[ Zpět ]

ARCHIV AKCÍ

Škola na náměstí, odl. prac. ZŠ a MŠ při OLÚ Metylovice

Školní rok 2017/2018

 

Akce a činnosti ve škole

 

Červen ve školce

Červen jsme ve školce zahájili dětským dnem, na kterém děti plnily různé sportovní úkoly a užily si dopoledne plné zábavy. Celý měsíc jsme se věnovali sociabilitě a společně jsme si vyprávěli vše důležité k tomuto tématu. Uspořádali jsme "DEN HANDICAPU", na který nám přijel vyprávět svůj příběh pan Láďa se svým vodícím psem Aminkou. Pan Láďa trpí vzácnou dědičnou nemocí, která se nazývá Usherův syndrom (postupná ztráta sluchu a zraku). Děti si během besedy měly možnost pohladit vodícího psa a společně s panem Láďou si vyzkoušely různé praktické situace, které mohou využít při setkání s člověkem s kombinovaným postižením. Dozvěděly se velice zajímavé informace, jako např. když potkají člověka s vodícím psem, nesmí ho v žádném případě rušit. Na pejska nesmí volat, nesmí ho hladit a nesmí ho krmit. Vyrušit vodícího psa v práci znamená ohrozit člověka, kterého vede atd. Zábavné bylo pro děti netradiční soutěžení, medaile a hledání pokladu s odměnami. Před odjezdem dětí jsme si všichni společně připomněli, jak máme být obezřetní o letních prázdninách a popřáli jsme si krásné léto.

Bc. Dita Biolková

 

Červen v družině

Na začátku měsíce jsme se účastnili Dne dětí,který organizoval OLÚM. Děti si odpoledne plné her a zábavy velmi užily. Došlo dokonce na turnaj ve vybíjené mezi sestřičkami a dětmi. Děti navštívil i skřítek Olumáček, který jim připravil hledání pokladu. Odpoledne jsme chtěli zakončit opékáním párku, to bohužel nevyšlo, protože nám počasí nepřálo. Párky děti snědly nakonec uvařené v jídelně a u toho si prohlížely značné množství odměn, které během odpoledne dostaly.

Zbytek měsíce jsme trávili v přírodě, sbírali jsme lesní plody, užívali si pěkného počasí na zahradě a dětském hřišti. Vzhledem k teplému počasí si děti užívaly i hry v bazénu.
Nezapomněli jsme ani na prázdniny, povídali jsme si o tom, jak by si je děti přály trávit. Děti poté své vytoužené prázdniny výtvarně ztvárnily.

Za školní družinu přeji všem dětem krásné prázdniny, které budou plné zajímavých zážitků a rodičům pevné nervy!!!

Eva Šigutová
 

22. 6. 2018 - Školní výlet do ZOO Ostrava

Školní výlet do ZOO Ostrava se zhlédnutím komentovaného krmení pand červených a poté skvělých vzdělávacích programů – rozdělili jsme se na 1.stupeň, těmto žákům poutavou formou vyprávěl pracovník ZOO pan Adámek o zvláštnostech a zajímavostech týkajících se slonů, 2. stupeň pak měl podobnou aktivitu zaměřenou na zvířata Afriky. Prošli jsme si i další výběhy, krásně nám zapózovala a zařvala lvice, v dětské části jsme si užili prolézačky a zakončili vydařený výlet v obchodě se suvenýry.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

20. 6. 2018 - Projekt „Příroda kolem nás“

Tento den byl věnován projektu „Příroda kolem nás“, kde jsme se cestou do Frýdlantu a zpět věnovali formou soutěže mezi jednotlivými družstvy poznávání rostlin, ptáků, plnění aktivit spojených se znalostí přírody, vytváření postavičky z přírodnin i sportovním aktivitám v přírodě.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

18. 6. 2018 - Projekt „Pes přítel člověka“

Projekt „Pes přítel člověka“ se prolínal celým vyučovacím dnem, navštívili nás psovodi Policie ČR s ukázkou výcviku služebních psů, dále jsme ve 3. třídě pokračovali mnoha soutěžními aktivitami venku i v učebně spojenými se zvyšováním povědomí o dlouholetém soužití člověka a psa, slavných psech historie, specifik využití různých plemen, poznávali jsme čichem rozličné vůně a četli ukázky z literatury.

