[ Zpět ]

ARCHIV AKCÍ

Škola na náměstí, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7

Školní rok 2014/2015

 

25. 6. 2015 - SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

Ve čtvrtek  jsme  uspořádali  pro žáky sportovní  den v malebném  okolí  řeky Ostravice,  kde mohli  své  síly změřit  v  netradičních i  tradičních  sportovních  úkonech,  jako  je  např. hod  gumákem  do  dálky,   točení  se   kolem  tyče  s následným sprintem do cíle, střelba na branku či chůze s míčkem na pálce. Všichni společně jsme si užili mnoho legrace a ne jen žáci jsme se s úkoly poprali na výbornou.

Bc. Lucie Fabóvá
 

24. 6. 2015 - RECITAČNÍ A PĚVECKÁ SOUTĚŽ

Žáci naší školy se zÚčastnili školního kola recitační a pěvecké soutěže, ve které se všichni snažili podat, co nejlepší výkony. Recitovali a zpívali básně či písně známých tradičních, moderních i méně známých autorů. Veselé písničky, hudebně doprovázené hrou na housle a kytaru paní učitelkou Zdeňkou Grossmannovou,  vybízely ostatní žáky ne jen  ke zpěvu, ale i k tanci. Celkově byla navozená  krásná, pohodová a radostná atmosféra, kterou jsme si  s  úsměvem  na rtech společně užívali. Všichni žáci za maximální výkon v pěvecké a recitační soutěži byli odměněni chutnou, sladkou odměnou.

Bc. Lucie Fabóvá
 

23. 6. 2015 - ŠKOLNÍ VÝLET ZOO OSTRAVA

Dne  23. 6. 2015 jsme se  vypravili do ostravské  ZOO. Botanické stezky  nás dovedly k pavilonu  medvědů  ušatých a hrochů. Prohlédli jsme si expozice orlů mořských, výběhy slonů, lvů, tygrů, žiraf, velbloudů a zeber. Velice se nám líbil pavilon Evoluce pro šimpanze a kočkodany. Také jsme se dozvěděli zajímavosti ze světa ryb, obojživelníků, plazů  a různobarevných brouků. Po dobrém obědě jsme zamířili do areálu pro děti, kde jsme si mohli vyzkoušet různé dětské atrakce. I když počasí nepřálo, v ostravské ZOO se nám moc líbilo.

Bc. Lucie Fabóvá
 

18. 6. 2015 - BESEDA S POLICIÍ ČR

Ve čtvrtek jsme se vydali na výlet k našemu detašovanému pracovišti v Metylovicích. Ve venkovním areálu léčebny probíhala prezentace práce psovodů policie ČR, která byla doprovázená názornými ukázkami výcviku služebních psů. Viděli jsme konkretmí povely, které všichni policejní psi musí zvládat. Žáky nejvíce zaujal přímý, vycvikový útok provedený psem na zkušeného figuranta ve speciálním obleku.

Bc. Lucie Fabóvá
 

10.6 - 11. 6. 2015 - OSLAVA 30. VÝROČÍ „ŠKOLY NA NÁMĚSTÍ“ (1985 -2015)

Dne 10. 6. - 11. 6. 2015 proběhla jubilejní oslava 30. výročí založení naší školy. Pozvaní hosté si mohli ve středu 10.6.2015, v dopoledních hodinách prohlédnout prostory školy, školní učebny a seznámit se s moderními didaktickými pomůckami, které žáci se speciálními vzdělávacími potřebami využívají ve výchovně vzdělávacím procesu. Druhý den, oslavy pokračovaly v sále Kulturního domu  ve Frýdlantu nad  Ostravicí, kde se sešlo  přibližně 200 hostů,  kteří  hned  u vstupu do sálu obdrželi symbolický dárek, který naší škole darovala firma T – WOOD, s.r.o. výrobce a distributor dřevěných podlah, pískovišť, kostkovišť a dalších produktů. V sále si všichni mohli prohlédnout výstavu originální výtvarné tvorby naších žáků a nahlédnout do starších školních kronik. V rámci odpoledního programu bylo podáváno malé občerstvení, které připravily zručné maminky našich žáků, učitelé a bývalí žáci naší školy (momentálně studenti Střední školy elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku). V 15.00 h byl kulturní program zahájen prezentací činností našich žáků a pěveckým vystoupením žáků, pod vedením paní učitelky Zdeňky Grossmannové. Pro děti bylo dále připraveno veselé vystoupení Klaunů z Balónkova, kde si společně zatančily, zacvičily a zazpívaly. Také divadélko „Bonbón“, které se představilo veselou pohádkou „O zlaté rybce“ se dětem moc líbilo. Hosty také oslovilo krátké vystoupení  Lukáše Biolka  se  svým „nezbedným  jojem“,   který sklidil velký potlesk  diváků. Grády celé  akce  vnesl  do publika pan Pavel Býma, který svým zpěvem a hrou na kytaru navodil úžasnou atmosféru. Zábavné kulturní odpoledne ukončili naši žáci několika veselými písněmi, za hudebního doprovodu houslí a kytary paní učitelky Zdeňky Grossmannové.

