[ Zpět ]

 

ARCHIV AKCÍ

Škola na náměstí, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7

Školní rok 2017/2018

 

Další akce a činnosti ve škole

 

15. 6. 2018 – Školní výlet na hrad Bouzov

Dne 15. 6. 2018 jsme se vypravili autobusem navštívit historický areál pod hradem Bouzov.

Historický areál pod hradem Bouzov byl pro nás velkým překvapením. Čekala tu na nás rozhledna v hlavě trojského koně, funkční historické zbraně a střelnice. Nakonec jsme byli na doprovodném komentovaném programu. Moc se nám to líbilo a hlavně i díky tomu, že do výkladu o zbraních a způsobu boje byly děti zapojovány.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

8. 6. 2018 - Pojďte s námi po Frýdlantě

V pátek 8. 6. 2018 proběhla vlastivědná vycházka s lektorem Mgr. Jaromírem Poláškem. Byli jsme se podívat na frýdlantský hrádek a cestou tam jsme byli seznámeni s historií Frýdlantu.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

1. 6. 2018 - Den dětí

Krásného slunného dne jsme se vypravili navštívit okolí řeky Ostravice. Děvčata a chlapci si za asistence učitelů zahráli různé sportovní hry a soutěže a také se zaměřili na ekologii a přírodniny. U řeky jsme se setkali s učiteli a žáky ze školy ZŠ T.G.M. Spolu s našimi žáky si zahráli beach volejbal na hřišti u řeky. Nakonec jsme měli všichni co dělat, abychom se stihli vrátit do školy, než nás dostihne bouřka.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

15. 5. 2018 - Atletický čtyřboj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

V úterý 15.5. se konalo okresní kolo atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na hřišti 6. ZŠ ve Frýdku-Místku.

Čtyřboje se zúčastnili žáci ze ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, ZŠ Třinec, ZŠ Pionýrů F-M a ZŠ Naděje F-M. Organizátor akce byl Mgr. Patrik Randa ze ZŠ Pionýrů F-M , společně se Střediskem volného času Klíč ve F-M. Soutěžilo se v kategoriích o nejlepší tříčlenné dívčí a chlapecké družstvo. Soutěžní disciplíny byly: běh na 60m, 800m(dívky) a 1500m(chlapci), skok daleký a hod kriketovým míčkem. Naší školu reprezentovala děvčata Kateřina Crhová, Markéta Švrčinová a Helena Brezinová. Všichni žáci se snažili a podali za povzbuzování svých spolužáků pěkné atletické výkony. Nejlepší sportovci obdrželi hodnotné ceny.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

30. 4. 2018 – Projektový den „ Pálení čarodějnic“

Oslava posledního dubnového dne byla v minulosti vždy spojována a magickými událostmi, které se dějí během Filipojakubské noci (z 30. dubna na 1. května). Zřejmě nejznámějším lidovým zvykem spojeny s těmito oslavami je tradiční pálení čarodějnic, které mělo přispět k ochraně domovů před zákeřnými čarodějnými bytostmi.

Na počest tohoto dne jsme v pátek měli ve škole čarodějnický den. Žáci již do školy přišli v nejrůznějších čarodějnických modelech. Společně jsme debatovali, kdo je to čarodějnice, podle čeho ji poznáme a proč se čarodějnice pálí. Každý z nás si vyrobil svou malou čarodějnici, čarovný pytlík s bylinkami na krk, čarodějnickou hůlku a uvařili jsme také lektvar. Nakonec jsme na zahradě rozdělali oheň a za čarodějnického muzicírování malé čarodějnice upálili.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

25. 4. 2018 – Protidrogový vlak

Varování před vstupem do feťáckého světa se dostává poslední týden žákům druhého stupně našeho města. Ve středu jsme tento vlak navštívili. Protidrogový vlak má šest vagonů, kde návštěvníci vidí brloh narkomanů, špinavou vězeňskou celu, služebnu policie či místo dopravní nehody zaviněné pod vlivem omamných látek. Součástí jsou i kinosály, které doplňují smyslové vjemy, na čemž celý projekt staví. Reakce žáků byla velmi pozitivní. Jako protidrogová prevence výborné.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

11. 4. 2018 – DEN ZEMĚ

Každý rok v rámci celosvětové akce Den Země se celá naše škola snaží pomoct okolnímu životnímu prostředí a udělat tak dobrou věc pro naši Zemi. Společně sbíráme odpadky kolem řeky Ostravice, které zde odhodí nepořádní lidé. Odpadky se snažíme třídit, tak jak nás to naučili zaměstnanci firmy AVE. Všichni jsme moc rádi, že tímto můžeme alespoň částečně okolní přírodě pomoci.

