[ Zpět ]

ARCHIV AKCÍ

Škola na náměstí, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7

Školní rok 2011/2012

 

28. 6. 2012 - Veselé muzicírování – HEJÁ - HEJ
Do naší školy zavítala paní Lenka Břenková, která si připravila pro naše žáky kolektivní relaxační, terapeutický program s využitím etnických hudebních nástrojů. Žáci se do „muzicírování“ velmi aktivně zapojili.

Monika Fojtíková

 

27. 6. 2012 - Spolupráce s anglickým gymnáziem – Beskydy Mountain Academy
Naše žáky navštívili studenti anglického gymnázia z Frýdlantu nad Ostravicí, kteří si připravili pestrý program her, soutěží a hudby.

Monika Fojtíková

 

26. 6. 2012 - Školní výlet na Hukvaldy

Tolik očekávaný školní výlet jsme zahájili návštěvou obecné školy v Kozlovicích, kde proběhla beseda na téma „Škola v době dávno minulé“. Dále jsme pokračovali autobusem na Hukvaldy, kde nás čekala prohlídka středověkého hradu a malebné obory. Zpáteční cestou jsme se zastavili v restauraci Ve Mlýně, kde jsme se s chutí naobědvali a zároveň si prohlédli historický přírodní areál.

Monika Fojtíková

 

19.6. 2012 - Den dětí v Malenovicích

Krásného slunného dne jsme se vypravili do Malenovic navštívit sportovní areál, kde jsme si zahráli různé míčové hry. Odpoledne, na školní zahradě jsme si pochutnali na sladkém čokoládovém nanukovém dortu.
 

Monika Fojtíková

 

7. 6. 2012 - Přehlídka dětské výtvarné tvorby

Dne 7. 6. 2012 proběhla v naší škole přehlídka dětské výtvarné tvorby a prezentace učebnic a pomůcek nakladatelství „Nová Škola“ a „Studio 1+1“. Učitelé, žáci, rodiče i široká veřejnost si mohla prohlédnout nejen prostory školní budovy a ochutnat speciality našich maminek a žáků, ale také se mohla seznámit s výrobky ze dřeva, keramiky, papíru a přírodního materiálu, které prezentovali naši zruční „mladí umělci“

Monika Fojtíková

 

16. 5. 2012 - DEN RODIN - společná činnost rodičů a žáků v naší škole.

Rodiče a žáci společně tvořili náramky a náhrdelníky z pestrobarevných skleněných i dřevěných korálků.

Monika Fojtíková

 

10. 5. 2012 - Okresní kolo lehkoatletického čtyřboje

Dne 10. 5. 2012 se žáci 7. a 8. roč. naší školy zúčastnili okresního kola lehkoatletického čtyřboje žáků ZŠ praktických. Závody se konaly v Třinci. Tentokrát jsme byli velmi úspěšní. Chlapci získali v kategorii družstev 2. místo, děvčata se umístila na 3 místě.
V jednotlivcích dosáhli skvělého umístění tito chlapci:

I. místo Michal A n d ě l
II. místo Lukáš Š v a n c e r

V kategorii dívek se na III. místě umístila Žaneta Bongilajová.
Všichni výše jmenovaní žáci budou reprezentovat školu v krajském kole, které proběhne 24. 5. 2012 v Novém Jíčíně. Držíme jim všichni palce!!

adomíra Paclová
 

11. 5. 2012 - Beseda s Policií ČR

Žáci naší školy se opět zúčastnili besedy na policejním oddělení ve Frýdlantě nad Ostravicí. Poručík Pilch nás seznámil s preventivní informační brožurkou nazvanou AJAX. Zde jsme se dozvěděli něco o činnosti Policie ČR a zopakovali jsme si pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty. Závěrem se žáci zapojili do zajímavé a poučné diskuze na téma – vlastní bezpečnost.

 

Ekologické aktivity žáků naší školy ke DNI ZEMĚ.

23. 4. – 26. 4. 2012

 

26. 4. 2012 – Ekologická akce – spolupráce s technickými službami AVE. Sběr odpadu v okolí řeky Ostravice.

 

25. 4. 2012 – Návštěva naší školy ostravským divadelním souborem.

Do programu nazvaného „Popletený pan Barvička“ se také naši žáci zapojili, jak výtvarnou činností, tak zpěvem.

V odpoledních hodinách proběhla ekologická výtvarná soutěž, kde naši žáci výtvarně reagovali na téma: Člověk a životní prostředí.

 

24. 4. 2012 - Založení bylinkového záhonu a sázení bylinek na školní zahradě.

 

23. 4. 2012 – Vyhledávání informací a ekologických zajímavostí ke Dni Země na internetu. Řízená diskuze ve třídách.

Monika Fojtíková


  28. 3 2012 - Spolupráce rodičů a žáků naši školy při výtvarné tvorbě.

Spolupráce rodičů a žáků při výtvarné tvorbě se opět podařila. Všichni zapojili svou fantazii a s úsměvem na rtech si vyzkoušeli různé výtvarné techniky při zdobení velikonočních vajíček.

Monika Fojtíková

 

Spolupráce s asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

Dopoledne v keramické dílně - tvorba keramických výrobků pro dům i zahradu.

Monika Fojtíková

 

Březen 2012 - Tvorba keramické velikonoční dekorace

Z vyváleného plátu hlíny jsme pomocí vykrajovátek a zdobítek tvořili závěsné velikonoční slepičky.