Oslava 30. výročí založení naší školy se povedla a těšíme se na další společné setkání.

Rádi bychom poděkovali za přípravu občerstvení Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku, maminkám našich žáků, firmě T-WOOD, s.r.o. za věcný dar a v neposlední řadě paní ředitelce kulturního domu Ing. Kateřině Kaiserové za poskytnutí prostorů.

Bc. Lucie Fabóvá
 

30. 4. 2015 - VÍTÁNÍ JARA - ,,ČAROVNÉ BYLINKY“

Oslava posledního dubnového dne byla v minulosti vždy spojována a magickými událostmi, které se dějí během Filipojakubské noci (z 30. dubna na 1. května). Zřejmě nejznámějším lidovým zvykem spojeny s těmito oslavami je tradiční pálení čarodějnic, které mělo přispět k ochraně domovů před zákeřnými čarodějnými bytostmi.

Na počest tohoto dne jsme se v dopoledních hodinách vydali sbírat bylinky, které nás zaujaly svou vůní, barvou a něžností. Odpoledne jsme se všichni společně snažili bylinky pomocí atlasu rostlin rozpoznat a pojmenovat. Avšak hřebem čarovného dne, na který jsme se nejvíce těšili, byla příprava ,,magického lektvaru“, který byl vařen z devatera bylin, v čarovném kotlíku na slunečním ohni. Ten, kdo tento lektvar ochutnal, splní se mu nejtajnější přání. Takže žáci nechtěli nechat nic náhodě a přidali si i třikrát. Tato akce se všem moc líbila a všichni domů odcházeli ne jen s plnými bříšky, ale také s dobrou náladou.

Bc. Lucie Fabóvá

 

24. 4. 2015 - VÝSTAVA DRAVCŮ

Dnes mohli žáci na fotbalovém hřišti ve Frýdlantu nad Ostravicí sledovat jednu z největších sbírek dravců a sov v ČR, kterou nám představila společnost ZAYFERUS. Žáci byli seznámeni s dravci žijící ne jen na našem území. Pomoci zajímavého výkladu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě dravců a také jsme mohli, na vlastní oči spatři např. karanča, výra velkého, sokolovité dravce, puštíka obecného, sovu pálenou, orla skalního, jestřába lesního a další. Vrcholem akce byla názorná ukázka, jak dravci loví.

Bc. Lucie Fabóvá

 

22. 4. 2015 - DEN ZEMĚ

Den Země je dne věnovaný naší planetě. Cílem oslav dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí a samozřejmě diskuse o možných nápravách a preventivních řešení těchto problémů. Poroto i žáci naší školy se již tradičně zapojili do této celosvětové akce a udělali dobrou věc pro naší Zemi. Stěžejním bodem tohoto dne byl sběr odpadu kolem řeky Ostravice, který zde zanechali nepořádní lidé. Plastové obaly, papír, sklo, rezavé konzervy, nepotřebné věci s domácností to vše „dusilo“ okolí malebné řeky Ostravice. Jsme rádi, že sběrem tohoto odpadu, jsme alespoň částečně pomohli naší okolní přírodě.

Bc. Lucie Fabóvá

 

31. 3. 2015 -  VELIKONOCE NA VALAŠSKÉ DĚDINĚ

Stejně jako o Vánocích jsme se se vydali navštívit Valašskou dědinu se záměrem dozvědět se více o velikonočních zvycích a tradicích, které jsou zde umocněný dobovým rázem malebných chaloupek. Dozvěděli jsme se mnoho informací o zvycích a tradicích Velikonoc, žáci si ozdobili vajíčka a pletli karabáče z vrbového proutí pod vedením tetiček a stréců z Valašské dědiny. Také jsme ochutnali tradiční pokrmy Velikonoc a to pučálka či jidáše z kynutého těsta. Všem se nám výlet moc líbil a moc se těšíme na další návštěvu této Valašské dědiny.

