[ Zpět ]

ARCHIV AKCÍ

Škola na náměstí, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7

Školní rok 2012/2013

 

27. 6. 2013 - Zábavné představení „Klaunice z Balónkova“

Předposlední předprázdninový den naše žáky přišla pobavit a rozesmát rozverná „klaunice z Balónkova“. Za bouřlivého potlesku obecenstva, nám představila kouzelný kufr a čarovné předměty, které se různě pohybovaly a měnily svou barvu. Báječná atmosféra nastala, když se rozezněly tóny známých populárních písniček. To naši žáci neodolali a společně s klaunicí si zatančili a zazpívali. Závěrem nám bylo předvedeno tvarování speciálních nafukovacích balónků.

Monika Fojtíková

 

25. 6. 2013 - Školní výlet do Štramberku

Čas prázdnin se blíží a tak jsme se konečně dočkali školního výletu, na který jsme se moc těšili. Nejprve jsme objednaným autobusem zamířili navštívit známé technické muzeum v nedaleké Kopřivnici. Zde jsme si prohlédli historická vozidla, motocykly, letadla, ale také prvorepublikové dobové oblečení a doplňky. Dále jsme autobusem pokračovali do historického městečka Štramberk. Již jako pěší jsme cestou na náměstí pozorovali a obdivovali zručnost našich předků - malebné dřevěné chaloupky lemující úzké kamenné uličky a půvabné obchůdky a pekárničky, kde se linula vůně sladkých pečených štramberských uší. Na náměstí jsme navštívili mini ZOO, kde jsme si mohli prohlédnout ryby, hady, ještěry i divoce zbarvené cizokrajné veverky. Také jsme zamířili do muzea loutek, kde jsme si prohlédli historické loutky z 19. a 20. století. Ale to hlavní nás teprve čekalo. Výstup na dominantu městečka věž Trúbu, která je pozůstatkem původního hradu. A protože jsme „odvážní“a výstup na vrchol věže jsme zvládli, byli jsme odměněni úžasným výhledem na celé okolí městečka Štramberk. Po dobrém obědě a odpočinku jsme šli „prozkoumat“ legendární jeskyni Šipku, kde byla na konci 19. století nalezena čelist neandertálského dítěte. Školní výlet se vydařil, i když počasí nepřálo, ale rádi jsme blíže poznali malebné městečko Štramberk, které se právem přezdívá moravský Betlém.

Monika Fojtíková

 

21. 6. 2013 - Zábavné dopoledne s anglickým Gymnáziem
                          Beskydy Mountain Academy

Dne 21. 6. 2013 nás navštívili studenti anglického gymnázia z Frýdlantu nad Ostravicí. Pro naše žáky si připravili pestrý program her, soutěží, výtvarné činnosti a písniček. Naši žáci se aktivně zapojili do všech připravených činností. Spolupracovali ve skupinkách i samostatně, navzájem si pomáhali a živě komunikovali. Zábavný program naše žáky zaujal i pobavil. V příštím školním roce opět s aktivními studenty anglického gymnázia budeme rádi spolupracovat.

Monika Fojtíková
 

17. 6. 2013 - Den dětí

Krásného slunného dne jsme se vypravili navštívit sportovní areál v Malenovicích. Děvčata a chlapci si za asistence učitelů zahráli různé sportovní hry a soutěže. Odpolední program byl pro naše žáky zpestřen opékáním párků na školní zahradě.

Monika Fojtíková

 

13. 6. 2013 - Klub pro rodiče a žáky

Poslední schůzku v tomto školním roce si naše zručné maminky společně se svými dětmi zpestřily přípravou ovocného zmrzlinového poháru a zeleninového salátu. Protože báječně spolupracovaly, nešetřily svou fantazií a vytvořily originální „umělecká díla“ byly všichni odměněny sladkostí a malou věcnou odměnou.

