[ Zpět ]

 

ARCHIV AKCÍ

Škola na náměstí, odl. prac. ZŠ a MŠ při OLÚ Metylovice

Školní rok 2016/2017

 

Červen ve školce

V červnu jsme si povídali s dětmi o planetě Zemi, vesmíru, hvězdách, o koloběhu vody, střídání denních i ročních období a jejich příčinách, některých planetách, o světě přírody, tak i o světě lidí atd. Vyrobili jsme si hvězdářské čepice, dalekohledy a také létající talíře. Uspořádali jsme "Den dětí" ze kterého si děti odnesly velké medaile a drobné odměny. Rozloučili jsme se, popřáli si krásné léto a prázdniny plné zábavy.

 Dita Biolková

 

20. 6. 2017 - Beseda se psovody PČR

Dne 20. 6. měli žáci naší školy a školy na náměstí ve Frýdlantě nad Ostravicí v areálu OLÚ Metylovice příležitost blíže se seznámit s výcvikem a prací policejních psů. Na besedu k nám přijeli policejní psovodi z Frýdku-Místku se svými psy. Pro děti připravili ukázku základní poslušnosti, zadržení pachatele i překonání překážek v podobě dětského hřiště sanatoria.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

19. 6. 2017 - Výlet se soutěží

Překrásné slunečné pondělí 19. června 2017 jsme s žáky naší školy při OLÚM podnikli výlet se soutěžemi. Tři družstva dětí po celé dopoledne soutěžily ve zdravovědě, dopravní výchově, poznávání rostlin, ptáků a obojživelníků, ve znalosti Beskyd, písní a rýmů. Odměnou nám byl nejen krásně strávený den, ale i drobné ceny po vyhlášení výsledků.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Květen ve školce

V květnu jsme se s dětmi hravou formou seznámili s pravidly stolování a s přípravou stolu před jídlem. Tvořili jsme z čerstvé zeleniny, zkoušeli "jíst" čínskými hůlkami a vyprávěli si mnoho zajímavostí o typické stravě a zvycích různých národů. Samozřejmě děti nezapomněli na své maminky a jejich svátek a vyrobili jim krásné dárečky.

Dita Biolková

Květen v družině

„První máj, lásky čas,“ je jednou z pranostik, které se vážou k měsíci květnu. Všechno kolem nás kvete, je barevné, příjemně voní, sluníčko svítí a krásně nás hřeje. Prostě jeden z nejkrásnějších měsíců v roce.
S dětmi jsme se hodně věnovali sportovním aktivitám na multifunkčním hřišti. Na zahradě jsme hráli hry a využívali venkovní atrakce.
Snažili jsme se potěšit i maminky. Děti jim k jejich dni vytvořily krásná přáníčka. Taktéž se každé dítko snažilo svou maminkou co nejpřesněji výtvarně vyobrazit, což se jim všem velice povedlo a musím je moc pochválit. Voskovými barvami jsme vytvářeli motýly.
V polovině měsíce nás navštívilo Brněnské divadlo Slunečnice se svým hudebním vystoupením s názvem „Z pohádky do pohádky“, které u dětí sklízí velký úspěch.

Eva Šigutová

 

19. 5. 2017 - Výlet do ZOO Ostrava

Překrásný slunečný pátek jsme s žáky ZŠ při OLÚM MS v Metylovicích prožili v ZOO Ostrava seznámením se živočichy celého světa. Při každé návštěvě je možné objevit novou expozici, živočicha nebo alespoň nádherně rozkvetlé rododendrony jako tentokrát. Na závěr si děti mohly nakoupit upomínkové předměty nebo dobroty u stánků a s pocitem krásně užitého dne jsme zamířili zpět do Metylovic.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Duben ve školce

V dubnu jsme se ve školce věnovali ekologii a životnímu prostředí. Uspořádali jsme DEN ZEMĚ, vyprávěli si o třídění odpadu, jeho využití, o znečištění ovzduší apod. Děti si vyzkoušeli vysadit bylinky do květináčků a malovat na kamínky. V dubnu jsme oslavili také velikonoce, které jsou plné tradic a zvyků, děti se na ně moc těšili a vyrobili si na výzdobu spoustu krásných výrobků. Konec měsíce byl samozřejmě ve znamení zaklínadel, čar a kouzel. Děti si vyrobili strašidelné čarodějnické klobouky a vyrazili na pálení čarodějnic.