Monika Fojtíková

 

15. 3. 2012 - Environmentální činnost – návštěva lesa

Krásného slunného dne jsme se vypravili k nedalekému lesu nakrmit lesní zvěř. U krmelce jsme vysypali kaštany, žaludy a bukvice, které jsme nasbírali na podzim. Kolem krmelce jsme pozorovali stopy lesní zvěře a živě jsme diskutovali o chování člověka k přírodě.

Monika Fojtíková

 

20. 1. 2012 - Beseda na chirurgické a úrazové ambulanci ve Frýdlantě nad Ostravicí

Zajímavá beseda proběhla v ordinaci MUDr. Zdeňka Závěšického. Milé a usměvavé zdravotní sestřičky nás provedly ordinací, operačním sálem a sádrovnou. Prohlédli jsme si chirurgické nástroje a rentgenové snímky zlomených končetin. Také nám bylo názorně předvedeno na třech dobrovolnících z řad našich odvážných žáků jak postupovat při ošetření rány a zasádrování končetiny. Poučná beseda se nám velmi líbila a jsme rádi, že s chirurgickou a úrazovou ambulancí budeme i nadále spolupracovat.

Monika Fojtíková

 

6. 12. 2011 - Mikulášské radovánky

A opět do naší školy zavítal sv. Mikuláš se svou družinou andělů a čertů. Naši hodní žáčci, kteří celý rok nezlobili, s radostí se učili a přednesli, sv. Mikuláši básničku, byli odměněni balíčkem sladkých dobrot.

Monika Fojtíková
 

1. 12. 2011 - Patologické jevy – beseda s Policií ČR

Zajímavá a poučná beseda proběhla na policejním oddělení ve Frýdlantu nad Ostravicí. Pan poručík Pilch nás nejprve seznámil s policejními motorovými vozidly, které ocenili především hoši a také jsme si mohli prohlédnout celu předběžného zadržení. V zasedací místnosti jsme si opět připomněli -  nebezpečnost návykových látek pro lidský organismus, chování člověka pod vlivem návykové látky a abstinenční příznaky člověka. Závěrem proběhla diskuze na téma šikana a agrese ve školách, kde se samotní žáci aktivně zapojili do zajímavé a poučné diskuze.

Monika Fojtíková

listopad – prosinec 2011 - Keramická vánoční tvorba

Z plátu dobře zpracované a vyválené hlíny naší „mladí keramici“ vykrajovali zvonečky a malé rybičky, které přišlikrovali na vytvořený zvoneček a dozdobili přírodním materiálem. Ti odvážnější se pustili do tvorby keramického vánočního stromečku, který po vypálení ozdobili dřevěnými korálky.

Monika Fojtíková

29. 10. 2011 - Školy a umění

Obec Lhotka pod Ondřejníkem vyhlásila přehlídku výtvarné činnosti žáků z okolních škol a obcí, s doprovodným dětským programem, nazvanou Školy a umění. Také naše škola se zúčastnila této akce a prezentovala výtvarnou tvorbu našich „mladých umělců“.

Monika Fojtíková

17. 10. 2010 - Divadelní představení

Naši školu navštívilo ochotnické divadlo Petry Vlčkové. Žáky i pedagogy upřímně pobavila rozverná pohádka Jana Wericha LAKOMÁ BARKA. Milé divadelní představení sklidilo bouřlivý potlesk publika.

Monika Fojtíková

29. 9. 2011 - Podzimní KAŠTANOSBĚR

Krásného podzimního dne jsme se vypravili vláčkem do nedaleké obce Lískovec u Frýdku – Místku, sbírat kaštany. V aleji mohutných stoletých stromů jsme nadšeně brouzdali travou a spadaným listím. O to větší radost byla, když jsme našli lesklé plody čerstvě napadaných kaštanů. Nejlepší sběrači dne byli odměněni sladkostí a drobnou věcnou odměnou. Plody kaštanů použijeme k tvorbě podzimní dekorace i jako potravu pro zvěř v zimních měsících.

Monika Fojtíková

5. 10. 2011 - Sportovní dopoledne v Malenovicích.

Slunného podzimního dne jsme se vypravili navštívit sportovní areál v Malenovicích. Nadšeně jsme se zúčastnili připravených sportovních her na rychlost, bystrost a pohybovou koordinaci. Spolupracovali jsme ve skupinkách i samostatně, starší spolužáci pomáhali mladším kamarádům. Sportovní dopoledne jsme ukončili opékáním voňavých, šťavnatých špekáčků na školní zahradě.

Monika Fojtíková

6. 10. 2011 - Ekologický výukový program "ODPADKYÁDA"

V areálu naší školy proběhla soutěžní akce zaměřená na přírodu a životní prostředí. Žáci byli rozděleni do třech skupin. V soutěžních disciplínách si osvojili ekologické znalosti, týmovou práci, vytrvalost, bystrost a jemnou motoriku. Netradiční disciplíny jako např.: stavba věže z plastových víček, přelévání vody lžičkou do plastových lahví, trefa víčka do misky, třídění odpadů apod. se našim „malým ekologům“ líbili. Protože se žáci dle svých možností a schopností úspěšně zapojili do tohoto ekologického programu byli oceněni sladkostí a malou věcnou odměnou.

Monika Fojtíková