Monika Fojtíková

 

6. 6. 2013 - Beseda s Policií ČR

Dne  jsme navštívili oddělení Policie ČR ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde proběhla poučná beseda na téma kriminalita mládeže. Pan praporčík Pilch nás seznámil s videoprojekcí klipu zaměřenou na záškoláctví, krádeže a loupežná přepadení. Závěrem naši žáci byli poučeni o bezpečném chování v době letních prázdnin.

Monika Fojtíková
 

31 .5. 2013 - Exkurze v pohankovém mlýně

Poslední květnový den jsme se vypravili navštívit pohankový mlýn v Trojanovicích, kde se loupe pohanka od roku 1861 mechanickým způsobem. Pan mlynář Šmajstrla nám poutavě vyprávěl o historii mlýna a o prospěšných účincích pohanky na lidské zdraví. Také jsme si mohli prohlédnout prostory a zařízení mlýnice a seznámit se s procesem zpracování pohanky.

Monika Fojtíková
 

29. 5. 2013 - Výstava dravých ptáků

Naši žáci se zúčastnili ekologické akce, zaměřené na ochranu a poznávání přírody. V okolí areálu školy na Čeladné společnost Zayferus, která je známá největší sbírkou dravců a sov v ČR, nás seznámila s kriticky ohroženými dravci. Kromě velmi poutavého výkladu o životě dravců jsme v celé své kráse spatřili např. výra velkého, sokola loveckého, puštíka obecného, sovu pálenou, orla skalního, jestřába lesního a další dravce. S respektem jsme také mohli pozorovat útoky dravců na atrapy zvířat tažené navijákem. Zpáteční cestou jsme živě diskutovali o přírodě.

Monika Fojtíková
 

Úspěch našich žákyň ve výtvarné soutěži nazvané „Děti malují kostel“

Dne 24. 5. 2013 v kostele sv. Bartoloměje ve Frýdlantě nad Ostravicí proběhla výstava a vyhodnocení nejlepších výtvarných prací žáků frýdlantských základních škol, kteří se zúčastnili výtvarné soutěže nazvané „Děti malují kostel.“ Naši školu s úspěchem reprezentovaly tyto žákyně:

                                                1. místo -  Pavlína Bakšová

                                                2. místo - Milada Boldezerská

                                                3. místo - Žaneta Bongilajová

                                                Cena poroty: Jana Siváková

Všem dívkám gratulujeme.

Monika Fojtíková
 

23. 5. 2013 - Klub pro rodiče a žáky

V naší škole se linula příjemná vůně čerstvě natrhaných bylinek saturejky, tymiánu, oregana a estragonu. Naše zručné děti za asistence svých maminek vložily do skleněné nádoby vybrané bylinky, které zalily olivovým olejem, uzavřely a dozdobily lýkovou mašlí. Vytvořily tak originální, dekorativní nádobu s bylinným olejíčkem.

Monika Fojtíková

 

21. 5. 2013 - Přehlídka školního kola ve zpěvu a recitaci.

Ve školní relaxační místnosti se sešli žáci, kteří „nezaháleli“ a svým spolužákům přednesli známé i méně známé básně. Úžasná atmosféra nastala, když za hudebního doprovodu kytary a houslí se rozezněly tóny písní lidových, umělých, country písniček či folku. Žáci svým pěveckým výkonem dokázali, že hudbu mají rádi a rádi jí naslouchají. Dopolední program byl dále zpestřen milým divadelním vystoupením žáků I. stupně, kteří nám zahráli veselou pohádku „O budce“. Vystupující „mladí umělci“ byli odměněni bouřlivým potleskem, sladkostí a malou věcnou odměnou.

