[ Zpět ]

 

ARCHIV AKCÍ

Škola na náměstí, odl. prac. ZŠ a MŠ při OLÚ Metylovice

Školní rok 2015/2016

 

Červen v MŠ

V červnu jsme se ve školce věnovali sociabilitě. Společně jsme se s dětmi zamysleli jak vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, jak si uvědomovat vztahy mezi lidmi: úcta ke stáří, přátelství, kamarádství. Respektovat rozdílné schopnosti, jak se k mladšímu a slabšímu či postiženému člověku chovat citlivě a ohleduplně, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout pomoc apod. Prakticky jsme si vyzkoušeli, jak to mají například těžké nevidomí lidé. Konec školního roku jsme zakončili společně se školou, kde jsme se zúčastnili zajímavé besedy s myslivcem a navštívila nás i policie ČR.

Dita Biolková

 

Květen v MŠ

Naše téma v květnu bylo "STOLOVÁNÍ A PŘÍPRAVA JÍDLA". Vyprávěli jsme si co je to stolování, proč jíme příborem, jak se správně drží lžička, jak se máme u jídla chovat, jak přichystat např. slavnostní stůl apod. Děti si i samy zkusili připravit pohár a prostřít stůl. Zvládli jsme si i společně vyrobit spoustu výrobků. Něco nového co si děti vyzkoušeli, bylo sázení malých stromečků kaštanů pro lesní zvířátka v místním lese. Na závěr měsíce sklidila největší úspěch muzikoterapie, která proběhla na zahradě léčebny a byla pěkným rozloučením s dětmi.

Dita Biolková
 

Duben v MŠ

Celý duben jsme se ve školce věnovali životnímu prostředí. Řekli jsme si co je to čistý vzduch a kde ho najdeme, co ovlivňuje naše zdraví a životní prostředí, jak je nutné chránit naše lesy, jak člověk znečišťuje životní prostředí, taky jaké máme počasí na naší planetě, jak může být nebezpečné apod. Děti měli společně za úkol nakreslit, jak by měla vypadat podle jejich představ krajina, která je znečištěná a která je neznečištěná, společně se museli dohodnout, jak krajinu vytvoří. Tento úkol dětí zvládli výborně. Absolvovali jsme i vědomostní vycházku po okolí Metylovic, kde děti dostávali různé otázky o životním prostředí, které museli zodpovědět a za správné odpovědi dostávali razítko. Dětem to moc šlo a vysloužili si drobné odměny. Také nás ve školce navštívila "pohádková babička", se kterou si děti mohli zahrát různé pohádky např. "O veliké řepě", "O malém koťátku" i "O Koblížkovi". Nezapomněli jsme samozřejmě na pálení čarodějnic a společně jsme si z výkresů a ústřižků čarodějnice vyrobili.

Dita Biolková

 

Březen v MŠ

Bezpečnost a doprava to bylo naše hlavní téma v březnu. Vyprávěli jsme si, jak se máme bezpečně chovat v dopravních prostředcích a jejich blízkém okolí, jak se zachovat v nebezpečných situacích, jaká telefonní čísla v případě nebezpečí použít apod. Vyrobili jsme si přechod pro chodce, semafor a zahráli si na různé situace v silničním provozu. Nezapomněli jsme samozřejmě na velikonoce a vyrobili jsme si pěkné dekorace na sváteční stůl.

Dita Biolková

 

Únor v MŠ

Našim tématem v únoru byla "RODINA A DOMOV". Vyprávěli jsme si s dětmi co je rodina a kdo do ní patří, jak nás chrání domov a rodiče, jak můžeme s rodinou trávit volný čas atd. Jedno dopoledne jsme si zahráli na herce a režiséra a ztvárnili si pohádku "O domečku". Děti měli z pohádky velikou radost a taky se jim podařila výborně zahrát. Každý rok slavíme ve školce masopustní veselici, na kterou jsme ani letos nezapomněli - řekli jsme si, proč se masopust slaví a jakou má tradici, vyráběli jsme si masky, soutěžili, tančili a užili si spoustu legrace.

Dita Biolková

 

Leden v MŠ

Nový rok jsme začali ve školce vyprávěním o tradici Tří králů a taky jsme si i na krále zahráli. Pokračovali jsme v tématu zimní sporty a hry, vyprávěli jsme si, jaké zimní sporty známe, jak se na ně obléci a jak se bezpečně u zimních sportů chovat. Na konec měsíce jsme společně uspořádali karneval, vyrobili jsme si masky, zatancovali a zasoutěžili. Za krásné masky a úspěšné soutěžení si děti odnesli sladkou odměnu.

Dita Biolková

 

Prosinec v MŠ

Naše téma v prosinci bylo "ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL". Vyprávěli jsme si co Naše zdraví a životní styl ovlivňuje - zdravé a nezdravé potraviny, pitný režim, sport, oblékání apod. Děti si i společně dokázaly vyrobit ovocné poháry, které se jim moc povedly, a taky jim moc chutnaly. Všichni jsme se ve školce hlavně těšili na Mikuláše a Vánoce a tak jsme si udělali vánoční pohodu. Vyzdobili jsme si školku, zpívali koledy a vyprávěli si o zvycích a kouzlu Vánoc.

Dita Biolková

 

Listopad v MŠ

Listopad jsme začali ve školce halloweenem ke kterému jsme si i něco vyrobili, ale pro tento měsíc bylo naše hlavní téma "OBLÉKÁNÍ". S dětmi jsme si vyprávěli o tom, proč nosíme čepice, proč si obouváme boty a jaké boty máme, proč se na spaní převlékáme a v čem spíme apod. Zahráli jsme si i na malé návrháře a obkreslili jsme postavu našeho kamaráda. Společně děti vymyslely návrh oblečení, které potom na obkreslenou postavu dokreslily. Děti byly skvělé a moc se jim malování povedlo.

Dita Biolková

 

Říjen v MŠ

V říjnu jsme si vyprávěli o povoláních a řemeslech. Čím by děti chtěly být, až budou dospělé. Jak je důležité si vážit lidské práce apod. Děti zaujalo povolání myslivce a tak jsme si myslivost více přiblížili malou besedou. Ještě nám přálo krásné počasí, tak jsme ho využili a nasbírali různé lesní plody, větvičky... ze kterých jsme vytvořili pěkné výrobky.

Dita Biolková
 

Září v MŠ

Září jsme si s dětmi hodně užili. Povídali jsme si o hudebních nástrojích: které děti znají, jaké zvuky vydávají, kdo byl na koncertě nebo v divadle na hudební pohádce a podobně. Na hudební nástroje jsme si i společně zahráli. Z pet lahví jsme si vyrobili veliký buben, na který děti nakreslily krásné obrázky. Zasoutěžili jsme si ve školičkové "SUPER STÁR" a za skvělý pěvecký výkon si všechny děti zasloužily medaile a sladkou odměnu. Samozřejmě nechyběla závěrečná diskotéka.

Škola na náměstí, odl. prac. MŠ při OLÚ MetyloviceŠkola na náměstí, odl. prac. MŠ při OLÚ MetyloviceŠkola na náměstí, odl. prac. MŠ při OLÚ MetyloviceŠkola na náměstí, odl. prac. MŠ při OLÚ MetyloviceŠkola na náměstí, odl. prac. MŠ při OLÚ Metylovice

Dita Biolková