[ Zpět ]

ARCHIV AKCÍ

Škola na náměstí, odl. prac. ZŠ a MŠ při OLÚ Metylovice

Školní rok 2014/2015

 

Červenec 2015 v MŠ

V červenci bylo našim tématem ve školce ZDRAVÍ a BEZPEČÍ. Seznámili jsme se s lidským tělem, povyprávěli jsme si, jak jsou důležité preventivní prohlídky pro naše zdraví a jak správně dodržovat hygienické návyky. Děti si vyzkoušeli jak poskytnout první pomoc při úrazu a jaká telefonní čísla máme použít v situacích ohrožujících zdraví a bezpečí. Samozřejmě jsme si i užili krásné teplé léto.

Dita Biolková

 

Červen 2015 v MŠ

V červnu jsme si s dětmi ve školce uspořádali dětský den plný soutěží, za které děti dostali medaile a sladkou odměnu. S našim červnovým tématem "PLANETA ZEMĚ"jsme se s globusem proletěli po různých částech naší planety a seznámili jsme se, jací tam žijí lidé, zvířata a povyprávěli jsme si jak je celá naše planeta rozmanitá. Vyrobili jsme si z pet lahví rakety a obletěli jsme naše planety ve vesmíru, které jsme si i vyrobili. Měsíc jsme ukončili vědomostní soutěží, ze které si děti odnesly diplom za velký úspěch.

Dita Biolková

 

24. června 2015 - Beseda s myslivcem

Renáta Janáčková

 

23. června 2015 - Exkurze v závodě MARLENKA a prohlídka zámku
         ve Frýdku–Místku

Renáta Janáčková

18. června 2015 - Prezentace výcviku policejních psů

Renáta Janáčková

Květen 2015 v MŠ

V květnu jsme si s dětmi vyprávěli o naší zemi. Vysvětlili jsme si, jaké máme státní symboly, jak se jmenuje naše hlavní město a jaké má známé památky, kde bydlí pan prezident, a co jsou to korunovační klenoty. Společně jsme foukací technikou vytvořili náš národní strom. Samozřejmě, že jsme nezapomněli na maminky a jejich svátek a vyrobili jsme jim přáníčko, kytičku a obrázek v rámečku.

Dita Biolková

 

Duben 2015 v MŠ - Měsíc bezpečnosti

Duben byl v naší školce měsícem bezpečnosti. Z dětmi jsme se naučili uvědomovat si co je nebezpečné, projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám, chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí. Znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci). Vědět jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc a koho přivolat. Vyrobili jsme si společně semafor z pet láhví. Samozřejmě, že k dubnu patří i DEN ZEMĚ a tak jsme vyrazili k blízkému lesu a vyšli si po stopách Krakonoše. Během procházky jsme si řekli které lidské činnosti krajině nesvědčí, jak můžeme ublížit životnímu prostředí, zeleni a přírodě. Jak vhodným způsobem nakládat s odpady, chápat význam třídění odpadu, dbát na pořádek a čistotu a všímat si nepořádku a škod.
U lesa si děti nasbírali různé přírodniny a na památku si vyrobili Krakonoše se sojkou v budce.

Dita Biolková

 

22. dubna 2015 - Den Země

Ve středu jsme si ve škole připomněli Den Země. Řekli jsme si, proč máme Den Země a jaký je jeho význam. Bavili jsme se o tom, jak můžeme my osobně přispět  k ochraně naší planety. Seznámili jsme se také s návrhem "Ústavy Země", kterou si můžete přečíst zde. Pomocí interaktivních her jsme se seznámili s přírodou v našem okolí. Na závěr jsme se snažili zodpovědět několik otázek týkající se ochrany přírody.

Spytimír Ryzí

 

Březen 2015 v MŠ - Měsíc knihy

Březen byl ve školce měsícem knihy. S dětmi jsme si vyprávěli, jak se vyrábí papír, jak vzniká knížka, taky jsme si povídali o knihovně, kině a divadle. Vyrobili jsme si postavy z večerníčků a společně vytvořili strom pohádek. Samozřejmě jsme přivítali i jaro a vytvořili jsme si velikonoční výzdobu. Děti si hravě zvládly vyrobit velikonoční kohoutky, vajíčka, kytičky, ovečky a odvezli si i výrobky domů.

Dita Biolková

 

Únor 2015 v MŠ - Masopust

Celý měsíc únor jsme s dětmi ve školce slavili MASOPUST. Veselili jsme se, tančili, zpívali, kreslili, vyráběli masky a taky jsme si zahráli na cirkus. 

Dita Biolková