[ Zpět ]

ARCHIV AKCÍ

Škola na náměstí, odl. prac. ZŠ a MŠ při OLÚ Metylovice

Školní rok 2013/2014

 

24. 6. 2014 - Návštěva stanice Horské služby

V úterý 24. června 2014 jsme se vydali na návštěvu stanice Horské služby a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje ve Frýdlantě nad Ostravicí. Pracovník HS nám vysvětlil, co je náplní práce členů HS a  ukázal nám vybavení, které pro svou práci používají. Také nám vysvětlil, jak se máme chovat na horách a vyzkoušel si nás ze základu první pomoci. Mohli jsme si také prohlédnout vybavení sanitního vozu záchranky. Nakonec jsme dostali malý dárek.

Spytimír Ryzí

 

19. 6. 2014 - Valašské muzeum v přírodě

Ve čtvrtek 19. 6. 2014 se žáci ZŠ při OLÚ MS Metylovice vydali na výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Počasí nám přálo, takže jsme si mohli prohlédnout všechny tři části muzea. V Dřevěném městečku jsme viděli budovy, které nesměly chybět v žádném městě či vesnici: dřevěný kostel, hospodu a dům starosty. Mohli jsme se také svést na starém dřevěném kolotoči. Ve vodní dolině nám průvodce vysvětlil, ale hlavně názorně ukázal, k čemu všemu se dá použít síla vody. Viděli jsme kovárnu - hamr, kde voda poháněla kladiva, úpravu tkaniny, vodní mlýn a vodní pilu - katr. Ve Valašské dědině jsme se mohli přesvědčit, že život na vesnici v té době nebyl snadný. Viděli jsme obydlí vesničanů, stodolu, chlév a také hospodářská zvířata, která kdysi chovali: kachny, krávy, králíky, osla. Nakonec jsme si prohlédli starou školu včetně dobového vybavení. Jak mohli žít bez internetu?!

Spytimír Ryzí

 

13. 6. 2014 - Beseda s Policií ČR

V pátek "třináctého" jsme uspořádali besedu s příslušníky Policie ČR doprovázenou ukázkami výcviku služebních psů. Této besedy se zúčastnili také žáci ZŠ praktické a ZŠ speciální z Frýdlantu nad Ostravicí. Ve venkovním areálu léčebny jsme se seznámili s policisty psovody se služebními psy. Nejvíce se nám líbily ukázky výcviku policejních psů a útok na figuranta. Prostřednictvím těchto ukázek jsme se dozvěděli, že policisté psovodi se služebními psy plní úkoly související s ochranou veřejného pořádku, s odhalováním kriminality a s ochranou osob a majetku.

Monika Fojtíková

 

4. 6. 2014 - Soutěžní dopoledne - INKLUZE

Učitelé odloučeného pracoviště si připravili pro žáky z běžných ZŠ a naši ZŠ praktické a ZŠ speciální, sportovně- vědomostní soutěž. V malebném venkovním areálu léčebny, byli žáci rozděleni do pěti družstev. Na pěti stanovištích, každé družstvo předvedlo své vědomosti a sportovní dovednosti. Soutěžilo se např. v běhu na čas, v hodu na cíl, v petangu a kroketu. Žáci si také zopakovali pravidla silničního provozu a dopravní značky. Své znalosti předvedli v rozeznávání rostlin a živočichů a kresbou „ekoobrázku“. Při těchto činnostech si žáci navzájem pomáhali a aktivně spolupracovali na „obtížnějších úkolech“. Na závěr byl každý žák odměněn sladkou dobrůtkou. Velmi vydařená akce se dospělým i soutěžícím líbila a tak doufáme, že se v příštím školním roce bude opět opakovat.

Monika Fojtíková

 

5. 12. 2013 - Mikuláš