 

Mgr. Vítězslava Poláková

 

Květen v družině

Užívali jsme si na zahradě léčebny nadprůměrně teplého počasí. Děti hrály na hřišti míčové hry, skákaly panáka, kterého si nakreslily na chodník. Tvořili jsme i venku. Děti pokreslily svými výtvory chodníky kolem léčebny.

Na procházkách jsme si povídali o rozkvetlých loukách a jejich obyvatelích. Na toto téma děti později i malovaly obrázky. Ze zvířátek z louky jsme se zaměřili na slunéčko sedmitečné a včelky.

Eva Šigutová
 

Květen ve školce

V květnu jsme se ve školce seznámili s lidským tělem - popsali jsme si jeho části, co např. vidíme, co víme, ale nevidíme, co tělu prospívá a neprospívá, orgány a jejich funkce, lidské vjemy, zásady zdravého životního stylu, význam preventivních prohlídek a předcházení úrazům, atd. Děti si vyzkoušely sestavit lidskou kostru a společně dokreslovaly do velkého srdíčka co je zdravé a co našemu srdci prospívá. Nezapomněli jsme, že v květnu slaví všechny maminky svátek, a proto jsme se společně pustili do výroby přáníček a obrázků. Dětem se výrobky moc povedly.

 Bc. Dita Biolková

 

24. 5. 2018 - Výlet do oblasti Dolních Vítkovic

Na školní výlet jsme vyrazili s dětmi ZŠ při OLÚ MS Metylovice do oblasti Dolních Vítkovic. Nejdříve jsme viděli kulturní halu Gong, poté jsme už vstoupili do Světa techniky, kde jsme celý zbytek exkurze strávili prohlížením exponátů postupně od expozice techniky, civilizace, přírody a užili jsme si i 3D projekci filmu „Z ptačí perspektivy“. Výlet byl zajímavý, poučný a všem se nám líbil, odnášíme si hodně zážitků a nových vědomostí.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

Duben v družině

V dubnu proběhl Den Země. Povídali jsme si o ochraně přírody a ohrožených druzích živočichů. V rámci tohoto dne jsme uklízeli s dětmi zahradu, posbírali jsme veškeré papírky a věci (odpadky), které tam nepatří.
Na vycházkách jsme se soustředili na probouzející přírodu. Poznávali jsme jarní květiny a ty jsme potom v družině malovali.
Dále jsme si povídali o jaru jako ročním období, jaké změny můžeme v přírodě pozorovat (návrat ptáků, jejich zahnízdění, rodící se mláďátka a probouzení přírody v podobě prvních jarních květin a pupenů na stromech.).

Eva Šigutová
 

Duben ve školce

V dubnu jsme si s dětmi vyprávěli o České republice - jaké máme státní symboly, co jsou to korunovační klenoty, jaké u nás můžeme najít známé památky, naše tradice a zvyky, kdo je to prezident atd. Uspořádali jsme "DEN ZEMĚ" na kterém, jsme společně venku pozorovali lupou živý hmyz, hledali a poznávali různé přírodniny. Do kelímku děti sbíraly různé květiny, listy, mech a společně hodnotily rozmanitost jejich vůní. Na závěr děti čekala za jejich šikovnost sladká odměna. Duben jsme ve školce zakončili výrobou čarodějnických klobouků.

 Bc. Dita Biolková

 

27. 4. 2018 - Školní výlet do muzea Tatry a expozice Fojtství.