Vrcholem Dne Země a odměnou za naší práci bylo občerstvení formou opékání párku.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

6. 4. 2018 - Beseda - Plazi jak je neznáte

V pátečním předpoledni nás navštívil pan Samuel Valko se svými dalšími mazlíčky. Pan Valko, chovatel plazů a ještěrek, nám povykládal o životě, smyslech, způsobu života a dalších zajímavých faktech ze života plazů. Beseda byla propojena s ukázkou živých hadů a ještěrek. Viděli jsme krajtu královskou, korálovku, užovku, užovku albína, ale taky ještěrky jako agamu vousatou. Na závěr si děti mohly všechny plazy vzít do ruky a zjistit, jaký povrch těla mají jednotlivé exempláře a překonat svůj strach k těmto živým tvorům.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

5. 4. 2018 - Návštěva akciové společnosti Ferrcomp, a.s.

Ve čtvrtek hned z rána jsme navštívili s našimi žáky z druhého stupně frýdlantskou firmu Ferrcomp,a.s. Společnost se specializuje na výrobu dílců jeřábových věží pro stavební průmysl, radlic a lopat pro stavební stroje. Strojní zařízení je vyráběno pro firmu LIEBHERR v Německu a Rakousku. Průvodce firmou nám dělal ředitel společnosti pan Vojtěch Lukeš. Všem se nám exkurze moc líbila.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

23. 3. 2018 - Veselá velikonoční tvorba

Ve čtvrtek  23. března oslavili naši žáci příchod jara veselou velikonoční tvorbou. V relaxační místnosti si vytvořili „travňáčka“ a také tvořili z keramiky. Starší žáci zdobili velikonoční vajíčka voskem. Také v kuchyňce to jen svištělo. Sladká vůně se linula po celé škole. Naši žáci upekli skvělé velikonoční perníčky, na kterých jsme si všichni velmi pochutnali.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

21.3. 2018 - Vítání jara - vhazování Moreny

Středečním dopolednem nás provázelo vítání jara. Žáci si společně vytvořili malou Morenu a jednu velkou Morenu. Společně jsme se poté přesunuli k řece Ostravici, kde jsme za zvuku hudebních nástrojů a zpěvu Morenu hodili do řeky. Dík patří dětem ze školy a jejich učitelkám, které Morenu vyrobili a průvodu se také zúčastnili.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

19. 3. 2018 - Beseda s Policií ČR

V pondělí 19.3. jsme navštívili oddělení Policie ČR ve Frýdlantu nad Ostravicí. Praporčík Literák nás v policejní učebně seznámil s pravidly silničního provozu a povinnostmi při jízdě na kole. Na závěr jsme se aktivně zapojili do řízené diskuze.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

9. 3. 2018 - Beseda „ Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“

Žáci celé školy se 9. 3. zúčastnili besedy s názvem: „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. Beseda měla preventivní charakter a žáci se na ní seznámili s účinky alkoholu. Na závěr diskutovali s lektorkou také o tom, že alkohol je legální droga, o závislosti na alkoholu a dalších problémech, které mohou uživatele alkoholu potkat.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

5. 3. 2018 - Zimní krmení lesní zvěře

Společně s žáky naší školy jsme od podzimu sbírali potraviny, kterými v zimě obdarujeme zvířátka v lese. Když nadešel zimní čas, nasbírané potraviny jsme zanesli do krmelce zdejšího lesa a těšili jsme se z pocitu, že jsme mohli lesní zvěři pomoci.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

5.3. 2018 – knihovnická lekce

V pondělí 5.3. navštívili žáci naší školy Městskou knihovnu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Celou hodinu nás provázely pohádkové postavy, hádali jsme názvy pohádek dle poslechu hudby. Žáci se s nadšením zapojili do hádání popletených názvů pohádek a luštění křížovek. Úkoly všichni zvládli společnými silami na výbornou. Za odměnu si děti prohlédly knihy a časopisy, které si mohou taky zapůjčit. Na lekce se vždy těšíme, protože jsou pro nás nejen zábavné, ale i poučné a zajímavé.