Dita Biolková

 

Duben v družině

Na polovinu dubna letos vyšly Velikonoce. S dětmi jsme si povídali, o jaký svátek jde a jak je označován. Říkali jsme si symboliku jednotlivých dní před Velikonocemi (např. sazometná neboli popelečná středa, zelený čtvrtek, Velký pátek, bílá sobota, Boží hod velikonoční).

Taktéž jsme si povídali, co se v jednotlivé dny smí či nesmí dělat:

- popelečná středa - vymetání sazí z komína, což znamená vymetání zlé síly;

- zelený čtvrtek - mělo by se jíst něco zeleného, odlétají zvony do Říma;

- Velký pátek - doba smutku, ticha a rozjímání, rovněž se traduje, že se tento den otevírají poklady ve skalách;

- bílá sobota - mladíci si pletou pomlázku a hospodyně pečou beránka, návrat zvonů z Říma.

Ve školní družině jsme se v tomto měsíci věnovali barvení vajíček, motali jsme zajíčky z papírového kartonu a vytvářeli velikonoční dekorace z keramiky, které dětí poté barvily. Abychom se celý měsíc nevěnovali jen tématice Velikonoc, s dětmi jsme vytvářeli lapače snů.

Jelikož se Velikonoce také nazývají svátky jara, zaměřili jsme si při pobytu v přírodě na její změny (rodící se mláďátka, rašící květiny od prvosenek po pampelišky nebo stromy a keře obsypané barevnými květy). Děti se poté tyto vjemy z přírody snažily zachytit na papír.

Eva Šigutová

 

26. 4. 2017 - Školní výlet do Landek Parku v Ostravě - Petřkovicích

Ve středu jsme se společně s některými žáky školy na náměstí ve Frýdlantě n. O. rozloučili s dětmi metylovického sanatoria výletem do ostravského Landek Parku – muzea hornictví. Ani chladno a déšť nás neodradily od procházky po venkovním zázemí s výstavou razicích strojů, sochou mamuta nebo petřkovické Venuše. V budově muzea nás zaujaly exponáty vybavení důlních záchranářů, promítnutý film a hlavně výcviková komora záchranářů, kterou někteří z nás prolezli i několikrát. Nejpoutavější částí pak byla exkurze do podzemí, kde jsme procházeli úzkými slojemi a sledovali úskalí práce horníků. Když nám pak průvodce zhasnul světlo v chodbě, viděli jsme, jak vypadá úplná, černočerná tma a zajímavý zážitek v nás zůstane dlouho.

Mgr. Vítězslava Poláková
 

Březen ve školce

V březnu jsme se ve školce věnovali tématům BEZPEČNOST a POVOLÁNÍ. Vyprávěli jsme si, co všechno musí znát účastník silničního provozu, jak být obezřetní v různých nebezpečných situacích, jak se správně zachovat v přítomnosti cizích lidí, jaká telefonní čísla volat v případě nouze a nebezpečí, jak dodržovat bezpečnost při výkonu různých povolání atd. Zkusili jsme si společně zahrát na různé situace v silničním provozu a také se dětem povedlo vyrobit spoustu pěkných výrobků k tématu.

Dita Biolková
 

28. 3. 2017 - Jaro a jarní tvoření

Příchod jara a s ním i krásného slunečného počasí nás ve dvou třídách školy při OLÚ MS Metylovice inspiroval k projektovému dni „Jaro a jarní tvoření“. Během projektového dne jsme si povídali o jarní přírodě, fauně a floře na jaře, změnách, které přicházejí, pranostikách souvisejících s tímto ročním období. Zazpívali jsme si s kytarou písničku „ Jaro dělá pokusy“ a hodně jsme si užili jarního tvoření s využitím pěnové hmoty, pokusili jsme se recyklovat igelitové tašky na krásnou jarní rozkvetlou louku, tiskli jsme květy pomocí plastových lahví a využívali různých dalších materiálů a barev méně a více neobvyklými způsoby. Děkujeme všem žákům za příjemnou atmosféru při práci.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

Únor v družině

S únorem se pojí přísloví: "Únor bílý, pole sílí." U nás tomu bylo také tak. Napadlo velké množství sněhu. Využili jsme ho k dovádění venku - bobování a sáňkování. Děti si nejvíce užily stavbu obrovských sněhuláků.