Monika Fojtíková
 

14. 5. 2013 - Okresní kolo atletického čtyřboje žáků základních škol praktických

Dne 14. 5. 2013 se konalo na stadionu TJ Slezan ve Frýdku – Místku okresní kolo atletického čtyřboje žáků základních škol praktických. Pořadatelství se ujala naše škola, spolu se Střediskem volného času Klíč ve F-M. Soutěžilo se v běhu na 60m, 800m a 1500m, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. Čtyřboje se zúčastnili nejlepší sportovci školních kol. ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, ZŠ Třinec, ZŠ Pionýrů F-M a ZŠ Naděje F-M. Soutěžilo se v kategoriích o nejlepší tříčlenné dívčí a chlapecké družstvo a v kategoriích tří nejlepších dívek a chlapců. Všichni žáci se snažili a podali za povzbuzování svých spolužáků pěkné atletické výkony. Naše škola byla velmi úspěšná, dívky Žaneta Bongilajová, Pavlína Bakšová a Terezie Němcová v kategorii družstev vybojovaly krásné druhé místo. Do krajského kola postupuje Terezie Němcová.

Do krajského kola postupují:

Chlapci:   Červeňák Marek (ZŠ Pionýrů, Frýdek-Místek)

                Chalachan Lukáš (ZŠ Naděje, Frýdek-Místek)

                Strapáč Kristián (ZŠ Třinec)

             

Dívky:   Bongilajová Nikola (ZŠ Pionýrů)

            Němcová Terezie (ZŠ Frýdlant nad Ostravicí)

            Zupková Amálie (ZŠ Třinec)

Krajské kolo proběhne v Karviné 29.5. 2013.

Monika Fojtíková

 

30. 4. 2013 - Veselé čarování

A opět je to tady. Protože rej čarodějnic se opět blíží, vypravili jsme se do lesa a na rozkvetlé louky, kde jsme pomocí atlasu rostlin rozpoznávali a sbírali různé druhy kvetoucích rostlin a travin. V lese jsme pozorovali stromy jehličnaté, listnaté a v dáli jsme zahlédli stádo srn. Zpátky do školy jsme si vesele vykračovali a těšili jsme se na další činnost. Protože sluníčko krásně hřálo, vytáhli jsme na školní zahradu zahradní posezení, na stoly jsme rozložili natrhané rostlinky a výtvarný materiál. Tvorba mohla začít. Pomocí látky, provázku a barviček jsme vytvořili měšec – „škapulíř“, který jsme naplnili nasbíranými bylinkami a zavěsili na krk. Závěrem jsme opékali šťavnaté voňavé špekáčky.

Monika Fojtíková

 

18. 4. 2013 - DEN ZEMĚ – Staráme se o přírodu

Krásného slunného dne jsme se vypravili kolem řeky Ostravice sbírat odpadky, které tu zanechali nepořádní lidé. Cestou jsme pozorovali probouzející se jarní přírodu. Vysoko v oblacích jsme zahlédli dravce a pomalu kroužícího čápa. Na louce jsme uviděli rozkvetlé květy sasanek, fialek a petrklíčů, ale také hromady odpadků. Protože odpady do přírody nepatří, popadli jsme igelitové pytle a sesbírali plasty a papír. Po domluvě s komunálními službami AVE jsme naplněné pytle s odpadem zanechali na smluveném místě.

Ale tím náš ekologický program neskončil. V odpoledních hodinách jsme se věnovali naší školní zahradě, kde jsme upravili záhony, vytrhali plevel, vyhrabali suchou trávu a zametli dvorek. Závěrem jsme živě diskutovali o pozitivním a negativním chování člověka k přírodě.

Monika Fojtíková

 

14. 3. 2013 - Divadelní představení ve ŠKOLE NA NÁMĚSTÍ

Naši školu navštívila slečna Petra Vlčková se svým divadélkem „BONBÓN“. Žáky i pedagogy pobavila veselá pohádka O Mášence. Atmosféra byla úžasná.   Žáci si společně zazpívali, popřemýšleli nad hádankami a odpovídali na všetečné otázky. Milé divadelní představení sklidilo bouřlivý potlesk.