 

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

23. 2. 2018 - Beseda „ Mravenci“

V pátek 23.2. proběhla pro žáky beseda „Mravenci“. O mravencích se říká, že jsou pilní, mají neobyčejný smysl pro týmovou práci a patří k největším silákům živočišné říše. A nejen o tom nám vyprávěl pan Richard Valko.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

9. 2. 2018 - Karneval

Karneval patří mezi tradice naší školy, a ani letos tomu nebylo jinak. Žáci i učitelé se převlékli do různých masek a zábava mohla začít. Samozřejmě nechyběly různé soutěže a hry. Po celou dobu byl karneval provázen reprodukovanou taneční hudbou, kterou zajistil žák naší školy Petr. V závěru karnevalu byli všichni žáci oceněni a náležitě odměněni za své originální masky.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

9. 1. 2018 – Beseda s živou e-liškou

V úterý 9. ledna navštívil naši školu pan Wolejník se svým liščím mládětem Miou. Lištička byla asi 8 měsíce stará, velice hravá a roztomilá. Kromě toho, že jsme mohli lištičku pozorovat a pohladit si ji, jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací ze života lišek a přírody vůbec.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

5. 1. 2018 - Tři králové

Dne 5. 1. 2018 byl na naší škole tříkrálový den. Společně s žáky tříd jsme obešli školu v kostýmech tří králů a společně jsme vytvořili vitráž a dřevěné postavy králů Kašpara, Melichara a Baltazara.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

22.12. 2017 – Vánoční besídka

Poslední školní den roku 2017 jsme si zpříjemnili nadělovaním dárečků. Také do naší školy přiletěl Ježíšek. Celou školou zněly koledy a vonělo cukroví. Povídali jsme si o vánočních zvycích a některé z nich si vyzkoušeli. A poté už nám nezbývalo nic jiného, než se těšit na Vánoce doma.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

15. 12. 2017 – Návštěva Lady Rosalie s tatínkem

V pátek 15. 12. nás ve škole navštívila Rosalie s tatínkem, aby nám předali dárečky, které sami doma vyrobili. Zahráli nám také na violončelo a pozoun. Bylo to moc krásné a všechny nás to potěšilo.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

14. 12. 2017 – pečení vánočních perníčků

Ve čtvrtek jsme si s žáky zahráli na maminky a připravili jsme si těsto na perníčky. V další vyučovací hodině jsme těsto pořádně vyváleli a vykrajovali. Nakonec vše upekli tak, až jsme provoněli celou školu. Na vánoční stůl nám ale nic nezbylo, protože jsme to všechno hned snědli.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

8. 12. 2017 – Vánoce: vánoční zvyky

Dne 8.12. nás navštívil lektor odborných kurzů z Muzea Beskyd, Frýdek-Místek pan Mgr. Jaromír Polášek, který nám tentokrát přišel povykládat o vánočních zvycích.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

5. 12. 2017 - Mikulášská nadílka

Dne 5. 12. 2017 nás navštívil svatý Mikuláš s čertem a hodným andělem. Sv. Mikuláš obešel postupně všechny třídy a vyslechl si krásné básničky a písničky. Hodné děti obdaroval dobrotami, ale zlobivé potrestal také uhlím. Zlobiví žáci ale přislíbili, že se brzy polepší.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

24. 11. 2017 - Hmyzí duchové

V pátek 24.11. proběhla pro žáky beseda „Hmyzí duchové“. Hmyzí duchové aneb o životě strašilek, pakobylek či kudlanek nám povyprávěl pan Richard Valko, který přijel i s těmito "potvůrkami" k nám do školy. Nejen že jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí, ale tato zvířátka se dokonce mnohým z nás poprocházela po rukou či po hlavách.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

3. 11. 2017 - Beseda s Policií ČR

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme dne 3. 11. opět navštívili místní oddělení Policie ČR ve Frýdlantu nad Ostravicí. V policejní učebně nás praporčík Literák blíže seznámil s činností policistů a s jejich technikou, zopakovali jsme si pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty. Také nám připomněl, jak je důležité dodržovat vlastní bezpečnost - cestou do školy, ve škole a doma. Závěrem proběhla živá diskuze na téma: komunikace s neznámou osobou, šikana a kyberšikana.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