Výtvarnou tvorbu jsme věnovali spící zimní přírodě a zvířátkům. Dále jsme zkoušeli enkaustiku -voskovou techniku. Děti se touto technikou snažily vytvořit svá originální výtvarná díla. Rozvíjeli jsme jemnou motoriku naších dětí - výrobou papírových košíčků a baletek. Kromě toho jsme si nezapomněli připomenout Masopust - kdy a jak se slaví. K Valentýnu si děti vyrobily krásná srdíčka.

Eva Šigutová

 

Únor ve školce

V únoru jsme ve školce hodně slavili. Vyprávěli jsme si o tradici masopustu a z pet láhví jsme zvládli vyrobit masopustního koně. Nezapomněli jsme na masopustní koláče a preclíky. Uspořádali jsme samozřejmě masopustní karneval, na který si děti vyrobili krásné masky. Během karnevalu probíhaly sportovní a vědomostní soutěže a na konec děti dostali zasloužené drobné odměny. Podařilo se nám i vyrobit krásné výrobky na Valentýna, které děti věnovali svým rodičům.

Dita Biolková
 

Leden ve školce

Hned na začátku ledna jsme s dětmi uspořádali výpravu po stopách „Tří králů“. Vyrobili jsme si koruny a vyrazili jsme na místní kopce. Výprava se nám velice vydařila a měla u dětí veliký úspěch. Celý zbytek měsíce ledna jsme se věnovali zimním sportům. Vyprávěli jsme si, jaké druhy sportů máme, jaké děti znají, jestli znají nějaké známé sportovce a zda třeba s rodiči také nějaký sport provozují. Přálo nám počasí tak jsme si stihli zahrát venku hokej a zasoutěžit si o sladké odměny. Dětem se taky podařilo vyrobit spoustu pěkných výrobků na památku.

Dita Biolková
 

18. ledna 2017 - Exkurze školy do oblasti Dolních Vítkovic

Hned ráno jsme vyrazili s dětmi ZŠ při OLÚM Metylovice do Dolní oblasti Vítkovic.
Ve venkovním komplexu bývalých železáren nás nejprve provedl pan průvodce mezi bývalými vysokými pecemi, viděli jsme i kulturní halu Gong a dokonce i přípravu závodů běžců na lyžích, který se měl za pár dní v areálu konat. Po otevření Světa techniky jsme celý zbytek exkurze strávili prohlížením exponátů postupně od civilizace, techniky, přírody a užili jsme si i 3D projekci Vesmír. Škoda, že čas vyhrazený na exkurzi tak rychle uběhl a nemohli jsme si všechny exponáty prostudovat úplně podrobně. I tak se nám všem exkurze velmi líbila a odnášíme si hodně zážitků a nových vědomostí.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

Prosinec ve školce

V prosinci se už děti těšili na Mikuláše a hlavně na Vánoce a tak, jsme si společně vyzdobili školku, vyprávěli jsme si o vánočních zvycích, zpívali koledy, vyráběli zvonečky, přáníčka apod. Společně se školou nás navštívila "pohádková babička"a vyprávěla nám pohádku o Ježíškovi, také si s námi zazpívala koledy a zahrála na hudební nástroje. Nakonec všechny děti nakreslili na veliký papír, co by si přáli na Vánoce pod stromeček. Všechna přání jsme svázali mašlí a položili za okno Ježíškovi.

Dita Biolková
 

Prosinec v družině

Tak a je to tady! Máme poslední měsíc v letošním roce – prosinec. Přináší s sebou nejkrásnější období v roce advent a kouzlo Vánoc.