V pátek jsme s žáky ZŠ při OLÚ Metylovice vyrazili do kopřivnického muzea Tatry. Děti v muzeu plnily úkoly v pracovních listech, dohledávání informací o vozech značky Tatra si všichni v muzeu užili, celkové vítězství a s ním i drobné odměny pak patřily jedinému družstvu složenému z žáků 1. stupně. Po zkoumání historických vozů, letadel, motorek i vlaků, jsme se přesunuli do areálu Fojtství v Kozlovicích. Děti i nás zaujala nejvíce expozice staré školy, byt učitele, šatlava a půda s andělíčkem pro štěstí.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

Březen ve školce

V březnu jsme se s dětmi učili znát a dodržovat základní pravidla chování na silnici, na chodníku a na ulici - dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci, vědět jak se vyhnout jakémukoliv nebezpečí, vědět kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat apod. V druhé polovině března jsme přivítali jaro a věnovali jsme se velikonočním svátkům a jejich tradicím. Zdobili jsme slepičky, vyráběli zajíčky a barvili vajíčka.

Bc. Dita Biolková

Březen v družině

Krásný začátek března nás všechny navnadil k pobytu venku, hráli jsme hry na hřišti. Venku děti objevovaly první náznaky jara – rašící stromy nebo objevující se hlavičky sněženek nebo bledulí. Malovali jsme symboly jara – oblíbené jarní květiny jako jsou například pestrobarevné tulipány. Poté se počasí zhoršilo, sluníčko se nám schovalo a tak jsme si ho alespoň namalovali v družině. K tvorbě sluníčka jsme použili techniku otisků listů.

S divadelním představením k nám z Brna zavítalo dětmi velmi oblíbené „Divadlo Slunečnice“. Neopomenuli jsme ani Velikonoce – společně jsme si na dveře vytvořily věnec ze skořápek, dále jsme dělali zajíčky z čárek a slepičky z tácků.

Eva Šigutová
 

28. 3. 2018 - Školní výlet

Žáci ZŠ při OLÚ v Metylovicích i my jsme si užili tento den velikonoční atmosféru ve Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. První část prohlídky patřila výstavě, na které jsme se dověděli, jaká byla minulost tohoto kraje, viděli jsme ukázky života prostých lidí, od techniky modrotisku na látku, přes tehdejší vybavení lékárny, cukrárny, stroj na výrobu zmrzliny, až po kroje, součásti výbavy dívky a způsob oblékání jednotlivých částí krojů. Ve druhé části jsme pak prošli historické budovy v expozici Vlašská dědina a Valašské městečko, kde jsme viděli např. vynášení Morany, dověděli jsme se, jaké tradiční lidové pokrmy se na Velikonoce dříve připravovaly, proč se pekly jidáše a z čeho se vařila pučálka. Krásný sluneční den byl už jen završením podařeného výletu.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

27. 3. 2018 - Projektový den "Velikonoce"

Žáci 3. třídy ZŠ při OLÚ v Metylovicích věnovali den poznávání způsobu života předků, Seznamovali se se staročeskými velikonočními zvyky, vyzkoušeli si zdobení kraslic a šití kuřátek (ptáčků). Vyhledávali zmínky o svátcích jara v připravených úryvcích textů české literatury, seznámili se se symbolikou svátků, s jejich náboženským významem, s říkadly a koledami. Cílem bylo podporovat účinnou spolupráci ve skupině, vést žáky k ochraně přírody, rozšířit jejich slovní zásobu o nové pojmy, zdokonalit jejich čtenářské dovednosti a vyjadřovací schopnosti.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Únor v družině

V únoru jsme ve školní družině hodně tvořili. Děti vystřihovaly baletky, poté je lepily na jimi namalovaný podklad. Nezapomněli jsme ani na Valentýna, ten jsme pojali ve smyslu „ Myslím na Tebe“. Děti malovaly člověka, který jim při pobytu u nás chybí a koho mají rády. Dále jsme malovali zimní kočky pomocí modrého inkoustu a detaily na kočce poté děti dělaly zmizíky. Nezapomněli jsme ani na jaro, které se pomalými krůčky blíží, děti malovaly probouzející ptáčky.