Bc. Lucie Fabóvá

 

24. 3. 2015 - KLUB RODIČŮ A ŽÁKŮ

Dnes zručné maminky naších žáků společně se svými dětmi tvořily k nadcházejícím velikonočním svátkům originální velikonoční vajíčka, která se všem moc povedla.

Bc. Lucie Fabóvá

 

12. 2. 2015 - TURNAJ V ČLOBRDU

Dne 12. 2. 2015 se uskutečnil školní turnaj ve hře člověče nezlob se, kterého se účastnilo 5 skupin po čtyřech soutěžících. Každý hráč hrál sám za sebe a snažil se vyhrát. Byl to boj převeliký, ale jako v každé soutěži vítěz bývá jen jeden a ten sklidil velký aplaus. Všichni žáci za jejich snahu při hře byli odměněni sladkou odměnou.
Vítězkou letošního turnaje se stala Pavlína Bakšová, které moc gratulujeme.

Bc. Lucie Fabóvá

 

5. 2. 2015 - KARNEVAL

Proběhl v naší škole dětský karneval. Masky byly velmi rozmanité, byly zde k vidění masky pohádkových, nadpřirozených bytostí, klaunů, indiánů, princezen, přes masky sportovců, zpěváků až po masky představující různá pracovní povolání. Za doprovodu moderní hudby si žáci zatancovali, zasoutěžili a zahráli různé sportovní hry. Všichni žáci byli náležitě odměněni za originalitu karnevalových masek a za výhry v různých soutěžích. Karnevalové odpoledne se dětem velmi líbilo.

Bc. Lucie Fabóvá

 

22. 1. 2015 - BESEDA S LESNÍKEM

Ve čtvrtek 22. 1. 2015 proběhla beseda s místním lesníkem panem Hlaváčem, který nám povykládal o zvířatech, které žijí v naších lesích. Také nám donesl ukázat paroží srnce, jelena a zvířecí kožešiny lišky a kuny, které si děti prohlídly a mohly si je i pohladit, aby si vyzkoušely, jaké jsou tyto zvířata na dotek.

Bc. Lucie Fabóvá

 

19. 1. 2015 - BESEDA PLAZI – JAK JE NEZNÁTE

V pondělí do naší školy přišel pan Valko a pověděl nám mnoho nových informací o plazech, kteří žijí u nás, ale i mimo českou republiku. Dokonce nám přinesl některé živé plazy ukázat a odvážlivci, kteří se nebáli, si je mohli vzít do svých rukou.

Bc. Lucie Fabóvá

 

14. 1. 2015 - ZIMNÍ RADOVÁNKY

Jen co nám připadlo více sněhu, hned jsme se ho snažili naplno využít k zimním sportovním aktivitám. Vzali jsme boby, sáně, lopaty a vydali se na nedaleký kopeček. Děti byly ve svém živlu, bobovaly o sto šest, a kdo neboboval, stavěl sněhuláka, nebo modeloval ze sněhu něco jiného. Všichni jsme se dobře bavili, až nám z těch sportovních aktivit vyhládlo a vydali jsme se zpátky do školy.

Bc. Lucie Fabóvá

 

8. 1. 2015 - STARÁME SE O LESNÍ ZVĚŘ

Za krásného slunného počasí jsme šli na vycházku do okolního lesa, kde jsme ke krmelci zvířátkům přinesli plno dobrot (plody kaštanů, žaludů, jablíčka a mrkev), na kterých si určitě pochutnali. Kolem krmelce jsme pozorovali, jestli nezahlédneme nějaké lesní zvíře. Bohužel se žádné neukázalo a tak děti aspoň pozorovaly a rozeznávaly ve sněhu stopy zvířátek, které se zde chodí nakrmit.

Bc. Lucie Fabóvá

 

16. 12. 2014 - Výlet do valašské dědiny

V úterý 16. 12. 2014 jsme vyjeli na výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme navštívili valašskou dědinu. Na tomto místě, kde se zastavil čas jsme procházeli vesničkou a nakoukli jsme do mnoha světniček, ve kterých nám pan tátové a panímámy rozpravovaly o tamějších vánočních zvycích. Děti se seznámili např. s předením lnu na kolovrátku, s vyřezáváním dřevěných figurek, s výrobou svíček a vánočních oplatků, a s litím olova. Navštívili jsme také dobovou školu, kde nás pan učitel seznámil s výukou a pomůckami, které se v té době používaly. Na návštěvě v poslední chaloupce nám hodné pani mámy připravily voňavý perník a lahodný čaj s devatera kvítí. Zde jsme si chvíli odpočinuli, užili si ještě chvíli tamější atmosféry a pomalu se vydali zpátky do školy.