Na počátku druhého prosincového týdne děti navštívil Mikulášem s čertem. Hodným dětem, které uměly básníčku, nadělil sladkou drobnost. Nakonec se smilovat i na ty zlobivé. Ty mu však musely slíbit, že se do dalšího roku polepší.

Ve školní družině jsme malovali čerty a Mikuláše, učili se básničky a zpívali vánoční koledy.
Rovněž jsme udělali něco pro své zdraví a prošli jsme se do Frýdlantu nad Ostravicí, kde jsme se zúčastnili „Hromadného vypouštění balónků s vánočním přáním“. Tak jako v minulém roce se třeba někomu jeho přání vyplní.

Děti se celý měsíc věnovaly tvorbě s vánoční tématikou. Různými technikami výtvarně ztvárnily obrovský vánoční stromeček. Pomáhaly se otisky rukou. Ozdoby děti tvořily pomocí razítek, které si poté vybarvily, vystřihly a nalepily. Vyráběli jsme také vánoční přání.

Eva Šigutová

 

16. 12. 2016 - projektový den „Vánoce letem světem“

V pátek 16. 12. 2016 se žáci 1. až 9. třídy zapojili do projektové výuky „Vánoce letem světem“. Celé vyučování se skupina žáků, kteří se učí anglicky věnovala povídání o všem, co se týká oslav Vánoc v Austrálii, Anglii, USA (Kanadě, Novém Zélandu). Děti, které se učí německy si povídaly zas o Vánocích v Německu a Rakousku, a třetí skupinka žáků naší školy si s panem učitelem připomněla a vyzkoušela naše zvyky a obyčeje. Na závěr si každá skupinka připravila pro ostatní krátkou ukázku toho, čemu se věnovala, zazpívali jsme si společně Tichou noc v němčině, angličtině i češtině a děti předaly vlastnoručně vyrobená přání vzácné návštěvě – vedení naší školy. Děkujeme všem dětem za skvělou spolupráci.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

14. 12. 2016 – výlet do výrobny dortů Marlenka a expozice Obecná škola
                             v Kozlovicích

Ve středu 14. prosince jsme pro žáky školy uspořádali školní výlet do výrobny proslulého dortu Marlenka a dalších produktů z medu společnosti MIKO s. r. o. V česko-arménském „Království medu“ jsme se dětem blízkým způsobem seznámili s historií celého podniku, s poutavým životním příběhem zakladatele Gevorga Avetisjana a prostřednictvím proskleného koridoru nad výrobnou i s výrobním procesem medových dobrot. Měli jsme dokonce i možnost ochutnávky všech produktů a nákupu toho nejlepšího z produkce třeba svým blízkým pod stromeček.

Další částí výletu byla návštěva „živého skanzenu“ Obecné školy v Kozlovicích. Paní průvodkyně nám přiblížila expozici staré školy s kabinetem a bytem řídícího učitele, provedla nás stájí s předměty vztahujícími se k zemědělskému způsobu života našich předků, šatlavou s figurínou odsouzence, bytem vojvody a půdní výstavou historických předmětů. Na nákup suvenýrů nám už po Marlence nezbylo hodně peněz, přesto jsme si odvezli z celého výletu suvenýr asi nejcennější - skvělé zážitky.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

Listopad v družině

Slunečné dny na počátku listopadu nás vyhnaly s dětmi do přírody. Povídali jsme si o lese a zvířátkách. Po návratu z vycházky jsme v družině malovali veverky.
11. listopadu přijel po dlouhé době Martin na bílém koni. Radovali jsme se z příchodu zimy. Inspirovalo nás to k vystřihování nejrůznějších sněhových vloček z papíru, skládání a malování sněhuláků.

Eva Šigutová

 

30. 11. 2016 - Divadlo v léčebně

Poslední listopadový den nás navštívilo divadlo Slunečnice z Brna se svým vánočním hudebním představením. Dětem se vystoupení líbilo tak, že si s interprety společně zatančili.

Eva Šigutová
 

Výtvarné ztvárnění podzimu ve školní družině

Na pocházkách podzimní krajinou si děti všímaly krásně zbarvené přírody, která se pro ně stala následnou inspirací při výtvarné tvorbě.