Eva Šigutová
 

Únor ve školce

V únoru bylo naše téma „RODINA A DOMOV“. Vyprávěli jsme si o rodině - členové rodiny, vztahy v rodině, láska, bezpečí, jistota apod. O domově - okolí domova, kde bydlím, také co je dětský domov atd.

Tradičně jako každý rok jsme oslavili Masopust a užili si spoustu legrace.

Bc. Dita Biolková
 

Leden v družině

Lednové dny jsme si s dětmi užívaly hodně na čerstvém vzduchu, protože počasí bylo na toto roční období nadprůměrně teplé.  V herně si děti hrály s novými hrami.  Děti moc bavilo ztvárnění sněženky na obrovské sklenice.  Dále jsme se věnovali tématu zimy, děti vystřihovaly padající hvězdičky a tvořily zimní koláž, vyráběli jsme sovy ze šišek.

Eva Šigutová
 

Leden ve školce

V lednu se děti seznámily s některými druhy řemesel a povolání. Společně si vyzkoušely zahrát na malé záchranáře a s nadšením zvládly i spoustu dalších společných aktivit.

Bc. Dita Biolková

 

26. 1. 2018 - Školní výlet do muzea Tatry a expozice Fojtství.

26. 1. 2018 jsme s žáky ZŠ při OLÚ Metylovice vyrazili do kopřivnického muzea Tatry. Děti se rozdělily do skupinek a každá plnila úkoly v pracovních listech. Všichni jsme si dohledávání informací v muzeu užili, celkové vítězství a s ním i drobné odměny pak patřily jednomu z družstev 2. stupně. Po svačince jsme obdivovali výkony manželů Zátopkových v přilehlé expozici. Když jsme si dosyta užili historických vozů, letadel, motorek i vlaků, přesunuli jsme se do areálu Fojtství v Kozlovicích. Děti i nás zaujala nejvíce expozice staré školy, byt učitele, šatlava a půda s andělíčkem pro štěstí. Po návratu jsme se shodli na tom, že se všem výlet líbil a jsme rádi, že jsme zas bohatší o mnoho znalostí z historie dopravy i života na vsi.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Prosinec ve školní družině

V prosinci jsme si s dětmi povídali o vánočních zvycích, zpívali koledy. Děti si náramně užily pečení perníčku, které se jim povedly. Při výtvarné činnosti jsme se věnovali třem svatým, kteří chodí za dětmi večer pátého prosince. Děti tvořily koláž čerta, Mikuláše a anděla, dále tvořily roztomilé andělíčky z papíru. Neopomenuli jsme ani vánoční tématiku, děti psaly Ježíškovi a kreslily vánoční strom.

Eva Šigutová
 

Prosinec ve školce

Prosinec byl ve školce plný her a zimních sportů. Věnovali jsme se zimní olympiádě a paraolympiádě. Připomněli jsme si pravidla chování a bezpečnost u zimních sportů, jak se obléci k jednotlivým sportům, nezapomněli jsme na známé osobnosti sportu atd. Samozřejmě s blížícími se vánočními svátky, jsme si společně vyprávěli o tradicích Vánoc, zpívali koledy a vyráběli různé vánoční ozdoby.

 Bc. Dita Biolková

 

18. 12. 2017 - Projekt "České Vánoce, zvyky a pověry."