Potravinová sbírka

V měsíci říjnu se v naší škole uskutečnila potravinová sbírka, která je pořádána v rámci akcí k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby. Žáci společně s rodiči a učiteli naší školy přinesli plné tašky trvanlivých potravin (např. Cukr, olej, luštěniny, konzervy všeho druh, těstoviny apod.) Vše bylo věnováno Středisku Sociální Asistence Frýdek-Místek, jehož posláním je podpora rodin s dětmi v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci. Během listopadu proběhlo celkové vyhodnocení. Naší škole se podařilo vybrat 93,8 kg potravin. Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme za jejich aktivitu a zapojení se do této dobrovolné pomoci.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

23. 10. 2017 - Klub pro rodiče a žáky

Naše veselé a kreativní maminky společně s dětmi opět zapojily svou fantazii a cit pro detail. Ze skleněné zavařovací sklenice, kterou naplnily podzimními plody a určité části polepily vlnitým papírem, kokosovým vláknem, kamínky a provázkem vytvořily originální dekorativní sovičku.

Monika Fojtíková
 

20. 10. 2017 -  „Beskydské pověsti“

V pátek proběhla u nás ve škole beseda, kterou pro žáky připravil Mgr. Jaromír Polášek z Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Beseda pojednávala o pověstech z Beskyd. Svou poutavou přednášku propojil s prezentací na interaktivní tabuli.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

13.10. 2017 - „Pirátský den“

Páteční dopoledne  bylo v naší škole rozveseleno pirátským dnem. Jednotliví žáci a také učitelé jakoby najednou zmizeli a po škole se pohybovali jen piráti, kteří hledali svůj poklad. Ztížené to měli tím, že po cestě za pokladem museli plnit všemožné úkoly. Žáci byli velmi pochváleni a odměnění za účast a originalitu masek. Všichni jsme si zábavné odpoledne velmi užili.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

12. 10. 2017 - Zábavné odpoledne se studenty anglického Gymnázia BMA

Dne 12. 10. nás navštívili studenti I. ročníku anglického Gymnázia Beskydy Mountain Academy z Frýdlantu nad Ostravicí. Pro naše žáky si připravili pestrý program netradičních pohybových her a soutěží. Žáci se aktivně zapojili do všech činností. Spolupracovali ve skupinách, vzájemně se povzbuzovali. Studentům děkujeme za veselou návštěvu a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

6. 10. 2017 - Návštěva areálu Horské služby ve Frýdlantu nad Ostravicí

V pátek 6. října jsme se s žáky vydali na úpatí hory Ondřejník, kde sídlí Horská služba ČR-oblast Beskydy. V areálu se nás ujal člen záchranné služby Pavel Masopust, který nás seznámil  se   čtyřkolkou,  vozem   a   přívěsem  horské   služby.   Žáci  si   mohli prohlédnout a zároveň vyzkoušet tyto stroje. Přiblížil nám činnosti Horské služby a to zejména: záchranné a pátrací akce v horském terénu, první pomoc a transport zraněných. Na cestu do školy žáci dostali džus a vitamínový bonbon, aby se jim lépe šlo.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

29. 9. 2017 - „Zlatý pták a jiné příběhy“

Dne 29.9. k nám do školy zavítal pan Mgr. Polášek z Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Svým poutavým vyprávěním nás zavedl do pohádek. Hlavní postavou byl Zlatý pták. Také nám vyprávěl pověst o Ondřejníku.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

18. 9. 2017 - „To je zákon, kámo“

Dne 18. 9. se žáci II. stupně naší školy zúčastnili výukového programu navazujícího na unikátní projekt nazvaný Protidrogový vlak – REVOLUTION TRAIN. Návazný program proběhl v sále kulturního domu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Zde se také uskutečnila videoprojekce filmu nazvaného „To je zákon, kámo“, kde se žáci vžili do role týmu vyšetřovatelů a odpovídali ústní nebo písemnou formou na dané otázky. Protože všichni žáci byli v odpovědích úspěšní, dostali sladkost a drobnou věcnou odměnu.

Mgr. Marcela Faldynová DiS
 

14. 9. 2017 - Recyklace hrou

Dne 14. 9. se naši žáci zúčastnili vzdělávacího programu nazvaného „Recyklace hrou“. Na náměstí ve Frýdlantu nad Ostravicí nás oslovili lektoři týmu tzv. „recyklojízdy“, kteří na kolech projíždí republikou a informují veřejnost o důležitosti třídění a recyklaci použitých baterií.

Ještě téhož dne nás ve škole čekala další zajímavá a přínosná přednáška. S lektorem neziskové společnosti ECOBAT s.r.o. jsme si formou hry zopakovali jak chránit životní prostředí a třídit odpad.

Mgr. Marcela Faldynová DiS