Monika Fojtíková

 

7. 3. 2013 - Klub pro maminky a žáky – keramická velikonoční tvorba

Protože brzy přivítáme jaro a čas velikonočních svátků, rozhodly se naše zručné maminky společně se svými dětmi, vytvořit originální keramickou kachli s motivem berušky, motýla, či mravence. Opět při tvorbě zapojily svou fantazii, vzájemně si pomáhaly, živě diskutovaly a práce jim šla pěkně od ruky. Hotový výrobek dozdobily přírodním materiálem.

Monika Fojtíková

 

4. 3. – 12. 3. 2013 - Keramická tvorba velikonočního kuřátka

Z plátu hlíny, pomocí vykrajovátek a zdobítek, naši žáci vytvořili originální velikonoční kuřátko, které dozdobili přírodním materiálem.

Monika Fojtíková

 

26. 2. 2013 - Veselé muzicírování – HEJA-HEJ

Do naší školy zavítala paní Mgr. Lenka Břenková, která si pro naše žáky připravila kolektivní relaxačně - terapeutický program s využitím etnických hudebních nástrojů.
Naši žáci se do tohoto programu velmi aktivně zapojili. Nejprve byli seznámeni s historií a se zvuky didgeridaa, dešťové hole, fujarky, tibetských mís, kalimby, afrických bubnů a s dalšími etnickými hudebními nástroji. Úžasná atmosféra nastala, když naše žáky opustil strach a ostych a mohli si sami na tyto hudební nástroje zahrát. Celá škola se doslova otřásala v úderech a rytmech zvuků šamanských bubnů, chřestidel a ozvučných dřívek. Vznikla tak mezi žáky velmi dobrá vzájemná spolupráce při hře, na tyto netradiční hudební nástroje.

Monika Fojtíková

 

15. 2. 2013 - Beseda: PATOLOGICKÉ JEVY – ŠIKANA

Již tradičně jsme se sešli na POLICEJNÍM ODDĚLENÍ ČR ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde proběhla přednáška na velmi aktuální téma ŠIKANA. Pan praporčík R. Pilch naše žáky krátce seznámil s videoprojekcí klipu – Šikana ve škole. Dané téma hlouběji rozvedl a přiblížil žákům roli agresora, oběti a mlčící většiny. Také proběhla zajímavá diskuze na téma záškoláctví a jak pomoci obětem šikany. Závěrem byli naši žáci upozorněni na bezpečné chování v době jarních prázdnin -  při zimních sportech, v době, kdy jsou doma sami bez rodičů a jak se chovat k cizím, neznámým lidem.

Monika Fojtíková

 

14. 2. 2013 - Klub pro rodiče a žáky – tvorba originální dekorace

Naši zruční žáci společně s maminkami opět zapojili svou fantazii a vytvořili originální interiérovou dekoraci v podobě dřevěného závěsného srdce. Výrobek dozdobili přírodním materiálem – dřevěnými korálky, kokosovým vláknem, lýkem a ubrouskovou technikou.

Monika Fojtíková

 

12. 2. 2013 - Veselý rej masek ve ŠKOLE NA NÁMĚSTÍ

V naší školní relaxační místnosti bylo živo. Sešly se zde masky čertů, čarodějnic, klaunů, duchů, orientálních tanečnic a jiných pohádkových bytostí. Mile jsme byli překvapeni tím, že na veselé tvorbě masek se kromě žáků podíleli maminky, babičky, sestry i tetičky. Karneval byl zahájen představením masek „odborné porotě“, která se skládala z řad pedagogů a maminek z Klubu asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. A konečně po představení všech originálních masek mohl ten pravý karneval začít. Za doprovodu hudby známých disco písniček si naše bytosti pořádně zařádily. Žákům, kteří byli již tancem unaveni, jsme podávali speciální lahodné nápoje nazvané „Babí hněv“ a „Vraní pařát“ s citronem a brčkem. Závěrem všechny jedinečné originální masky byly odměněny sladkostí a drobnou věcnou odměnou.