Projektu se zúčastnily děti základní školy, ale i děti mateřské školy. Školní třídy se jako mávnutím kouzelného proutku proměnily ve vánoční dílny. V každé dílně na žáky čekalo nějaké překvapení. V jedné dílně si děti mohly vyrobit jablíčkový svícen, ve druhé dílně děti lily vosk a hádaly z něj svou budoucnost, házely střevícem, či krájely jablíčka, aby zjistily, zda budou po celý příští rok zdravé. V poslední dílně si žáci spolu s paní učitelkou povídali o českých vánocích, zpívali koledy a namalovali si vánoční přání. Výrobky se dětem povedly a zvyky se jim moc líbily. Na závěr jsme si společně popřáli pěkné a pohodové Vánoce.

Mgr. Renata Janáčková
 

13. 12. 2016 – výlet do výrobny dortů Marlenka a expozice Obecná škola v Kozlovicích

Ve středu 13. prosince se žáci naší školy zúčastnili exkurze do výrobny, kterou proslavily produkty z medu a ořechů, ale především dort Marlenka.V úvodu byl dětem promítnut krátký film, který je seznámil s poutavým životním příběhem zakladatele Gevorga Avetisjana a s historií celého podniku. Dále následovala ochutnávka a prohlídka výrobny. Prostřednictvím proskleného koridoru nad výrobnou měli žáci možnost shlédnout přípravu surovin a výrobu kuliček Marlenka. O tom, že žáky prohlídka zaujala, svědčily i dotazy, které měli na paní průvodkyni.

Další částí výletu byla návštěva skanzenu Obecné školy v Kozlovicích. Paní průvodkyně nám přiblížila způsob vyučování ve staré škole. Děti si mohly prohlédnout, kabinet s pomůckami a učebnicemi, byt pro pana učitele, ale také stáje s předměty vztahujícími se k zemědělskému způsobu života našich předků. Žáci měli možnost nakouknout do šatlavy, kde byla figurína odsouzence, (ale jako živá). Též nás zaujal půdní prostor s expozicí historických předmětů. Co dodat závěrem? Počasí nám přálo. Nálada byla výborná a odnesli jsme si spoustu krásných zážitků.

Mgr. Renata Janáčková
 

Listopad ve školní družině

V listopadu nás předčasně zasypal sníh, tak jsem si ho s dětmi užívali při venkovních radovánkách. Děti soutěžily ve stavbě o nejlepšího sněhuláka, dováděly ve sněhu, koulovaly se. Využili jsme i kopec, který máme pod léčebnou k sáňkování a bobování.

Eva Šigutová
 

Listopad ve školce

V listopadu jsme se věnovali oblékání, módě a životnímu stylu. Děti si společně navrhli a namalovali vlastní model. Vyprávěli jsme si, jak se vhodně oblékat k různým příležitostem, jak se chovat u stolu, jak jíst zdravě apod. Zkusili jsme si, také prostřít stůl a vyrobit ovocný pohár.

 Bc. Dita Biolková

 

30. 11. 2017 - Přišla zima

Tímto projektem jsme přivítali paní Zimu.

Povídali jsme si zimní přírodě, jak pomoci v zimě zvířatům ve volné přírodě a taky jsme zimu malovali. Zatímco my jsme si povídali a malovali, za okny tiše padal sníh.

Zima je tu.

Mgr. Renata Janáčková

16. 11. 2017 - výlet do U6 v oblasti Dolních Vítkovic

Dne 16. 11. 2017 jsme s žáky ZŠ vyrazili do Dolních Vítkovic v Ostravě, kde nás pan průvodce seznámil s areálem, jeho dřívějším i současným využitím. Pak už jsme propadli světu vynálezů a techniky v expozici U6. Velkou část exponátů jsme si mohli „zažít“ a o to lépe se nám snad podaří zapamatovat si je i pro další výuku dějepisu, fyziky nebo třeba matematiky.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Říjen ve školce

Podzimní příroda plná barev nás ve školce inspirovala ke společnému vyprávění o přírodních změnách, které tohle roční období přináší. Vyprávěli jsme si co se děje v lese, na poli, na zahradě apod. Vyrobili jsme si spoustu krásných výrobků a uspořádali Halloweenskou oslavu.