Děti s pomocí přírodnin vytvářely obrázky podzimního sluníčka nebo otisků listů. Podzim však není jen slunečný a plný barev. Často jej střídají pochmurné a deštivé dny. Pokusili jsme se s dětmi co nejlépe vystihnout toto období.

Věnovali jsme se i problematice Halloweenu. Povídali jsme si o jaký svátek jde, kde a jak se slaví. A poté jsme namalovali typické Halloweenské dýně.

Eva Šigutová
 

Říjen ve školce

V říjnu jsme s dětmi pozorovali proměny přírody a barevnost podzimu. Povyprávěli jsme si co se děje s přírodou, co musíme udělat pro zvířátka, aby přežili zimu apod. Velkou zábavu si děti užili při malování velikého podzimního stromu na, který obtiskovali ruce a vytvořili, tak barevné listy. Také jsme si udělali z nasbíraných listů panáčka Dubáčka. Na památku a výzdobu pokojíčku si děti vyrobili i podzimní dráčky.

Dita Biolková

 

19. 10. 2016 - Školní výlet do výrobny svíček v Rožnově pod Radhoštěm
                            a Muzea řeznictví ve Valašském Meziříčí.

Ve středu ráno se děti ze školy při metylovickém sanatoriu a část žáků školy na náměstí ve Frýdlantě n. O. s učiteli vydali na výlet do rodinné manufaktury Unipar, kde se vyrábějí zdravotně nezávadné, nestékající svíčky. Paní průvodkyně nás zasvětila do výroby svíček technologií lisování za studena, každé dítě si pak obarvilo svou vlastní svíčku. V prodejně někteří z nás nakoupili krásně dekorované svíčky pro své blízké. Potom jsme už vyrazili autobusem dále – do Valašského Meziříčí, kde nás čekala ochutnávka výrobků rodinné firmy Krásno, zajímavá projekce přibližující zvyklosti našich předků při tradiční lidové zabijačce a hlavně prohlídka strojů a nástrojů používaných v dřívější době při zpracovávání masa.

Až si o Vánocích zapálíme svíčku a dáme si třeba kousek šunky, asi každý z nás už bude vědět, kolik práce a lásky je jejich výrobě věnováno.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

Září v MŠ

Celé září jsme se s dětmi věnovali domácím a hospodářským zvířatům. Vyprávěli jsme si o statku, kdo je to sedlák, co vše obhospodařuje, jaká chová zvířata, jaký mají pro nás taková zvířata užitek apod. Společně jsme si i statek namalovali. Přálo nám pěkné počasí, tak jsme se ještě společně se školou zúčastnili besedy s panem myslivcem.

Dita Biolková

 

20. 9. 2016 - Projektový den „Podzim“

20. září jsme ve škole oslavili blížící se první podzimní den celodenním tvořením v rámci projektového dne „Podzim“. Při vyrábění listů, stromů, draků, hříbků a jiných výtvarných výrobků jsme si povídali třeba o barvách typických pro podzimní měsíce, změnách v přírodě a chování zvířat, o pranostikách a přípravách našich předků na zimu.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

9. 9. 2016 - Beseda s lesníkem

9. září 2016 naši školu navštívil lesník se zajímavým vyprávěním, které nám všem přiblížilo svět zvěře našich lesů. Dověděli jsme se - kromě mnoha jiných věcí - jak se pozná jelen dvanácterák, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy nebo třeba jak se správně nazývá mládě srny a laně. Sáhli jsme si na trofeje i na na kožešiny zvířat. Bylo to příjemné zpestření výuky ve slunečném pátečním dopoledni.

Mgr. Vítězslava Poláková

 

5. 9. 2016 - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

V pondělí 5. 9. 2016 jsme navštívili národní kulturní památku Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Cestu autobusem jsme si zpříjemnili zpíváním lidových písní pocházejících z oblasti Beskyd a okolí. Po Dřevěném městečku nás v Mlýnské dolině nejvíce zaujal starodávný mandl a lis na olej. Ve Valašské dědině zas ukázka řemesel přadleny a kováře, i když největší pozornost našich žáků si nakonec vysloužil výklad „pana učitele“ ve staré škole.

Mgr. Vítězslava Poláková