Monika Fojtíková

 

25. 1. 2013 - Environmentální činnost - staráme se o lesní zvěř

Bílý jiskřivý sníh nám křupal pod nohami, mráz štípal do tváře a nad hlavami tiše poletovaly sněhové vločky. Cestou do nedalekého lesa jsme pozorovali zasněžené chaloupky, louky a zamrzlou řeku Ostravici. Při vstupu do sněhem zavátého lesa, kde větve stromů se těžce pohupovaly pod tíhou čerstvě napadaného sněhu, jsme došli ke krmelci. U krmelce jsme vysypali kaštany, žaludy, suchý chléb a jablíčka, aby lesní zvěř i v zimních měsících měla dostatek potravy a nehladověla. V lese jsme dále pozorovali a rozlišovali stopy zvěře a živě diskutovali o pozitivním a negativním chování člověka k přírodě.

Monika Fojtíková

 

15. 1. 2013 - Environmentální činnost – Třídění a recyklace odpadů

O osudu použitých věcí, které nám už dosloužily, rozhodujeme přímo v našich domácnostech a na pracovištích, kde vznikající odpad vhazujeme buď do košů na směsný odpad, anebo ho vytřídíme a umožníme tím jeho další využití a recyklaci. Vytříděním plastů, skla nebo papírových odpadů do barevných kontejnerů však tento proces teprve začíná. Těmito větami začala poučná přednáška, kterou si připravil pan učitel Mgr. Hanzelka. Naši žáci se dozvěděli zajímavé informace o typech odpadu, proč, co a jak třídíme a jestli je vůbec možné množství odpadů omezit. Žáci dále byli seznámeni s tím, co se děje na skládkách nebo ve spalovnách, kde se směsný komunální odpad vyváží. Přednáška byla doplněna videoprojekcí spotů, vztahujících se k danému tématu. Závěrem proběhla volná diskuze a praktická ukázka, kde si žáci mohli vyzkoušet správné třídění odpadů do barevných kontejnerů.

Monika Fojtíková

 

5. 12. 2012 - Mikulášské radovánky

A opět naše žáky navštívil sv. Mikuláš s milým andělem a rozverným čertem. Nejprve si přečetli v KNIZE HŘÍCHŮ prohřešky našich dětí, ale ke svému údivu zjistili, že jsou hodné a pilné. Proto po přednesu básničky či zpěvu písničky obdarovali naše žáčky balíčkem sladkých dobrot.

Monika Fojtíková

 

29. 11. 2012 - Vánoční jarmark ve ŠKOLE NA NÁMĚSTÍ

Kouzlo blížícího se času vánočního dýchlo na rodiče, příbuzné, známé i širokou veřejnost, která se přišla podívat na předvánoční výtvarnou tvorbu našich žáků. Již při vstupu do naší školy se chodbami linula příjemná vůně vanilky a skořice a v dáli se ozývala tichá vánoční hudba. Návštěvníci si mohli prohlédnout v duchu vánočním prostory přírodně vyzdobené školy, ale také milé a originální výrobky našich žáků. Při této tvorbě naši „mladí umělci“ předvedli svou zručnost, fantazii, cit pro detail, barevnost a krásu. Vánoční jarmark ve ŠKOLE NA NÁMĚSTÍ byl úspěšný svou návštěvností, ale hlavně oslovil ty, kteří alespoň chvíli chtěli zapomenout na všední starosti a předvánoční shon.

Monika Fojtíková

 

28. 11. 2012 - Tvorba adventních věnců

Adventní čas je opět tady. Naši žáci, společně s maminkami předvedli svou zručnost a originalitu ve tvorbě adventních věnců. Na jejich výrobu použili přírodní materiál, stuhy, drátky provázky aj. dostupný materiál. Milé adventní věnce jistě rozzáří nejeden vánočně nazdobený stůl.

