nemůžeme dočkat, až sklidíme první jablíčka.
Bližší informace na: https://www.72hodin.cz/2018/projekty/skolni-jablon

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

10. 10. 2018 - Planeta Země 3000 - Myanmar

Dne 10. října 2018 se žáci III. a IV. třídy zúčastnili komentované filmové projekce "Myanmar - divoká cesta do barmské říše", která je součástí vzdělávacího programu Planeta Země 3000. Promítání proběhlo v prostorách KD Frýdlant nad Ostravicí a bylo nabité zajímavými informacemi. Projekce trvala 70 minut, žáci byli nadšeni a zbavili se mnohých předsudků o této krásné zemi.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

9. 10. 2018 – Divadelní představení „Čert a Káča“

Žáci III. a IV. třídy navštívili kulturní dům ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde shlédli divadelní představení. Klasickou českou pohádku na motivy Boženy Němcové „Čert a Káča“. Žáci se dozvěděli, jak to dopadne, když popletený čert si na svých zádech odnese do pekla hubatou a tance chtivou Káču.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

17. 9. 2018 – DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

V rámci tělesné výchovy, dvakrát do měsíce, navštěvujeme nedaleké dopravní hřiště. Žáci si zde mohou vyzkoušet nejen své fyzické dovednosti v jízdě na kole, ale také své znalosti z dopravní výchovy.

Mgr. Marcela Faldynová DiS