Bc. Lucie Fabóvá
 

5. 12. 2014 - Přišel k nám čert, Mikuláš a anděl

Dnes se děti konečně dočkaly svatého Mikuláše, který dětem po přednesení básniček a písniček nadělil baličky plné pamlsků. A jelikož jsou u nás jen samé hodné děti, tak ani do pekla nikoho čerti rohatí nevzali.

Bc. Lucie Fabóvá
 

24. 11. 2014 - Odpoledne plné her s anglickým Gymnáziem Beskydy Mountain Academy

24.11.2014 nÁs opět navštívili studenti z anglického gymnázia Beskydy Mountain Academy z Frýdlantu nad Ostravicí. Jak už to bývá zvykem i dnes si pro nás při pravili program plný zábavy. Žáci si mohli zahrát různé hry, zatančit si a poslechnout si anglické písně za doprovodu kytary.

Bc. Lucie Fabóvá
 

6. 11. 2014 - BESEDA S POLICIÍ ČR

Navštívili jsme policejní stanici ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde proběhla beseda s tématy zaměřeny na šikanu, záškoláctví a krádeže. Beseda proběhla formou videoprojekce, kde žáci mohli vidět názorné ukázky těchto sociálně patologických jevů. Na závěr besedy žáci kladli panu praporčíkovi otázky, které je zajímaly.

Bc. Lucie Fabóvá
 

21. 10. 2014 - BESEDA O BEZDOMOVECTVÍ

V měsíci říjnu jako jediná škola ve Frýdlantu jsme zapojili do charitativní sbírky potravin pořádanou Slezskou Diakonii na pomoc lidem v nouzi. V rámci této sbírky byla uspořádána beseda týkající se problematiky bezdomovectví. Děti se tak mohly dozvědět více o tomto patologickém jevu a zeptat se na otázky, které je o tomto tématu zajímají. Žáky nejvíce zajímalo, jak tito lidé bez domova žijí své každodenní životy. V závěrečném hodnocení jsme všichni byli rádi, že jsme se této akce zúčastnili a mohli tak přispět na dobrou věc.

Bc. Lucie Fabóvá

 

20.10. 2014 -  VESELÉ ODPOLEDNE SE STUDENTY Z ANGILCKÉHO GYMNÁZIA BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY

V pondělí nás navštívili studenti z BMA gymnázia a připravili si pro naše žáky bohatý program plný her, soutěží, tanečků, písniček a výtvarné tvorby. Naši žáci se aktivně zapojovali do všech činnosti. Výborně spolupracovali se studenty jak samostatně tak ve skupinách a vzájemně si pomáhali. Připravený program naše žáky příjemně pobavil a žáci si z něj odnesli ne jen příjemné pocity, ale i památku na studenty, kterou společně vytvořili ze svých rukou.

Bc. Lucie Fabóvá

 

15. 10. 2014 PODZIMNÍ DRAKIÁDA

Jako každý rok nesmělo chybět v podzimním období pouštění draka. Jen letos místo tradičního místa v Malenovicích jsme se vydali pouštět naše draky na letiště. Cestou jsme sbírali přírodniny a pozorovali, jak se okolní krajina vlivem podzimního počasí mění, jak se listy keřů, stromů barví do krásných barev. Na letišti žáci vypustili své dráčky na oblohu. Vítr moc nefoukal, proto se na oblohu vzneslo jen par dráčku, ale i přes nepříznivost bezvětří si děti užily spoustu zábavy. Po příchodu do školy došlo k hodnocení akce, a protože jsme se velmi snažili, byli všichni účastnící náležitě oceněni sladkou odměnou.

Bc. Lucie Fabóvá

 

4. 9. 2014 - SPORTOVNÍ DEN V MALENOVICÍCH

První týden nového školního roku jsme zahájili procházkou do dětského sportovního areálu v Malenovicích. Děti během procházky sledovaly okolní přírodu. Nejvíce je však zaujala převeliká kočka, která se za nimi vydala na obchůzku. Na hřišti děti mohly změřit své síly ve sportovních disciplínách, jako jsou hry s míčem (fotbal), hry na honěnou, skoku, lezení a prověřit tak svou motoriku. Samozřejmě nám také nechyběla velká svačina, kterou jsme spořádali na tamějších lavičkách. Děti si dopoledne náramně užily a do školy jsme se vraceli s příjemným pocitem.

Bc. Lucie Fabóvá