 Bc. Dita Biolková

 

Říjen ve školní družině

V měsíci říjnu jsme se s dětmi ještě snažili využít krásného počasí venku. Děti se vydováděly na hřišti s prolézačkami. Na vedlejším multifunkčním hřišti si zahrály míčové hry. Při procházkách jsme sbírali přírodniny, které využijeme během zimních měsíců k výtvarné činnosti.

Za deštivého počasí si děti užívaly opravenou školní družinu, hrály společenské hry a věnovali jsme se i výtvarné činnosti. Malovali jsme podzimní stromy, zátiší s jablky a ježky.

Věnovali jsme se tématu Halloweenu. Děti toto strašidelné téma mají obzvlášť rády. Malovali jsme dýně, pavouky, netopýry a dělali jsme strašidelné lucerničky.

Eva Šigutová
 

20. 10. 2017 - Přírodovědná soutěžní vycházka na Metylovickou hůrku.

Díky překrásnému babímu létu jsme zažili vycházku mezi sluncem zářícími barvami podzimu. Cestou tři družstva plnily úkoly, kterými žáci ukázali, jak znají lesní faunu a floru, jak zvládnou orientaci na mapě s buzolou, jak dokáží vyrobit stavbu z přírodnin nebo třeba jak dokáží spolupracovat jako tým při sportovních aktivitách.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Září ve školce

Celé září jsme se ve školce věnovali pohádce. Vyprávěli jsme si o její historii, jak vznikla apod. Děti si vyrobili z výkresů známé postavičky z večerníčků a zvládli si i vytvořit vlastní knížku a záložku. Společně jsme si zkusili i připravit a zahrát pohádku "O perníkové chaloupce".

Bc. Dita Biolková

Září ve školní družině

Nový školní rok jsme s dětmi zahájili hrami na zahradě a hřišti.

Ve dnech, kdy pršelo, jsme malovali obrázky k výzdobě nově zrekonstruovaných prostor školy, horní chodby, schodiště a pokojů. Deštivé počasí přálo růstu hub, proto jsme se vydali na úpatí Ondřejníku, houbařit. Pobyt v lese jsme zakončili tvorbou domečků z přírodnin, děti byly z vycházky nadšené.

Eva Šigutová
 

7. 9. 2017 - Jak znáš les?

Výlet se soutěží družstev ve vědomostech a dovednostech, které se týkaly přírody a zejména lesa. Vydali  jsme se  asfaltovou  cestou  na  Metylovickou hůrku (Čupek),  zpět  pak zkratkou ke  kostelu  a  dále  do  sanatoria.  Celou  cestu  družstva  plnila  úkoly  zadané  v hrací kartě, na závěr proběhlo vyhodnocení a vítězné družstvo získalo odměnu za nejlepší znalost lesa.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

6. 9. 2017 - Výlet do Rožnova pod Radhoštěm

Školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme navštívili národní kulturní památku - Valašské muzeum v přírodě. Počasí nám přálo, takže jsme si užili celou trasu po skanzenu, zjistili jsme, jak se kdysi vyráběly metly z vrbového proutí nebo třeba píšťalky ze dřeva. Nakoupili jsme suvenýry a drobnosti pro své blízké a někteří z nás ochutnali i místní vynikající valašské frgály.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

5. 9. 2017- Beseda s lesníkem

Vzácnou návštěvu jsme přivítali s dětmi základní školy při OLÚM v areálu sanatoria – pana lesníka, který nám poutavou formou přiblížil život lesní zvěře, mysliveckou terminologii, přivezl s sebou ukázky rohů, parohů, kožešin i kvíz pro děti. V závěru nás bavil historkami a zážitky svými, i jeho kamarádů, o setkání s divokou zvěří, dokonce s medvědy.

Mgr. Vítězslava Poláková