Monika Fojtíková

 

19. 10. 2012 - Beseda s Policií ČR

Žáci naší školy se zúčastnili zajímavé a poučné besedy, která proběhla na policejním oddělení ve Frýdlantě nad Ostravicí. Pan poručík Pilch nás seznámil pomocí videoprojekce s činností jednotlivých policejních útvarů ČR. Dozvěděli jsme se různé zajímavosti s prostředí pořádkové, dopravní a kriminální policie, s prostředí činnosti letecké služby, útvaru rychlého nasazení a služební kynologie. Závěrem proběhla debata na téma vlastní bezpečnost, kde se žáci aktivně zapojili do poučné diskuze.

Monika Fojtíková

 

Spolupráce naší školy s chirurgickou a úrazovou ambulancí

Již několik let naše škola spolupracuje s chirurgickou a úrazovou ambulancí MUDr. Zdeňka Závěšického ve Frýdlantě nad Ostravicí. V přízemních prostorách frýdlantské polikliniky naši „mladí umělci“ vystavují své výtvarné práce, které příjemně rozveselí prostory chodby,  čekárny a ordinace.  Děti i  dospělí pacienti tak mohou aspoň chvíli zapomenout na stres, bolesti a  smutek.  Na  oplátku  vždy  vstřícné,  milé  a  usměvavé  zdravotní  sestřičky připraví  pro naše žáky  zajímavou,  poučnou a názornou besedu, na kterou se všichni těšíme.

Monika Fojtíková

 

4. 10. 2012 - Podzimní pouštění draků v Malenovicích

Slunného podzimního dne jsme se vypravili do Malenovic, pouštět papírové draky. Cestou jsme pozorovali pestře zbarvené listy stromů a keřů, rozlišovali jsme lesní houby a sbírali žaludy a bukvice. Ve sportovním areálu v Malenovicích jsme si nadšeně připravili své papírové draky a rozběhli se po louce vyzkoušet jejich let. Protože foukal příznivý vítr, draci se vznášeli vysoko k oblakům a šustěli nám nad hlavami. A přišlo konečné hodnocení akce. Hodnotila se ruční tvorba, výtvarné zpracování a „ladnost letu“ draka. Protože jsme se všichni snažili a papíroví draci úspěšně vzlétli, byli jsme odměněni sladkostí a ti nejlepší diplomem a malou věcnou odměnou.

Monika Fojtíková

 

27. 9. 2012 - Tvořivé odpoledne pro maminky a žáky naší školy

V naší škole již řadu let funguje klub pro rodiče a žáky. Scházíme se 1- 2x měsíčně. Členové klubu si mohou vybrat z pestré nabídky programu zaměřeného na pracovní, výtvarnou a sportovní činnost. Pro naše žáky je i velmi lákavá nabídka přípravy jednoduchých pokrmů např. ovocných a zeleninových salátů, dezertů a studených mís. Cílem našeho klubu je rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, systematicky cvičit své schopnosti a dovednosti, rozvíjet schopnost přemýšlet, rozhodovat se, poznávat sám sebe, vlastní zájmy a potřeby.

Nový školní rok jsme zahájili tvorbou draka „Papíráka“. Na jeho tvorbu jsme použili různý přírodní materiál např. šípky, žaludy, kaštany, kokosové vlákno, lýko… Tvorbou dekorativního dráčka jsme si připomněli, že veselý, voňavý a barevný podzimní čas opět nadešel.

Monika Fojtíková

 

7.9.2012 - Sportovní dopoledne v Malenovicích

Krásného slunného dne jsme se vypravili navštívit dětský sportovní areál v Malenovicích. Cestou jsme pozorovali krásnou okolní přírodu a malebné chaloupky. Také nás zaujali chataři a chalupáři, kteří se s láskou a píli starají o svá políčka, zahrady a domácí zvířata. V dětském areálu v Malenovicích jsme předvedli své sportovní schopnosti při hrách s míčem, honičkách a kolektivních hrách s využitím chůze, běhu, skoku a lezení. Zpátky do školy jsme se vraceli trošičku unaveni, ale s pocitem příjemně stráveného dopoledne.

Monika Fojtíková