Informace týkající se hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka základní školy za 2. pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

  • z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí v době, kdy má žák povinnost řádně docházet do školy
    (do 11. 3. 2020),
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělání podmínky,
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (od 1. 6. 2020), a
  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

___________________________________